Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Koris „Daina“ Melburnā

Gatavojas Kultūras dienām Adelaidē

Laikraksts Latvietis Nr. 236, 2012. g. 21. dec.
Zane Ritere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pirmā rindā no kreisās: Līvija Džadža (Judge), Edgars Vēgners, Valdis Vagars, Zane Ritere (diriģente), Dāvids Zemdegs, Indra Ritere, Indra Pilskalne, Rita Hach. Otrā rinda: Viktors Brenners, Madara Dreimane, Anja Aire, Dace Daliņa, Linda Graudiņa, Sandra Birze ( balss apmācītāja), Andrejs Daliņš, Daris Leitmanis, Lilita Lauriņa, Roberts Birze. Trūkst: Roberts Atvars, Māra Baumane, Mārtiņš Biršs, Kristīne Daliņa, Iveta Miglis, Gita Nestecka, Petras Nesteckis, Kristine Saulīte. FOTO Roberts Birze.

Tagad ansamblis Daina Melburnā var atkal saukt sevi par kori, jo patreiz sastāv no 25 dziedātājiem. Dažiem, protams, ir posmi, kad apstākļu dēļ nevar ierasties uz mēģinājumiem, bet, kad var, tad ar lielu prieku nāk dziedāt. Dažs labs no dziedātājiem dzied jau gandrīz no Dainas dibināšanas laikiem 1984. gadā. Kora sastāvs ir bijis visus šos gadus mainīgs, dziedātāji aiziet, un jauni nāk viņu vietā, bet ir arī tā, kā piemēram, ar Dāvidu Zemdegu: 10 gadus viņu neredzējām, bet nu viņš atkal atgriezies uz ar jaunu spēku un iedvesmu dzied korī. Arī Valdis Vagars manis aicināts atgriezās korī Daina pēc 10 gadu pārtraukuma.

Vēlos pieminēt Lilitu Lauriņu; bija brīdis, kad kora dziedātāju sastāvs palika tik mazs, draudot korim izjukt, un tad Lilita bija tas cilvēks, kas mūs saturēja kopā; vienkārši mums pavēlēja nākt un turpināt dziedāt. Viņa ir DV nama atslēgu glabātāja, un bijuši gadījumi, kad viņa ierodās atslēgt durvis kārtējām mēģinājuma, pati slima būdama.

Visiem ir iespēja notis lasīt un ātri apgūt dziesmas. Šogad mums sevišķi raiti iet uz priekšu, jo balsis apmāca Sandra Birze (voice tutor), un es atbalstu kori, esot pie klavierēm. Arī Sandra atgriezās Dainas korī pēc 15 gadu pārtraukuma. Mums ir izcila sadarbība kora vadīšanā. Bet man tomēr jāpaliek pie diriģēšanas, jo Sandra noteikti grib dziedāt. Palīdz arī Indra Pilskalne-Burečevska (Buraczewska). Gan Sandrai, gan Indrai abām ir absolūtā dzirde, kas ļoti palīdz korim turēties arvien tonī. Talantu mums netrūkst, jo dziedājumu varam pavadīt, pielietojot arī instrumentus: ģitāras (Dāvids, Viktors un Petras), flautu (Līvija), čellu (Rita), kontrabasu vai vijoli (Indra Pilskalne) un klavieres – Sandra.

Ne vienmēr viss koris var atsaukties, lai piedalītos un uzstātos kādā sarīkojumā. Tad labprāt piesakās mazāks sastāvs.

Koris šogad darbojies ar lielu dedzību. Jāpiemin vairākus dziedātājus, kas Melburnā ieradušies no Latvijas; katram savs iemesls: darbs, ģimene, mācības, bet visus vieno vēlme un prieks dziedāt. Ir bijusi iespēja uzstāties mūsu sabiedrībai svarīgākos sarīkojumos, īpaši 14. jūnija atceres sarīkojumā ar Pētera Vaska un Dzintras Gekas klātbūtni, kā arī Latvijas Universitātes gada svētkos. Ļoti sekmīga bija piedalīšanās Baltiešu koncertā, kura rīkošanu uzņēmās mūsu korists Edgars Vēgners.

Mēs novērtējam un esam pateicīgi Melburnas DV par doto iespēju bez maksas lietot viņu telpas mēģinājumiem; koristiem nav jāmaksā, piemēram, kora biedra nauda.

Esam iestudējuši dziesmas Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienām Adelaidē – Kopkora koncertam. Daļa no šīm dziesmām tiks atskaņotas arī 2013. gada Dziesmusvētku koncertā Latvijā. No Dainas kora šajās KD Adelaidē piedalīsies 13 koristi.

Zane Ritere
Laikrakstam „Latvietis“

Red.: Zane Ritere kopš 1986. gada ir rūpējusies un vadījusi „Dainas“ dziedātājus; 2009. gadā viņa saņēma PBLA Atzinības rakstu par savu gadiem ilgo un nesavtīgo darbu.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com