Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ Kultūras fonds

Atgādinājums par „kultūras nodevu“

Laikraksts Latvietis Nr. 247, 2013. g. 7. martā
Aldis Putniņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Kultūras fonda (LAAJ KF) mērķi ir veicināt un finansēt izglītību, jaunatnes darbību un kultūras pasākumus Austrālijā un Jaunzēlandē. Pašreizējā KF valde, 8 valdes locekļu sastāvā, atrodas Adelaidē kopš 2012. g. sākuma. KF adrese ir: PO Box 98, Reynella SA 5161; e-pasts: kf@laaj.org.au.

Pērn notikušo Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienu laikā notika LAAJ informatīvā sanāksme, kurā arī tika sniegts KF 2012. g. darbības pārskats. KF piešķīrumu apjoms 2012. darbības gadam bija aptuveni $23 500. Lielākie piešķīrumi bija dažādiem izglītības pasākumiem, piemēram $10 000 Annas Ziedares Vasaras vidusskolai, $4000 3x3 nometnei, $1500 Tērvetes Bērnu vasaras nometnei, $600 Brisbanes Latviešu skoliņai u.c. Bet projekti citās jomās nepalika novārtā, un nauda tika piešķirta Teātru festivālam ($900), ALB bibliotēkai ($500), Adelaides Latviešu muzejam ($500), tautas deju kopām Jūrmalnieki ($1500) un Piektais Ritenis ($700) un vairākiem citiem pasākumiem. Sīkāka informācija par LAAJ KF vadlīnijām un piešķīrumu pieteikšanas kārtību ir atrodama LAAJ mājas lapā (skat. www.laaj.org.au).

Viens nozīmīgs KF ienākumu avots ir vienmēr bijis kultūras nodeva. LAAJ KF valde ir ļoti pateicīga tām organizācijām, kuras 2012. g. atbalstīja KF darbu ar ziedojumiem un kultūras nodevas maksājumiem. Ziedojumu un kultūras nodevu maksas 2012. gadā kopā sanāca nepilni $1300. Šī summa būtu krietni lielāka, ja visas organizācijas un sarīkojumu vadītāji ievērotu LAAJ KF vadlīnijas par šo nodevu, proti:

1. Līdzekļu iegūšanai Kultūras fonda vajadzībām, organizācijas, draudzes un indivīdi ir lūgti ņemt 3 centus no dolāra (3%) piemaksu pie katras ieejas biļetes, neatkarīgi no sarīkojuma rakstura.

2. Ja sarīkojums ir pret labprātīgiem ziedojumiem, piemaksa atskaitāma no vispārējā ienākuma, 3% apmērā.

3. Iekasētās piemaksas nosūtāmas KF kasierim, cik ātri iespējams pēc sarīkojuma, norādot sarīkojuma rīkotāju, nosaukumu, datumu, ieņemto ienākumu un nosūtīto nodevu.

Atgādinām latviešu organizācijām par šo nodevu. Nodevu maksājumus var sūtīt tieši KF kasierim (Māris Rudaks, 33 Elmo Ave, Westbourne Park SA 5041; čeki rakstāmi uz Latvian Federation of Aust & NZ Cultural Fund).

Atbalstot LAAJ Kultūras fondu, jūs atbalstiet latviskās kultūras, izglītības un jaunatnes audzināšanas centienus Austrālijā.

Dr. Aldis Putniņš
LAAJ KF valdes priekšsēdisAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com