Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Apvienojas draudzes

Izveidojusies Melburnas Evanģēliski luteriskā latviešu draudze (MELLD)

Laikraksts Latvietis Nr. 267, 2013. g. 29. jūlijā
Eduards Lēmanis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Pēc dievkalpojuma. No kreisās: Mārtiņš Biršs, Dagmāra Stils, Eduards Lēmanis, prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson), mācītājs Dainis Markovskis un Aivars Saulītis. FOTO Pauls Lēmanis.

2013. gada 1. jūlijā apvienojās 1. Melburnas Latviešu evanģēliskā luteriskā un Melburnas Latviešu ev. lut. Svētā Krusta draudzes, kas abas Melburnā bija pastāvējušas jau 63 gadus.

Svētdien, š.g. 14. jūlijā, lai apvienotajai draudzei izlūgtos Dieva svētību, tika noturēts svinīgs pateicības dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā, ar prāvesta Kolvina Makfersona (Colvin MacPherson) piedalīšanos.

Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē ap 70 jaunās draudzes locekļu tikās uz svētku mielastu, ko mūsu dāmas bija ar rūpību sagatavojušas.

Ir saņemts arī sirsnīgs apsveikums no arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša. Viņš piezīmē: „Pie jums, savā ziņā, tā ir atkārtojies tas, ko atstāsta tieši 23. jūnija – otrās pilnsapulces – Jaunās Derības dievvārds no Apustuļu darbiem: „Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā.“ (2:46.47)

Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieksAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com