Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas Daugavas Vanadžu svētku brīdis Liepājā

Piedalījās gan DV Latvijā vadītājs Juris Vectirāns, gan Austrālijas pārstāvji

Laikraksts Latvietis Nr. 214, 2012. g. 8. aug.
Silvija Kaugere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

No kreisās: Austrālijas DV zemes vanadžu priekšniece Ilga Vēvere, DV CV Prezidija loceklis Andrejs Staklis, Austrālijas DV zemes valdes priekšnieks Jānis Priedkalns, Biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā“ priekšnieks Juris Vectirāns, Biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā“ vanadžu nozares vadītāja Klāra Mētra. FOTO Jānis Anže.

Biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā“ vanadžu koris, diriģente Ārija Neimane. FOTO Jānis Anže.

Atnāc, draugs, pretī man liedagā
Tavā un manējā Liepājā!
Skaisti tur krēslā pie jūras iet,
Vējainās šūpolēs šūpoties.

(J. Helds)

Liepāja un jūra, tāpat kā Latvija un Latvijas karavīrs, ir nešķirami jēdzieni. Latvijas karavīru piemiņas saglabāšana, palīdzība un atbalsts tiem, kuri vēl dzīvi, savas tautas vēstures un tradīciju godināšana, kopā pulcēšanās, tā gara spēka uzturēšana Latvijai, kas caurvij Daugavas Vanagu kā organizācijas pastāvēšanas jēgu jau daudzus gadu desmitus no pašiem organizācijas dibināšanas pirmsākumiem Cedelhemā, bija jūtama arī Daugavas Vanagu Latvijā Vanadžu pasākumā Liepājā, kas notika 7. jūlijā. Par tā veiksmīgu norisi rūpējās Latvijas Vanadžu vadītāja Klāra Mētra un Oskara Kalpaka vārdā nosauktā DV Latvijā Liepājas nodaļa, kuras vadītājs un ļoti aktīvs DV pasākumu atbalstītājs ir Artūrs Vidners. Pasākumu ievadīja svinīga DV Liepājas nodaļas karoga ienešana un, kā parasti, kopīga Latvijas un DV himnas dziedāšana, svinīgās uzrunas un koncerts.

Šis gads kopumā Daugavas Vanagu Latvijā organizācijai ir būtisks ar to, ka ir ievēlēta jauna valde, un tās vadība ir uzticēta karavīram pēc savas dziļākās būtības, Latvijas armijas ģenerālim Jurim Vectirānam un kam gan labāk kā reāli armijas ikdienu pārzinošam no pašiem pamatiem līdz pat vadībai zināt un tieši sajust karavīru vajadzības kā ģenerālim, cilvēkam, kurš ir cīnījies par Latvijas neatkarības atjaunošanu no pašiem tās pirmsākumiem Atmodas laikā Latvijā. Jura Vectirāna ievadvārdos tika uzsvērta tā loma, ko joprojām Latvijas karavīri nes, Latvijas intereses sargājot arī pašreiz – gan ikdienas pienākumos, gan dienestā NATO spēku sastāvā Afganistānā. Viņš savā runā uzsvēra to ikdienā bieži sabiedrībā piemirsto domu, ka karavīru piemiņa ir godājama un kopjama joprojām ar lielu saudzību, jo pēc būtības tieši karavīrs ir tas, kas savu dzīvību ir gatavs atdot par Latviju, kā arī to nozīmi, kāda ir vienotai, savstarpējas palīdzības un izpratnes pilnai organizācijai, jo tikai tā var paveikt lielus darbus par godu Latvijai.

Daugavas Vanadžu pasākumā Liepājā piedalījās vairāk kā 130 dalībnieku – gan Daugavas Vanadzes, gan Daugavas Vanagi, gan viesi. No Austrālijas bija ieradusies Austrālijas DV priekšniece Ilga Vēvere, kura teica uzrunu un pastāstīja par Austrālijas DV darbiem, pasākumā piedalījās DV CV loceklis Andris Staklis, Austrālijas DV vadītājs Jānis Priedkalns, tuvāki un tālāki viesi. Priekšnesumu sniedza unikāla, savā muzikālajā skanējumā ļoti gaiša un dzīvesprieku apliecinoša Liepājas zvanu mūziķu grupa, kura izpildīja gan latviešu, gan ārzemju autoru skaņdarbus. Neiztrūkstošs bija arī DV Latvijā koris, kura izpildījumā skanēja dziesmas, kas ienesa īpašu, vienojošu un patiesu svētku noskaņu Liepājas Latviešu biedrības namā, kur notika pasākums.

DV Latvijā vadītājs Juris Vectirāns teica paldies, pasniedza balvas un veltīja atzinīgus vārdus labākajiem un aktīvākajiem DV biedriem. Dziesmas un dejas, arī gādātais cienasts un vienkārši sarunas starp tuvākiem un tālākiem nodaļu pārstāvjiem, šo tikšanās reizi padarīja daudziem paliekošu atmiņā.

Noslēgumā ekskursija no Rožu laukuma uz Liepājas kara ostas teritoriju un pie jūras. Liepājas jūras krasts sagaidīja ar saulainu laiku un vēju, kā jau Liepājā, pa laikam atpakaļceļā līstošais lietus nemaz nemazināja pasākuma dalībnieku prieku par iespēju piedalīties tajā, iespēju pulcēties kopā svētku reizei Liepājā DV Latvijā.

Silvija Kaugere
DV Latvijā informācijas daļa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com