Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Apaļais galds“

Aktīvi turpinās Latvijas-ASV skolēnu un muzeju sadarbības projekts

Laikraksts Latvietis Nr. 203, 2012. g. 30. maijā
Toms Ķikuts -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Projekta „ Apaļais galds” preses konference Latvijas Nacionālā vēstures muzejā (LNVM). No labās: LNVM direktors Arnis Radiņš; Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Uldis Lielpēters; LNVM pētnieks un projekta „Apaļais galds” vadītājs Latvijā Toms Ķikuts, ASV vēstnieka pienākumu izpildītāja Karina Maklelanda.  2011. gada 22. novembrī. FOTO Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

Toms Ķikuts iepazīstina Nacionālā Konstitūcijas centra pārstāvjus un Filadelfijas skolēnu grupu ar LNVM ekspozīciju. FOTO Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

ASV ciemiņi  Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā (LNVM). FOTO Toms Ķikuts.

Latvijā pavasaris! Putnu būrīšu izgatavošana Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. FOTO Toms Ķikuts.

Raitais deja solis Rīgas Kultūru vidusskolā. Folkloras grupas „Krulla”  vadītāja Ieva Bērziņa (pirmā no kreisās). FOTO Toms Ķikuts.

Video intervijas laikā ar represēto Ausmu Dimants. Lizums, Gulbenes novads. FOTO Toms Ķikuts.

Kopš 2011. gada rudens Latvijā un Filadelfijā (ASV) aktīvi norisinās skolēnu un abu valstu muzeju sadarbības projekts Apaļais galds (At the Table). Projektu īsteno Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Rīgā un Nacionālais Konstitūcijas centrs (National Constitution Center) Filadelfijā (ASV).

Projekts notiek ASV Valsts departamenta finansētās un Amerikas Muzeju asociācijas administrētās programmas Museums & Community Collaborations Abroad (MCCA – Muzeju un sabiedrības sadarbība ārzemēs) ietvaros. Tā kā šīs programmas mērķis ir ne tikai starpkultūru un starpvalstu kontaktu veicināšana, bet arī muzeju un sabiedrības dialoga attīstība, muzeji abās valstīs ir tikai aktivitāšu ierosinātāji – projektā lielu darbu pēc savas brīvprātīgas iniciatīvas veic skolēni. Latvijā projektā iesaistījušies vidusskolu audzēkņi no Rīgas 10. vidusskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas un Lizuma vidusskolas. Šīs skolas projektā uzaicinātas ar nolūku iekļaut gan Rīgas skolas, gan arī skolēnus, kuri dzīvo ārpus pilsētām, tāpat arī vidusskolu audzēkņus gan ar latviešu, gan krievu valodu kā dzimto.

Projekta mērķis ir aktīvas sabiedrības idejas veicināšana caur pagātnes pieredzes izpēti. Latvijā projektā Apaļais galds iesaistīto skolu skolēni izzina Trešās Atmodas vēstures norises un pilsoniskās līdzdalības pieredzi, ierakstot un apstrādājot video formāta intervijas, turklāt iekļaujot vēsturiskās pieredzes, etniskās piederības, vecuma un dzīvesvietas ziņā atšķirīgus intervējamos. Īstenojot projektu, būtisks ir tajā iesaistīto dalībnieku daudzveidīgais, individuālais skatījums uz neseno vēsturi un mūsdienu sabiedrību Latvijā. Ir svarīgi arī mūsu ārzemju partneriem atgādināt to pasaules mēroga nevardarbīgās pretošanās piemēru, kas Austrumeiropā risinājās tikai mazliet vairāk kā divdesmit gadu atpakaļ.

Lai sagatavotos interviju ierakstīšanai un to montēšanai, pagājušā gada nogalē ar Latvijas skolēniem strādāja Tiziano Project grupas jauno mediju speciālisti no Losandželosas (ASV). Skolēni apguva intervēšanas pamatus, darbu ar foto un video tehniku, kā arī video montāžas programmām. Ļoti intensīvo apmācības programmu skolēni Rīgā un Lizumā uzņēma ar lielu interesi un atzina, ka iegūtās zināšanas ir patiešām vērtīgas.

Zināšanas tūdaļ tika liktas lietā arī praktiskā darbā – kopā katrs no projektā iesaistītajiem skolēniem sagatavoja trīs video darbus par aktīviem sabiedrības locekļiem mūsdienās, kā arī Trešās Atmodas līdzgaitniekiem, galvenokārt interesējoties par Atmodas nozīmi šo cilvēku dzīvēs, pagriezieniem un pārmaiņām, ko Latvijas neatkarības atgūšanas laiks iezīmēja.

Kopumā uzņemti vairāk kā 60 video materiāli. Uzfilmētais materiāls 2012. gadā tiks izvietots projekta mājas lapā, daļa video materiālu tiek ievietoti arī video apmaiņas portālā YouTube.com.

Līdzīgas intervijas ierakstījuši arī ASV skolēni Filadelfijā, interesējoties galvenokārt par savu kopienu vēsturi, savstarpējiem konfliktiem vai līdzāspastāvēšanas pieredzi.

2012. gada pavasarī tika sarīkotas arī vairākas Svētdienas vakariņas – skolēnu organizēti neformāli pasākumi kurā pie viena galda sapulcējās projekta ietvaros skolēnu intervētie cilvēki un dalījās atmiņās par Trešās Atmodas norisēm, pārdomās par sasniegto un vēl nepaveikto divdesmit gados, kas pagājuši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Vakariņu laikā skolēni viesiem rādīja savus sagatavotos video stāstus, un visos trijos pasākumos Rīgā un Lizumā raisījās interesantas un emocionālas sarunas par Latvijas sabiedrības noieto ceļu un atšķirīgajām individuālajām pieredzēm.

Projekta ietvaros šādi pasākumi tiek rīkoti arī Filadelfijā (ASV) dažādās šīs pilsētas kopienās. Kopējais Svētdienas vakariņām mērķis abās valstīs bija arī veicināt izpratni un dialogu par aktīvas sabiedrības nozīmi vēsturē un mūsdienās.

Savukārt 2012. gada aprīlī un maijā notika ASV un Latvijas skolēnu apmaiņas vizītes.

No 1. līdz 7. aprīlim Latvijā viesojās pieci Konstitūcijas vidusskolas skolēni un skolotājs, kā arī Nacionālā Konstitūcijas centra darbinieki no Filadelfijas.

Apmaiņas vizītes laikā viesi iepazinās ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbu un ekspozīciju, Latvijas skolēnu ikdienu, ASV vēstniecības Latvijā darbu, kā arī piedalījās Rīgas Kultūru vidusskolas skolēnu organizētā brīvprātīgā palīdzības projektā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā.

Palīdzības projekta ietvaros pēc skolēnu iniciatīvas Āraišos tika izgatavoti putnu būri, sagatavoti un laminēti ārstniecības augu apraksti, izgatavota velosipēdu novietne muzejparka apmeklētājiem.

Viesojoties Lizuma vidusskolā, ASV un Latvijas skolēni arī strādāja darba grupās, kurās diskutēja par līdzīgām un atšķirīgām sabiedrības līdzdalības formām Latvijā un ASV.

Savukārt divpadsmit labāko video autori un aktīvākie projekta dalībnieki no Latvijas dosies pie projekta partneriem Filadelfijā. Apmaiņas vizīte notiks no 28. aprīļa līdz 5. maijam un skolēnus Filadelfijā pavadīs arī Rīgas Kultūru vidusskolas, Rīgas 10. vidusskolas un Lizuma vidusskolas vēstures skolotāji, kā arī LNVM darbinieki, kuri projektu Apaļais galds īsteno Latvijā – projekta vadītājs Toms Ķikuts, Astrīda Burbicka un Ilze Zīberte-Ķikute.

ASV paredzēta projektā iesaistīto Latvijas pārstāvju iepazīšanās ar Nacionālā Konstitūcijas centra darbu un ASV skolēnu ikdienu. Tāpat apmaiņas vizītes programmā paredzēts Filadelfijas Brīvo latvju biedrības apmeklējums, kas ir vecākā latviešu biedrība pasaulē ārpus Krievijas impērijas.

Projekta noslēgumā iecerēts izveidot ceļojošo izstādi par Trešo Atmodu un sabiedrības līdzdalības pieredzi Latvijā, tāpat projektam veidotā interneta lapā tiks publicēti skolēnu uzņemtie video materiāli.

Mag. hist. Toms Ķikuts
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta pētnieks,
projekta "Apaļais galds" vadītājs Latvijā
Laikrakstam "Latvietis"

Daži no skolēnu uzņemtajiem video vietnē youtube.com:

http://www.youtube.com/watch?v=DkGr5MWmZo0
http://youtu.be/uuZT_c0K_zw
http://youtu.be/88S1zZAaoDU
http://youtu.be/Urqbl4LqcKc
http://www.youtube.com/watch?v=P2z01nChQ9E
http://www.youtube.com/watch?v=dGcW_KIv1Rw
http://www.youtube.com/watch?v=KQr39Ala2Dg
http://www.youtube.com/watch?v=iPYR9zNDjzs
http://www.youtube.com/watch?v=BlfLlpBNf40
http://www.youtube.com/watch?v=UWBC7ivFCsU
http://www.youtube.com/watch?v=KymM9R0B22g
http://www.youtube.com/watch?v=EaTojgGm-toAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com