Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Perta atceras varoņus

Piemiņas sarīkojums 16. martā Pertas Latviešu centrā

Laikraksts Latvietis Nr. 249, 2013. g. 21. martā
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Ieva Vlahova notur svētbrīdi Pertas Kalpaka piemiņas aktā. FOTO Gunta R..

Adelaides Daugavas Vanadžu ansamblis diriģentes Ineses Laines vadībā. FOTO Ilga Vēvere.

Sarīkojuma programmas vāks.

Sakarā ar Daugavas Vanagu Delegātu sapulci, šī gada Kalpaka, Leģiona un Kurzemes cietokšņa atcere iezīmējās ar mazliet lielāku dalībnieku skaitu, nekā citreiz. Viesi no Adelaides, Sidnejas un Melburnas kuplināja gan priekšnesumus, gan skatītāju rindas.

Pēc karoga ienešanas un DV Pertas nodaļas priekšnieka Ilmāra Rudaka īsas uzrunas, Sv. Pāvila Draudzes priekšniece Ieva Vlahova noturēja svētbrīdi ar divām baznīcas dziesmām, Bībeles lasījumu un lūgšanu.

Svētku runātājs, DVAV priekšsēdis profesors Jānis Priedkalns runāja par varonību un svēto cīņu brīvības vārdā. Mums visiem jācīnās par brīvību, patiesību, taisnību. Lai gan Daugavas Vanagu nodaļas dzīvojušas visā pasaulē ģeogrāfiski šķirti, esam tomēr bijuši vienoti latvisko vērtību saglabāšanā un garīgā pārliecībā esam vienoti ar tautu Latvijā. Latviešu tautas nākotne ir Latvijā, ne ārzemēs, taču ārzemju grupu uzturēšana ir atbalsts tautai Latvijā. Ar Dieva palīdzību, viss ir iespējams.

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

Adelaides Daugavas Vanadžu ansamblis kopā ar Pertas DV jaukto kori nodziedāja četras dziesmas: Daugavas krastā (Ritmanis, Arne), Uz ežiņas galvu liku (T. dz.), Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas (T. dz., Z. Liepiņš) un Es karā'i aiziedams (T. dz., Imants Sakss), Ineses Laines un Jāņa Vucēna vadībā, ar Silvijas Lūks klavieru pavadījumu. Vanadžu ansamblis no Adelaides nodziedāja Venta, Venta (Priekuns, Balode), Skaistākā jūra (Selga, Ramans) un Kur tu biji, bāleliņi (T. dz., Mence). Pēdējo kokles pavadījumā uz publikas pieprasījumu vajadzēja atkārtot.

Jāpiemin izteiksmīgā un mākslinieciskā skatuves dekorācija, ko veica Alfrēds Gulāns un palīgi.

Svinīgam aktam sekoja bagātīgas pusdienas nodaļas kluba telpās.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com