Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ārzemju latviešu muzejs „Latvieši pasaulē”

Darbības pārskats un aicinājums iesaistīties muzeja īstenošanā

Laikraksts Latvietis Nr. 85, 2010. g. 16. apr.
Maija Hinkle -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LaPa1

Vācijas nometnē gatavotas stelles ar kuru audējas „apauda“ Austrālijas latviešus.

LaPa2

Albīna Simsona Latvijas dzelzceļa policijas uniforma un koferis no 1914.gada bēgļu gaitām uz Ukrainu un 1944.g. uz Vāciju un ASV.

2007. g. rudenī grupiņa entuziastu no ASV, Kanādas un Latvijas nodibināja biedrību Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs (LaPa) ar mērķi izveidot muzeju un pētniecības centru Latvijā, kas būvētu tiltus starp Latvijas un ārzemju latviešiem un kur tiktu saglabāta, pētīta, izskaidrota un parādīta latviešu izceļošanu vēsture, ārzemju latviešu dzīve, identitātes uzturēšana, saite ar Latviju, mijiedarbe ar mītņu zemi un devums pasaulei un Latvijai pēdējos 200 gados. Otrs ilgtermiņa mērķis ir pievienot šo vēsturi un pieredzi visas Latvijas vēsturei, uzsverot to, ka visi latvieši pasaulē ir daļa no latviešu tautas. Viens no tuvākā laika mērķiem ir savākt trimdas materiālus pirms tie aiziet zudumā un darīt tos pieejamus jaunākām paaudzēm Latvijā un ārzemēs.

Pateicoties biedru un dažādu fondu un organizāciju finansiālam atbalstam un valdes locekļu un muzeja darbinieku intensīvam darbam esam aizvadījuši ļoti aktīvu un sekmīgu 2009. gadu. Priecājamies, ka vienā gadā esam izauguši no organizācijas ar lieliem sapņiem un plāniem uz to, ka mums ir darbinieki un birojs, veidojas vērtīgs krājums un vairākas izstādes, kas parādīs Latvijas latviešiem, nākamām paaudzēm, un mums pašiem ko LaPa-MPC muzejs varēs sniegt apmeklētājiem un pētniekiem.

2009. gads sākās ar paziņojumu, ka esam saņēmuši vērā ņemamu atbalstu kapacitātes stiprināšanai no Norvēģijas Fondiem, Latvijas Sabiedrības Integrācijas Fonda izkārtojumā un pārziņā. Vēlāk saņēmām arī mazākas summas no Latviešu Fonda, no VKKF (Valsts Kulturkapitāla Fonda), PBLA, Sirakūzu latviešu ev.-lut. apvienotās Kristus draudzes un no Latvijas valsts, līdzfinansējumam Baškīrijas latviešu Dziesmu Svētkiem, kā arī no ALAs valdes muzeja atbalsta kopas izveidošanai ASV. Sirsnīgs paldies devējiem!

Ar šīm sēklas naudām un biedru/atbalstītāju maksām pieņēmām darbā divus profesionālus, zinīgus un darbīgus biroja darbiniekus, kuratori Mariannu Auliciemu un vēsturnieku Juri Zalānu, atvērām biroju ar mazu blakus noliktavu Kaļķu Ielā 7, nopirkām nepieciešamo sākuma inventāru un sākām nopietnu muzeja krājuma vākšanu un veidošanu.

Jūlija sākumā noturējām divu dienu garu plānošanas semināru Norvēģijas Emigrantu muzeja direktora Knuta Djupedāla vadībā ar Pētera Dajevska un citu vērtīgu lektoru un dalībnieku līdzdalību.

Izplatījām informāciju par muzeju ar brošūrām latviešu, angļu un krievu/latviešu valodās, priekšlasījumiem ELJA50 un ALAs sanāksmēs, mini izstādēm un prezentācijām Senču un 3x3 nometnēs Katskiļos, un ar rakstiem un preses relīzēm gan Latvijas, gan ārzemju latviešu presē.

Septembra beigās pulcējāmies uz otro gadskārtējo kopsapulci Rīgā, kur mēs ievēlējām divas jaunas valdes locekles, – Dainu Grosu un Ievu Vītolu. Blakus abām jaunām valdes loceklēm LaPa valdē sastāv priekšsēde Maija Hinkle, kasieris Ints Dzelzgalvis, Ināra Reine, Marianna Auliciema, Vita Ozoliņa un Juris Zalāns. Sapulci vadīja Uldis Grava un protokolēja Maija Krūmiņa.

Esam gandarīti, ka oktobrī tikām uzņemti Eiropas Migrāciju institūciju asociācijā (AEMI – Association of European Migration Institutions) viņu gadskārtējā konferencē. Daļēji pateicoties AEMI konferencē izveidotām attiecībām veidojam kopprojektu par DP laiku ar Dānijas, Vācijas un Zviedrijas emigrācijas un imigrācijas institūcijām. Veidojam sadarbību ar Pasaules latviešu mākslas savienību un ceram atrast kopēju mājvietu abiem muzejiem.

Visvairāk priecājāmies par tautiešu atsaucību dāvinot mums daudzus vērtīgus priekšmetus, kas muzeja eksponātos parādīs apmeklētājiem ārzemju latviešu seju, daudzveidīgo pieredzi, dzīvi un devumu. No Austrālijas uz Latviju jau ceļo DP nometnē gatavotas stelles, uz kurām audējas apauda daudzus Austrālijas latviešus un ko mums dāvina Melburnas Imigrācijas muzejs. Ekspedīcijā uz Brazīliju ieguvām Brazīlijas latviešu publikācijas, fotogrāfijas, intervijas, skaistus, vēl 20. g.s. sākumā Latvijā austus audumus, Brazīlijā gatavotu keramikas tautu meitu un relikvijas no unikāla ceļojuma pašbūvētā laivā no DP nometnēm līdz Brazīlijai.

Kopā ar 16 Latvijas koriem un tautas deju grupām piedalījāmies Bašķīrijas latviešu Dziesmu Svētkos, kur uzņēmām sakarus turpmākai sadarbībai un ieguvām fotogrāfijas, filmas un intervijas.

No ALAs pirmā priekšnieka Profesora Pētera Lejiņa bibliotēkas un arhīva esam sapakojuši piecas kastes ar grāmatām par trimdas kopienām, sarīkojumu programmām, un trimdā publicētiem žurnālu komplektiem. Uz Latviju no ASV pašlaik ceļo pirmās latviešu baznīcas Amerikā (Linkolnā, Viskonsinā, 1903. g.) stūrakmens, ko LaPai dāvināja Andris Straumanis, un kaste ar rokdarbu meistares Lidijas Bālēnas darbiem. Klāt nākuši dokumenti un monēta no Filadelfijas Brīvo latvju biedrības, Latvijas dzelzceļu policista uniforma un daudzi citi vērtīgi priekšmeti, dokumenti, un fotogrāfijas, ko cilvēki paņēma līdzi no Latvijas, vai kas stāsta par DP nometnēm, iebraukšanu Amerikā un dzīvi jaunajā vidē.

Esam uzsākuši nopietnas sarunas par muzeja izveidošanu Liepājā, specifiski bijušajā Liepājas vakarskolā, Dzelzceļnieka ielā 1, lielā ēkā pretī vienam no pilsētas parkiem. Liepāja bija galvenā izceļošanas vieta uz rietumiem jau no cara laikiem un būtu ideāla vieta, ja mēs gribam ielikt izceļošanu no Latvijas globālā perspektīvā. Diemžēl iecere veidot muzeju Liepājā varētu nerealizēties, jo ekspertu novērtētā ēkas sākumcena vēl nav pa mūsu kabatai. Priecāsimies par ieteikumiem attiecībā uz muzeja mājvietas atrašanu un iegādi.

Strādājam pie vairākām izstādēm 2010. gadā – jūnijā Okupācijas Muzeja vestibilā un sākot ar gada beigām internetā. Esam ļoti gandarīti, ka Latvijas Nacionālā Bibliotēka rīko izstāžu ciklu par izceļošanām no Latvijas dažādos laika posmos, lietojot arī LaPa materiālus un informāciju. Šīs izstādes sniegs informāciju par topošo LaPa muzeju un mūsu iecerēm.

Aicinām Jūs piebiedroties LaPa muzeja īstenošanā pieteicot priekšmetus, fotogrāfijas, arhīvus un stāstus muzejam, palīdzot ar darbu, vai/un kļūstot par LaPa biedru vai atbalstītāju 2010. gadam. Biedra (Ls25 jeb ASV$50) un atbalstītāja (Ls40 jeb ASV$40) naudas var iemaksāt, lietojot PayPal ar mūsu mājas lapas starpniecību, ar naudas pārvedumu uz LaPas kontu Latvijā, vai ar čeku uz Latvian Diaspora Museum Fund vārdu, nosūtot to uz Maija Hinkle, 117 Northview Road, Ithaca, NY 14850, USA. Tālāka informācija par dāvinājumu un biedra pieteikumiem mūsu majas lapā www.lapamuzejs.lv zem nodaļas atbalsts, sazinoties e-pastā uz lapainfo@gmail.com vai rakstot uz LaPa adresi Latvijā, Dzirnavu ielā 66a, dzīv. 56, Rīga LV 1050, vai Maijai Hinklei uz augšā minēto adresi. Kanādā aicinām Jūs uz priekšlasījumu un mazu izstādi par LaPa 17. aprīlī, Hamiltonā; kontaktpersona Astrīde Sīlis, astride.silis@sympatico.ca.

Ceram uz Jūsu līdzdalību, jo bez Jūsu relikvijām, stāstiem un atbalsta nebūs arī ārzemju latviešu muzeja. Gaidīsim Jūs ciemos LaPa birojā, Kaļķu ielā 7, mūsu izstādēs Okupācijas muzejā un internetā, mūsu mājas lapā www.lapamuzejs.lv, un mūsu Facebook lapā (www.facebook.com, latvians abroad – museum and research centre).

Maija Hinkle
Biedrības „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs“
valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com