Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Jaunā Gaita Nr. 273

Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Laikraksts Latvietis Nr. 259, 2013. g. 30. maijā
Juris Žagariņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Žurnāla „Jaunā Gaita Nr. 273“ vāks.

Dzejnieks Imants Ziedonis (1933-2013), spilgts Atmodas laika sabiedriskais darbinieks, un dzeju un prozas darbu autore Skaidrīte Kaldupe (1922-2013), drūmajos pārkrievošanas gados kopa un apliecināja tautas ētiskās vērtības un latviešu valodas neizsmeļamās bagātības. Dzejas nodaļā sniegta abu aizgājēju dzejas izlase. Daces Micānes-Zālītes Ziedonim veltītais dzejolis Nenoteiktās bijas motīvs izskan:

... Nekur nav kur iet
Es esmu mājās
Un saule mani satin pušķī
Ar zaru slotu, kura taisās plaukt
Un pie stenderes karājas, es esmu mājās
Un pulkstenis ar mani sarunājas: kā ir kad esi mājās?

Andra Manfelde liecina, ka, kopš viņas grāmatas Zemnīcas bērni klajā laišanas 2010. gadā, daudzi uz Krievijas soda nometnēm izsūtītie vai izsūtīto tuvinieki sākuši viņai uzticēt savus atmiņu pierakstus par pārciesto izsūtīšanas laiku. Tos viņa nolēmusi dokumentēt, „apaudzēt ar literāru miesu“, īsprozas krājumā Okeāns Ilze. Pirmais stāsts, Manfeldes pašas vecmāmiņas stāsts, publicēts šai numurā: Zelta pulkstenis un karote medus. Atsevišķā vēstulē no Liepājas Manfelde apraksta steigšanos pa ledainu ietvi uz dzelzceļa staciju un kāda garāmgājēja līdzjūtīgu uzsmaidīšanu: „Tikai dažas minūtes ceļa, bet, šķiet, tas bija sveiciens. Tikai nezinu – pavasara vai laimes, bet varbūt tas ir viens. Viens. Tūlīt ziedonī mēs skaitīsim, kurš no galvas, kurš no grāmatas. Es skaitīju un nonācu pie Viena – I. Ziedonis.“

Benitas Veisbergas Pierakstus pazīst un ciena Jaunās Gaitas lasītāji jau no laika gala. Visjaunākajā devumā Veisberga priecājas par savas mājas logos vērojamo dabas skaistumu, šķendējas par Latvijas atsevišķu krievvalodīgo skaļi pausto bezkaunību un arī par pašu latviešu nolaidību pret savu valodu, kavējas ilga mūža atmiņās...

Redaktore Linda Treija iepazīstina ar Astrīdas Prestones un Normunda Brūvera vizuālo mākslu un piedāvā apskatīšanai divus gleznojumus no katra. Žurnāla vāku grezno Brenča Sila dizains, Voldemārs Avens komentē mākslas kritiķes Alises Tīfentāles negatīvo vērtējumu par abstraktās mākslas ilgtspēju, un Māris Brancis turpina krāsu un līniju meistara Laimoņa Mieriņa dzīves stāstu. Mūzikas kritiķe Ilze Medne apraksta koncertu Rīgā, komponistes, publicistes un mūzikas pedagoģes Daces Aperānes apaļas gadskārtas jubileju atzīmējot.

Ligita Levinska savu pētījumu par Jāņa Klīdzēja mītisko laiktelpu ievada, apskatot grāmatu Cilvēka bērns, un Una Alksne turpina aprakstīt Friča Bārdas estētismu. Maksims Strunskis pētījumā par Edvarta Virzas dzeju latviešu mūzikā saskaita 45 dziesmas ar Virzas vārdiem. Bārbala Simsone kritiski vērtē četras jaunas rakstnieces fantastikas žanrā: Lindu Nemieru, Ilzi Eņģeli, Ellenu Landari un Lauru Dreiži. Sandis Laime rakstā par raganu tradīciju ziemeļaustrumu Latvijā konstatē, ka Latvijā ir vairāk nekā 200 vietu nosaukumi, kuros ietverts vārds ragana.

Par vēstures tēmām divi raksti: Vēstulē no Latvijas Laimonis Purs dod ieskatu padomjlaika rakstniecības politikā un Rolfs Ekmanis turpina savu diždarbu par starptautiskiem radio raidījumiem latviešu valodā Aukstā kara laikā, pievēršoties laika posmam no 1975. līdz 1984. gadam.

Dažos vārdos redaktoru sakopotas enciklopēdiskas, bet kodolīgas ziņas par aizgājējiem, cildinājumiem, jaunizdevumiem, visādu žanru mākslas uzvedumiem un izstādēm, folkloriskiem un izglītojošiem notikumiem, ērmīgām būšanām, statistiskiem datiem. Kā vienmēr, īpaša vieta dota spēcīga rakstu vārda paraugiem. Ziņas ir no viņdienām un mūsdienām, no Latvijas kaimiņvalstīm un arī no citurienes ģeopolitiskajā telpā.

Grāmatu nodaļā Elīna Kokarēviča sniedz ieskatu Veronikas Strēlertes (1912-1995) kopotajos rakstos un Margitas Gūtmanes veiktajā Strēlertes biogrāfijā Dzīve ir viens vella izgudrojums. Par jautājumu Vai Strēlerte atgriežas Latvijā? pēc kārtas izsakās septiņi literāti Arno Jundzes TV programmā 100 grami kultūras. Jānis Liepiņš komentē trīs jauniznākušas monogrāfijas par 20. gs. latviešu rakstniekiem: Veras Vāveres Viktors Eglītis, Ilonas Salcevičas Saucējs – par Jāni Klīdzēju un Anitas Rožkalnes Lauva – par Astrīdi Ivasku. Lāsma Ģibiete un Ilze Tauriņa raksta par Andras Manfeldes romānu Dzimtenīte; Juris Raudseps par Kaspara Zeļļa Ilūziju un baiļu mašinēriju; Indra Ekmane par Alda Pura Baltic Facades: Estonia, Latvia and Lithuania Since 1945; Irēne Avena par Gerdas Rozes memuāru To Peel an Onion un Gundars Ķeniņš Kings par AABS ceturkšņizdevuma Journal of Baltic Studies 2012. gada decembra numuru.

Globālā kultūrai un brīvai domai veltītā vislatviešu rakstu krājuma Jaunā Gaita atsevišķu numuru par $10 var iegādāties, rakstot vai zvanot Jurim Žagariņam – tālr.: +1-413-732-3803, e-pasts: juris.zagarins@gmail.com. Divu gadu abonements (astoņi numuri) maksā tikai $76, viena gada (četri numuri) − $39. Sūtiet čeku Jauna Gaita, Inc. vārdā (vēlams ASV dolāros, bet varam pieņemt arī jebkurā citā valūtā pēc pastāvošā valūtas kursa) Tijai Kārklei, 616 Wiggins Road, St. Paul, MN 55119, USA. Atsevišķus rudens numura rakstus, kā arī arvien topošo, bet jau plašo Jaunās Gaitas rakstu krājuma e-arhīvu, var apskatīt JG mājas lapā: www.zagarins.net/JG. Turpat var arī iegūt informāciju par mūsu pārstāvjiem citās valstīs, ar kuru palīdzību var pavisam vienkārši nokārtot abonementa apmaksāšanu, kā arī iestāšanos Jaunās Gaitas labvēļu saimē ar ziedojumu.

Juris Žagariņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com