Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Bilingvisms

Jauna grāmata

Laikraksts Latvietis Nr. 91, 2010. g. 26. maijā
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Bilingvisms

Kā panākt to, ka latviešu valoda veiksmīgāk kļūst par publiskās telpas dominējošo valodu? Ko darīt, lai izveidotos vienvalodīga sabiedrība latviešu valodā ar daudzvalodību tikai indivīda līmenī? Pētījumā analizēti tie cēloņi, kas kavē šo procesu, un piedāvāti iespējamie risinājumi.

Vinetas Poriņas monogrāfija Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais bilingvisms Latvijā ir pētījums par valsts valodas situāciju Latvijā. Pētījumā analizēta valodas situācija līdz 2003. gadam, pirms tika izstrādātas Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam un Valsts valodas politikas programma 2006.–2014. gadam, kā arī pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, un salīdzināta ar valodas situācijas tālāko attīstību Latvijā 2003.–2009. gadā – periodā, kad sāka darboties MK Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam un Valsts valodas politikas programma 2006.–2010. gadam, un Latvijai kļuva saistoši Eiropas Savienības normatīvie akti.

Grāmata būs noderīga ne tikai valodniekiem, skolotājiem, žurnālistiem un politiķiem, bet arī citiem interesentiem, kuri vēlas dziļāk izprast mūsdienu Latvijas valodas situāciju un tendences tajā, un varbūt palīdzēs gūt ierosmi konkrētu problēmgadījumu risināšanā.

Grāmata izdota ar Valsts pētījuma programmas Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru finansiālu atbalstu LU Latviešu valodas institūtā.

Dr. philol. Vineta Poriņa kopš 1994. gada strādā Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā sociolingvistikas nozarē un veic pētījumus par valodas politikas problemātiku. ∎Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com