Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Redakcijā

Kur pazuda „latvieši“?

Laikraksts Latvietis Nr. 242, 2013. g. 31. janv.
Gunārs Nāgels -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var pilnvērtīgi pastāvēt un attīstīties latviešu tauta, valoda un kultūra, bet ārpus Latvijas ir vēl plašs cilvēku loks ar piederības apziņu Latvijai, kas kopā veido globālu tīklu. (..) sabiedrības, kā arī valsts mērķis ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas vērtībām ilgtermiņā“.*

„Rīcības virziena ietvaros veicamie uzdevumi: (..) Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts, (..) kopienu attīstība un līdzdalība politikas veidošanā [Aptveramā teritorija: Visa Latvija, pasaule]. Atbildīgas institūcijas: KM (ĀM, IZM, NVO, SIF, pašvaldības)“**

Gadu mijā Kultūras ministrija pašas ministres personā pildīja savu pienākumu augšminētajiem izvilkumiem no Saeimas apstiprinātā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam, piedaloties Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienās.

Ārlietu ministrijai arī ir uzdots pienākums saistībā ar latviešu kopienām pasaulē, tāpēc ar interesi lasīju pagājušā nedēļā ārlietu ministra Saeimā sniegto gadskārtējo ziņojumu. Lasot garo atskaiti par sadarbību ar dažādām starptautiskām organizācijām, bija grūti atrast vārdu latvieši. Vienīgi runā minētais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums saturēja šo vārdu.

Ja Krievijas ārlietu ministrija tik bieži atļaujas aizstāvēt ne tikai Krievijas pavalstnieku intereses ārzemēs, bet arī aizstāv krievu tautības cilvēkus, kuri nav Krievijas pavalstnieki, un pat cilvēkus, kuri nav nedz Krievijas pavalstnieki, nedz krievu tautībai piederoši, bet tikai izmanto krievu valodu saziņai, tad kur palikusi Ārlietu ministrijas interese par latviešiem ārzemēs, lielāka daļu no kuriem ir arī Latvijas pavalstnieki?

Krievija savā ārpolitikā nekautrējas minēt un atklāti finansēt krievus un krievu valodu ārpus Krievijas. Vācu tautas intereses Latvijā veicina Gētes institūts (Goethe-Institut Riga). Franču tautas intereses Latvijā veicina Francijas institūts Latvijā (L'Institut français de Lettonie), kurš atrodas Francijas Ārlietu un Eiropas lietu ministrijas pakļautībā.

Ko tad latvieši nogrēkojušies, ka mūsu priekšstāvjiem un pārstāvjiem ir grūti ņemt mutē vārdu latvietis? Vai mēs esam bijuši pasaules, vai Eiropas iekarotāji, ka tagad būtu jākaunas un jāslēpj mūsu nacionālās tautas intereses?

Beigsim kaunēties, un atklāti aizstāvēsim latviešu intereses pasaulē!

GN
2013. g. 31. janv.

* NAP [316]
** NAP [339]Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com