Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Četri notikumi vienā dienā

„Baltās zāles“ atklāšana Sidnejā un Biedru pēcpusdiena

Laikraksts Latvietis Nr. 248, 2013. g. 13. martā
Ojārs Greste -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SidnejasLatviesuBiedriba

Pie Baltās zāles durvīm tauta dzied „Nevis slinkojot un pūstot“. FOTO Ojārs Greste.

Tauta Baltaja zālē FOTO Ojārs Greste.

Tauta Baltaja zālē. FOTO Ojārs Greste.

Tauta Baltaja zālē. Kreisā pusē Tomu Mačēnu (zilā kreklā) apsveic bijušais SLB priekšsēdis Jānis Ronis. FOTO Ojārs Greste.

No kreisās: Baltās zāles arhiteks Andrejs Mačēns, SLB valdes loceklis Pēteris Kļaviņš, celtnieks Toms Mačēns, SLB priekšsēdis Jānis Grauds. FOTO Ojārs Greste.

SLB biedru pēcpusdienā Sidnejas Latviešu namā. Pie klavierēm komponists Zigmars Liepiņš, dzied Mirdza Zīvere. FOTO Ojārs Greste.

Mirdza Zīvere un Zigmars Liepiņš (vidū) ar Sidnejas draugiem Jāni Čečiņu un Lindu Ozeri Sidnejas Latviešu namā. FOTO Ojārs Greste.

Svētdien, 10. martā Sidnejas Latviešu namā notika četri zīmīgi notikumi. Sidnejas Latviešu biedrības biedru pēcpusdienā bija galvenais, kas sapulcēja biedrus, lai atzīmētu biedrības ilggadīgo pastāvēšanu. Sarīkojums notika nama Lielajā zālē.

Lai tiktu uz Lielo zāli, jāiet caur foajē telpai, ko sidnejieši pazīst, kā Balto zāli. Telpa tā apzīmēta, jo tiek lietota arī kā galerija Austrālijas latviešu mākslinieku mākslas izstādēm. Sienas, protams, ir baltas.

Pagājušogad bija nepieciešams šai telpai atjaunot paklāju. Tad radās doma, vai varētu šo to citu arī uzlabot. Kā Biedrības priekšsēdis Jānis Grauds teica: „Šis projekts sākās, kā maza zīle un izauga lielā ozolā.“ Galu galā nolēma pilnīgi atjaunot Baltās zāles iekšējo tērpu, lai izskats būtu pievilcīgs un labāk piemērots mākslas izstādēm. Baltās zāles atjaunošana notika šī gada janvārī un februārī, un darbs tika pabeigts dažas dienas pirms biedru pēcpusdienas. Arhitekts bija Andrejs Mačēns, un darba izpildītājs bija Toma Mačēna celtniecības firma.

Lai atzīmētu šo nozīmīgo momentu, klātesošos sagaidīja ar šampanieti. Uzpildījām glāzes nama kafejnīcā un Mārtiņa Siliņa zālē, un tad sapulcējāmies pie Baltās zāles ieejas. Nodziedājām Nevis slinkojot un pūstot, lai atgādinātu sev par mūsu piederību latviešu tautai. Baltās zāles durvis bija aizsietas ar Lielvārdes jostu, kuru svinīgi atsēja Biedrības skolas audzēkņi, un nesot Latvijas karogu, mūs ieveda atjaunotajā zālē.

Baltā zālē tagad ir jauna un moderna gleznu kāršanas sistēma, kas dara gleznu kāršanu un, it sevišķi, gleznu augstuma regulēšanu, daudz vieglāku nekā bija ar veco sistēmu. Zāles atjaunošanai par godu, Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienība (ALMA) noorganizēja gleznu izstādi, kurā piedalījās liela daļa Austrālijas izcilākie latviešu izcelsmes mākslinieki no Sidnejas, Melburnas, Pertas, Kūmas (Cooma), Kanberas un Brisbanes, ieskaitot Imantu Tilleru, Jāni Šēnbergu (Jan Senbergs), Pēteri Ciemīti, Juri Ceriņu un Anitu Rezevsku. Izstādi atklāja ALMA priekšsēdis Dr. Ojārs Greste. Reti kad ir redzēti tik interesanti un dažādi darbi Baltajā zālē. Par izstādi būs atsevišķs raksts nākamajā laikraksta numurā.

Pēc izstādes gājām uz Lielo zāli, kur baudījām biedrības Dāmu komitejas sarūpētos gardumus. Ar veiksmīgi sarunātu sagadīšanos mūsu klātbūtnē bija pazīstamais Latvijas komponists Zigmars Liepiņš ar savu dzīves biedri, dziedātāju Mirdzu Zīveri. Abi mākslinieki bija kuģa ceļojumā pa pasauli. Sidneja bija gala mērķa osta. Zigmara un Mirdzas ilggadīgie Sidnejas draugi – Jānis Čečiņš un Linda Ozere, zinādami par šo ceļojumu, spēja pierunāt viesus atnākt uz Biedru pēcpusdienu un nodziedāt dažas dziesmas. Bija brīnišķīgi dzirdēt dziesmas, kuras esam bieži klausījušies un dziedājuši gan koros, gan saviesīgos sarīkojumos – Zibsni zvaigznes aiz Daugavas, Es atnācu uguntiņu, Vēl ir laiks un citas. Zigmaru Liepiņu sidnejieši labi atceras, kā komponistu un pavadītāju jauniešu korim Daugaviņa, kad tas viesojas Austrālijā 1989./1990. gadā. Liels paldies Zigmaram un Mirdzai par kolosālam dziesmām!

Reportāžu par Biedru pēcpusdienu var noskatīt filmā: http://www.youtube.com/watch?v=4BJNuOilVoI.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com