Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaides Vanadzēm liela jubileja

Pirmie sešdesmit nostrādāti un nosvinēti

Laikraksts Latvietis Nr. 219, 2012. g. 13. sept.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Pirmā rindā no kreisās: Erna Urbāne, Elza Boreiko (Boreyko), Velta Puksts, Regīna Berķe, Rita Pillups, Vera Burdikova, Anna Didrichsone. Otrā rindā: Rasa Feja, Geņa Janmeija, Aija Balode, Irmgarde Ozoliņa, Dzidra Virgine, Gunta Rudzīte. Trūkst Ilze Kēniča (Kernich).

Septembra dzimšanas dienas bērni. No kreisās: Ruta Rubene, Geņa Janmeija, Gunta Rudzīte.

Ne tikai Adelaides Vanagi, bet arī Vanadzes šogad var atskatīties uz 60 gadu čaklu darbību, tādēļ šī gada janvārī visa nodaļa, Vanadzes ieskaitot, lepni un grandiozi ar veselu sarīkojumu virkni un citu pilsētu ciemiņiem nosvinēja lielo jubileju. Taču kaut kas nelikās gluži pareizi, jo Vanadžu kopa dibinājās tikai septembrī, ne janvārī, kā pati nodaļa, tādēļ septembrī bija atkal iemesls svinēt.

Kārtējo ikmēneša sanāksmi 3. septembrī apņēma īsts svētku noskaņojums, jo svinējām ne tikai kopas gadskārtu, bet arī trim Vanadzēm personīgās dzimšanas dienas. Netrūka arī formālā daļa, jo šī bija īstā reize, kad piespraust jaunām Vanadzēm Vanagu nozīmes un pasniegt pateicības rakstus un atzinības saktiņas ilggadīgām un strādīgām Vanadzēm.

Pēc Vanagu svinīgā solījuma nolasīšanas, Organizācijas nozīmi saņēma trīs beidzamos pāris gados iestājušās Vanadzes: Ruta Rubene, Brigitte Sigur un Anita Misiņa. Pateicības rakstus par ilggadīgu sastāvēšanu Vanadžu kopā izpelnījās Erna Urbāne, Elza Boreiko (Boreyko) un Ilze Kēniča (Kernich). Pateicības rakstu un saktiņu par uzticību un centīgu, regulāru darbu Kopas labā saņēma Vera Burdikova, Geņa Janmeija, Rasa Feja, Irmgarde Ozoliņa, Rita Pillups, Velta Puksts, Aija Balode, Anna Didrichsone, Dzidra Virgine, Gunta Rudzīte un Regīna Berķe. Jāpiezīmē, ka dažas no šīm Vanadzēm Kopā strādā starp 40-50 gadiem un ir godam nopelnījušas visas goda zīmes un uzslavas. Nozīmes un goda rakstus pasniedza DVAV Vanadžu priekšniece Ilga Vēvere, katru sveikdama ar kādu mīļu vārdu un siltu glāstu.

Vanadžu virtuves darbā ir iesaistījies arī viens Vanags – Māris Miezis. Ja nevaram izdomāt, kura gatavos kādā sestdienā regulārās Vanadžu pusdienas, atrisinājums ir veikli rokā – Liksim Māri! Māris nekad neatsakās, un viņa gatavotais cūkas cepetis ar skābiem kāpostiem un nesalīdzināmi garšīgiem ceptiem kartupeļiem un gardo sēņu mērci vienmēr pulcina kārus ēdājus no malu malām. Arī viņa kāpostu vīstokļi nav smādējami. Turklāt Māris neskopojās ar mantu, un porcijas vienmēr apmierina katra gardēža ēstgribu. Padzirdējis, ka taisāmies savu jubileju svinēt viesnīcā, lai pašām nebūtu jāvāra, Māris tūliņ piedāvāja sagatavot mums svinību mielastu. Protams, mēs laipno piedāvājumu nenoraidījām, un, dažām Vanadzēm piepalīdzot, pusdienas iznāca tiešām elegantas ar daudzināto cepeti un piedevām, saldo ēdienu un torti pie kafijas.

Šampanietis un dziesmas arī veicināja labsajūtu, un ziedi tika trim septembra dzimšanas dienas bērniem – Rutai Rubenei, Geņai Janmeijai, un Guntai Rudzītei. Kā vienmēr, Artūrs Berķis gādāja, lai glāzes nekad nestāvētu tukšas. Nodziedājām Daudz baltu dieniņu un Nevis slinkojot un pūstot. Protams, neaizmirsām noturēt arī kārtējo ikmēneša sapulci, jo darbs neapstājās tikai tādēļ, ka jāsvin jubileja. Varam tiešām justies gandarītas ar padarīto darbu un palīdzību, kas nosūtīta uz Latviju leģionāriem un daudzbērnu ģimenēm. Vanadzes čakli un neatlaidīgi strādā, un mēs priecājamies par jaunām biedrēm, kuras ne tikai runā, bet nāk arī palīgā, kad darbi darāmi.

Pirmie sešdesmit nostrādāti un nosvinēti. Kaut nu nāktu jaunas Vanadzes, kas darbu turpinātu!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com