Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LĀZA Apkārtraksts #162

Virziens ir noteikts, mērķi iezīmēti

Laikraksts Latvietis Nr. 254, 2013. g. 25. apr.
Jānis Dimants, Jr. MD -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Beidzot veselības aprūpe Latvijā ir ieņēmusi noteiktu virzienu, pateicoties Veselības ministrijas mērķtiecīgai rīcībai Veselības ministres Dr. Ingrīdas Circenes vadībā. Visus šos gadus tālāk par runāšanu nekas radošs netika darīts, jo trūka valdības un Saeimas saprotoša un izprotoša atbalsta. Pateicoties tikai pēdējiem notikumiem veselības aprūpes jomā, – ūdeņi ir vairāk ka sakustējušies. Un rezultāti būs, ja nopietni to vēlēsimies. Visus šos gadus LĀZA nav stāvējusi malā un ir atbalstījusi pozitīvus risinājumus kā uzlabot veselības aprūpi Latvijā. Savstarpēji kontakti un informācijas apmaiņa vienmēr tika uzsvērti, veidoti un uzturēti. Tas notiek vēl joprojām.

Tā, Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) atskatījās uz 65 gadu darbību 2012. gada 7. jūlijā Milvokos Dziesmu svētku laikā un 14. decembrī Rīgā. (LĀZA dibināta 1949. gada 7. decembrī, Eslingenā, Vācijā.). Mēs esam nogājuši garu ceļa gabalu, bet nejūtamies noguruši. Taisni otrādi. Mēs esam guvuši pieredzi un izdevību ar jaunu sparu dziļāk ieskatīties un izprast pašreizējo stāvokli un situāciju medicīnā Latvijā. Un visu to liksim lietas labā, jo atkal visi tiksimies 7. Latvijas Ārstu kongresā Rīgā, kas notiks šogad no 19. līdz 21. septembrim.

Starplaikā ir iznācis LĀZA Apkārtraksts #162 ar krāsainu vāku uz 36 lappusēm un ar 37 uzņēmumiem, redaktore Dr. Med. Maija Pozemkovska Latvijā, iespiestas Gutenberga druka, 500 eksemplāros. To esam izsūtījuši visiem mūsu apzinātiem latviešu ārstiem un zobārstiem ārzemes. Ja kāds kolēģis nebūtu to vēl saņēmis, laipni ziņojiet mums: 2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, Minn. 55421-2068, USA; to izsūtīsim.

Ievadrakstā LĀZA valdes priekšsēdis Dr. Jānis J. Dimants, Jr. uzsver, ka „mēs esam uz pareizā ceļa“, ka arī uz priekšu ir jāizmanto mums dotās izdevības uzstāties un darboties visos forumos. Viņš lūdz kolēģus, kā arī pārējos tautiešus ārzemēs un Latvijā, atbalstīt viņu ceļā uz Eiropas Parlamentu 2014. gadā, jo pēdējos piecus gadus Latvijas veselības aprūpes jautājums Eiropas Parlamentā netika nemaz skatīts, jo trūka ārsta-deputāta no Latvijas, kas rūpētos par to.

Visus rakstus profesionāli angliski konspekta veidā ir tulkojis žurnālists Kārlis Streips Latvijā. Dr. Ēriks Niedrītis sīki apraksta LĀZAs 65 gadu jubilejas pusdienas Milvokos. Ienākušie ziedojumi 2012. gadā LĀZAi, Latvijas Medicīnas fondam (LMF) un Prof. I. Lazovska fondam tiek uzrādīti. Informatīvo materiālu par Demogrāfija un dzimstība. Valstiskais skatījums sniedz demogrāfs Ilmārs Mežs un Veselības ministre Dr. I. Circene, preses sekretāre Aija Bukova Žideļūna. Tas notika pēc kārtas jau sestajā apaļā galda diskusiju ietvaros, Benjamiņa nama viesnīcā. Sanāksmē piedalījās Dr. I. Circene, Imants Parādnieks, I. Mežš u.c., kam rūp mūsu tautas dzīvais spēks. Dr. Bertrams Zariņš ziņo par jaunu Latvijas medicīnas fondu, norādot uz filantropa Normana Naita (Norman Knight) lielo atsaucību un atbalstu, kā piemēru mums visiem. Informācija par vairākām stipendijām tiek apskatīta tuvāk. Mums ir Ojāra Veides stipendiju fonds, Brāļu Zariņu studiju ceļojumu stipendijas, Prof. I. Lazovska Medicīnas fonda stipendijas.

Māras Libekas intervija ar Dr. J. J. Dimantu, Jr. parādījās Latvijas avīzē 2013. gada 11. janvāra numurā, tiek sniegta visā pilnībā Apkārtrakstā – Lai pulveris vienmēr būtu sauss, dodot vispārīgu ieskatu medicīnā, sevišķi, kas attiecās uz Latviju, minot savus atzinumus kā baudīt veselīgu un ražīgu dzīvi.

Pagājušā gada beigās LĀZA izdeva LĀZA 65 gadu darbības atceres pamarku – loksnē 36 markas, ko kopā ar Apkārtrakstu izsūtījām visiem kolēģiem. Tās ieteicam līmēt uz visām aploksnēm! Bet rakstā – Amerikānis dāvanu atved no Zviedrijas ir aprakstīts Dr. Aivara Sluča dāvinājums – Mercedes mikroautobuss Kokneses novada Bebru internātskolai.

Sīki informatīvā rakstā Dr. I. Circene uzsver, ka „Galvenie atslēgvārdi ir kvalitāte un pieejamība“ Latvijas medicīnas uzlabošanā. Par tematiem viņa izvēlējusies sekojošos: racionāla plānošana, ilglaika attīstība, sabiedrības veselība, mātes un bērna veselība, sirds veselība, valsts apmaksātās profilakses pārbaudes un e-veselības ieviešana.

Dr. Uģis Gruntmanis rakstā Par patiesu vienlīdzīgu izglītību Latvijā saka: „...uz ārzemēm tūkstošiem aizbraukuši studēt, jo tiecas pēc labākas kvalitātes un cilvēcīgākas attieksmes. Ko darīt?“ Šis raksts parādījās žurnālā IR Latvijā. Dr. Ilgvars Rasa apraksta rakstā Panākumi un izaicinājumi Latvijas Diabēta asociācijas 20 gados; izaicinājumi ir aktuāli, jo cukurslimnieku skaits Latvijā ar katru gadu palielinās.

Garākā rakstā Dr. med. M. Pozemkovska stāsta par Medicīniskā palīdzība Sibirijā, ko viņa un viņas māsa Linda piedzīvoja savā ceļojumā pa Sibīriju, māsai ārstējot lauzto kāju, pavadot četras dienas vietējā slimnīcā.

Prof. Arnis Vīksna ieskatās Latvijas medicīnas vēsturē un stāsta – Dakteris Veigands un viņa kolekcija. Tiek sveikti mūsu jubilāri: Dr. Viktors Straubs savā 95 gadu jubilejā, bet jauneklis Dr. Kaspars Tūters savā 75 gadu atcerē.

Prof. Jānis Priedkalns ir sarakstījis grāmatu – Izcilības spēks, kur ir atspoguļota viņa darbība un produktīvā dzīve, apkopoti viņa raksti un runas. Tāpat, 2012. gadā iznāca Dr. V. Strauba trešā memuāru grāmata Neziņas gadi, bet šogad iznāks ceturtā grāmata – Latviešu ārsta dzīve Amerikā par notikumiem no 1952. gada līdz aiziešanai pensijā 1993. gadā Tā tiks izdota ar LĀZA atbalstu kā Dāvana nozīmīgajā jubilejā. Bet Astrīda Jansone, aktīvā sabiedriskā darbiniece, rakstniece un dramaturģe, atbalsta visus mūsu centienus ar atbalsta vēstuli grāmatai.

Ar cieņu pieminam Dieva mierā aizgājušos kolēģus IN MEMORIUM. LĀZA arī atvadās no Prērijas ārsta – Dr. Pauļa Dzintara, kas aizgāja Dieva mierā š.g. 27. martā, Rapid City, SD. Šo vēsti nepaspējam ievietot Apkārtrakstā, jo tas jau bija iespiests un ceļā no Latvijas uz ASV. Lai viņam vieglas trimdas smiltis!

Dace Micāne Zālīte, iepriekšējā LĀZA informācijas biroja vadītāja Latvijā, Apkārtrakstu nobeidz ar diviem saviem dzejoļiem: Gājputni un Zvaigžņu makšķernieki. Noktirne.

Pēdējās lapās ir ievietotas biedru e-pasta adreses un LĀZA valdes sastāvs ar adresēm.

Neaizmirsīsim viens otru un aicināsim arī mūsu kolēģus Austrālijā pievienoties mūsu pulkam LĀZA. Uz redzēšanos 7. Latvijas ārstu kongresā Rīgā, š.g. 19. līdz 21. septembrim.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com