Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Sprigulītis“ pateicās

Krāšņa 60 gadu darbības atcere

Laikraksts Latvietis Nr. 257, 2013. g. 15. maijā
Skaidrīte Dariusa un Valdis Strazds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Šī gada 20. aprīlī Austriešu kluba telpās Mousonā (Mawson), Kanberā tautas deju kopa Sprigulītis svinēja savu 60 gadu darbības atceri. Bija skaista sestdienas pēcpusdiena, un sprigulīšu Lielā diena.

Sprigulīši, draugi un labvēļi bija sabraukuši no tālās Adelaides, Melburnas un Sidnejas, un viņu vidū Kanberas latviešu saime un vēl astoņi no 1953. gada toreiz 11 dibinātājiem. Ar dejām un mūziku sprigulīšiem palīgā nāca Sidnejas deju kopa Jautrais pāris, Austrālijas deju kopa Jūrmalnieki un Sidnejas muzikanti.

Dejās, atmiņās un pateicībās vijās svētku atcere.

Apsveicēju virknē ar skaistiem ziediem un dižiem vēlējumiem Sprigulīti sveica: LAAJ valdes priekšsēdis Pēteris Strazds (Adelaide), Miķelis Dancis (Adelaide) un Juris Ruņģis (Sidneja); no Kanberas latviešu saimes – biedrība (Ēriks Ingevics), draudze (Egons Eversons) un DV (Edvīns Peniķis).

Un sveica visas deju kopas Austrālijā! Ar mīļiem vārdiem, krāšņām puķēm un skaisti darinātiem personīgiem sveicieniem – Adelaides Auseklītis (Ieva Daenke), Melburnas Ritenītis (Lāra Brennere) un Piektais ritenis (Naomi Vitersa (Withers)) Sidnejas Jautrais pāris (Juris Ruņģis un Iveta Rone) un Austrālijas Jūrmalnieki (Lāra Brennere).

Liels klāsts rakstisku apsveikumu bija gan no tālās pasaules (Ruņģu un Eversonu dzimtām Latvijā), gan arī no visas plašās Austrālijas.

60 gadu darbības atcerē Sprigulītis saņēma:

– Latvijas Nacionālā kultūras centra „Atzinības raksts horeogrāfei, ilggadīgai deju kopas Sprigulītis vadītājai Skaidrītei Darius par mūža ieguldījumu tautas dejas saglabāšanā latviešu kopienā ārvalstīs un radošu devumu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas stiprināšanā Latvijā, sveicot kopas 60 gadu jubilejā.“

– LAAJ Atzinības raksts Kanberas tautas deju kopai Sprigulītis par izciliem nopelniem, 60 gadus aktīvi un sekmīgi kopjot latviešu tautas deju tradīcijas Kanberas latviešu sabiedrībā.

Sprigulīša vārdā paldies visiem par atbalstu šajos 60 gados; paldies visiem, kas bija ar mums kopā šajā dienā; paldies par teiktajiem vārdiem, ziediem un sveicieniem!

Skaidrīte Dariusa un Valdis StrazdsAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com