Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Lai skan latvju dziesma!

54. KD kopkora koncerts Adelaidē

Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.
Aelita Bērziņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AL54KD400

Kopkora koncerts. FOTO Gunārs Nāgels.

Kopkora koncerts. Vīru koris diriģenta Ivara Cinkusa vadībā. FOTO Gunārs Nāgels.

Kopkora koncerts. Vīru koris diriģentes Astras Kronītes vadībā. FOTO Gunārs Nāgels.

No kreisās Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēži Juris un Inta Skābes, Ants Grende, LR kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. FOTO Gunārs Nāgels.

Kopkora koncerts. „Trio Šmite Kārkle Cinkuss“. No kreisās: Ivars Cinkuss, Kristīne Kārkle-Puriņa, Zane Šmite. FOTO Gunārs Nāgels.

Kopkora koncerts. Jauktais koris diriģentes Marijas Perejmas vadībā. FOTO Gunārs Nāgels.

Diriģente Jolanta Lārmane. FOTO Gunārs Nāgels.

Kopkora koncerts. Jauktais koris diriģentes Lilitas Daenkes vadībā. FOTO Gunārs Nāgels.

Kopkora koncerts. Jauktais koris diriģenta Alda Sila vadībā. FOTO Gunārs Nāgels.

Kopkora koncerts noslēdzies. Koristi atvadoties māj ar baltiem mutautiņiem. FOTO Gunārs Nāgels.

Austrālijas diriģenti ar ziediem. No kreisās: Aldis Sils, Lilita Daenke, Jolanta Lārmane, Marija Perejma, Astra Kronīte. FOTO Gunārs Nāgels.

AL55KD rīcības komitejas priekšsēdis Jānis Čečiņš (no labās) saņem Kultūras dienu karogu no AL54KD rīcības komitejas vadītājiem Juri un Intu Skābēm (no kreisās). FOTO Roberts Birze.

Piecdesmit ceturtās Austrālijas Latviešu Kultūras dienas (KD) noslēdzās 30. decembrī ar izpārdotu Kopkora koncertu Tālavas lielajā zālē.

Šoreiz koncerts izcēlās ar samērā lielo koristu skaitu, aptuveni 150. Liela pateicība pienākas Aldim Silam, Kopkora koncerta vadītājam, kas piesaistīja daļu no Adelaides Filharmonijas kora. Apbrīnojami, ka arī latviski nerunājošiem koristiem dziedāt latviešu valodā nesagādāja nekādas grūtības.

Aldis bija daudz piestrādājis dziesmu izvēlē, vadoties gan no savas dziedošās pagātnes, gan nākošiem dziesmu svētkiem Latvijā, kā arī iekļaujot dziesmas, kas līdz šim vēl Austrālijā nedziedātas.

Ļoti apsveicams ir pasākums mācīties kora dziesmas neklātienē. Tādā veidā ir dota iespēja ļaudīm, kuriem, dažādu iemeslu dēļ, nav iespējams ņemt dalību regulāros kora mēģinājumos vai arī sastāvēt kādā korī, tomēr tanī pašā laikā, ir interese ņemt dalību KD Kopkora koncertā, kā arī Dziesmu svētkos Latvijā. Šeit liels nopelns Marijai Perejmai un Inesei Lainei, veidojot Austrālijas Apvienoto kori Atbalsis jau pirms vairākiem gadiem. Protams, nedrīkst aizmirst Brisbanes, Sidnejas un Melburnas koristus, kuri mērojuši tālus ceļus, lai ņemtu dalību 54. KD Kopkora koncertā.

Koncerts tiešām izdevās ļoti labs, ko var spriest pēc publikas atsaucības. Lielākā daļa dziesmu bija ar pavadījumu, ko izpildīja instrumentāls ansamblis sešu mūziķu sastāvā ar dažādiem instrumentiem. Dzirdējām arī mūsu viesus, Trio Šmite Kārkle Cinkuss, gan kā solistus kora dziesmām, gan starpspēlēs. Ivars Cinkuss pildīja divas lomas, kā solists un kā diriģents. Viņš ir nākamo Latvijas Dziesmu svētku Noslēguma koncerta virsdiriģents un koncerta atbildīgais rīkotājs. Ir liels prieks un gandarījums, ka mums bija iespēja iepazīt, redzēt un dzirdēt šo tik ļoti vispusīgi apdāvināto cilvēku. Ar savu iejūtīgo diriģēšanu arī Astra Kronīte, Aldis Sils, Marija Perejma, Jolanta Lārmane un Lilita Daenke prata no lielā kora izvilināt skaņas, kas reizēm sanesa asaras acīs. Skaists muzikāls pārdzīvojums.

Programma bija labi izvēlēta, sniedzot kā labi pazīstamās, tā arī Latvijas Dziesmu svētkos paredzētas kora dziesmas un tautas dziesmu apdares. Koncertā piedalījās jauktie kori Adelaides Dziesmu laiva, Sidnejas Jauktais koris, Melburnas Daina, Brisbanes Beverīna, Austrālijas Apvienotais koris Atbalsis, sevišķi Melburnas nodaļa, un Alda Sila vadītais Adelaides Filharmonijas koris (Adelaide Philharmonia Chorus), kā arī DV Adelaides Vīru koris Daugava un Sidnejas Vīru koris.

Skaists bija brīdis, kad nodziedot tradicionālo Pūt, vējiņi, koristi atvadoties māja ar baltiem mutautiņiem, reizē aicinot publiku uz nākamām KD Sidnejā 2014. gadā. Notika KD karoga nodošana Sidnejas KD Rīcības komitejas priekšsēdim Jānim Čečiņam.

Skaisti ziedi tika diriģentiem un solistiem, un pateicības dāvaniņas rīcības komitejas locekļiem un daudziem palīgiem, kuri pielika roku un sniedza padomu, lai Adelaides Kultūras dienas atstātu labas atmiņas visiem – kā skatītājiem, tā arī dalībniekiem, lieliem un maziem, veciem un jauniem.

Liels paldies Intai un Jurim Skābēm par skaistajām Adelaides Kultūras dienām 2012. gadā!

Aelita Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com