Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaides DV namā lielas izdarības

Trīs notikumi vienā dienā

Laikraksts Latvietis Nr. 272, 2013. g. 28. aug.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DV Adelaides nodaļas pilnsapulcē: kasieris Juris Dancis, Vanadžu priekšniece Regīna Berķe, nama saimnieks Andris Jaudzems, sekretāre Astra Kronīte, nodaļas priekšnieks Imants Kronītis, priekšnieka vietnieks Artūrs Berķis, Ēriks Krūmiņš – aprūpe, biedrzine Rita Pillups, vīru kora priekšnieks Ričards Rozentāls, revīzijas komisijas loceklis Aivars Vēzis, otrā sekretāre Gunta Rudzīte. FOTO Ilga Vēvere.

Pirms vairākiem gadu desmitiem Čikāgas Piecīši dziedāja,

Ziedojiet, ziedojiet, ziedojiet, ziedojiet,
Lūgums šis domāts ir Jums...

un katru gadu divos mēnešos rudenī Daugavas Vanagi Austrālijā izved savu Ziedojumu akciju, aicinot Austrālijas latviešus ziedot DV labdarības mērķiem. Šogad Adelaidē vien tika izsūtītas 309 vēstules, uz kurām atsaucās septiņdesmit deviņi ziedotāji, daži anonīmi. Parasti, kad akcija beidzas, vietējā Ziņotājā parādās pateicības raksts dāsniem ziedotājiem, un visi atviegloti uzelpo līdz nākamam gadam, kamēr Vanagi veic savu palīdzības darbu.

Šogad Adelaides nodaļa ieveda kaut ko ārpus kārtas: visus ziedotājus aicināja uz brokastīm, pirmkārt, lai pateiktu personīgu paldies, un otrkārt, lai sniegtu paskaidrojumus par ziedojumu eventuālo pielietošanu. Uz septiņdesmit ielūgumiem ar jā-vārdu atsaucās apmēram trīsdesmit četri ziedotāji, kurus sestdien, 24. augustā pie kafijas tases un vieglām uzkodām iepazīstināja ar Vanagu labdarības darbu. Jāpiebilst, ka ne visi ziedotāji ir Vanagu organizācijas biedri.

Ar katru gadu organizācijas biedru skaits sarūk, jo vecie pārvietojas vai nu uz aprūpes mājām, vai mūža mājām, un no tiem ziedojumus nevar prasīt. Gados jauni biedri klāt nenāk, un vidējā paaudze ir aizņemta ar citām lietām, tādēļ atbalsts no ziedotājiem tiek augsti novērtēts. Ir mazāk ziedotāju, bet katrs dod vairāk, un tādēļ kopējā summa turas jau vairākus gadus apmēram tādā pašā līmenī.

Dzirdējām, ka visa uz Latviju sūtītā nauda tiek izdalīta caur DVCV Pārstāvniecību, ko vada Solvita Sekste. Pārstāvniecībā ir reģistrēti 587 leģionāri, kuri katrs saņem Ls 100 gadā, sadalītu uz divām reizēm. Dzirdējām par ārstēm, māsām Viju un Čaksti Tipainēm, kuras katru trešdienu izdala leģionāriem zāles, kas pirktas par Vanagu sūtīto naudu. Māsas jau ir pārkāpušas deviņdesmit gadu slieksni, bet vēl palīdz citiem. No saziedotās naudas iznāk atbalsts arī daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm un stipendijas diviem studentiem, kas studē mežkopību. Protams, jāuzrāda labas sekmes, lai nezaudētu stipendiju un nekļūtu par mūžīgo studentu! Nauda dāvāta arī pilsētas skolniekiem, lai tiem būtu iespēja apmeklēt vasaras nometnes. Bez palīdzības tas būtu neiespējami.

Ir vēl daudzi un dažādi veidi, kā ārzemēs saziedotā nauda palīdz gan jauniem, gan veciem tautiešiem gan šeit, gan Latvijā; par daudz, lai šeit visus uzskaitītu. Tagad var domāt, ka pateicības brokastu apmeklētājiem ir daudz skaidrāks priekšstats par viņu ziedojuma nepieciešamību un mērķtiecīgu izlietošanu.

Sarīkojumu noslēdzot, Imants Kronītis rādīja filmu no Ziemassvētku apciemojumiem pie dažiem leģionāriem Latvijā 2010. gadā.

Pulksten 12.00 virtuvē sāka pasniegt kārtējās Vanadžu pusdienas – ar gaļu pildītās pankūkas, kurām sekoja kompots ar putukrējumu. Šī ēdienkarte ir ļoti populāra, un pasūtījumu netrūkst gan uz vietas ēšanai, gan promnešanai. Saimnieces rāvās vaigi sviedros, jo visu vajadzēja nobeigt pirms plkst. 14.00, kad sākās DV Adelaides nodaļas gadskārtējā pilnsapulce. Tik daudz cilvēku nebija namā redzēts labu laiku.

Punktīgi divos sākās pilnsapulce. Par sapulces vadītāju ievēlēja Andri Jaudzemu. Pieminējām šai gadā pie senčiem aizgājušos biedrus, noklausījāmies priekšnieka Imanta Kronīša izsmeļošu ziņojumu par mūsu nodaļas čakli un darbīgi pavadītu gadu; kasiera ziņojumu pieņēmām bez jautājumiem, tāpat aprūpes vadītāja ziņojumu; dzirdējām no nama saimniekiem, ka Vanagu nams ir labā kārtībā; priecājamies par strādīgām Vanadzēm un esošās valdes locekļu dažādo atbildību rūpīgo izpildīšanu. Bāra labie ienākumi liecina par uzmanīgu saimniekošanu un biedru lielām slāpēm; vīru koris Daugava, lai gan ar krietni samazinātu sastāvu, tomēr pēc garāka ziemas pārtraukuma domā sagatavot kabarē stila sarīkojumu; bibliotekāre ziņo, ka lasītāju trūkuma dēļ, katru sestdienu namā vairs nesēdēs – ja kāds grib kādu grāmatu, lai telefoniski sarunā randiņu; DVAV priekšsēdis Dr. Jānis Priedkalns pastāstīja par DVCV darbību.

Divas stundas pagāja kā nebijušas. Sapulci beidzām, nodziedot pirmo pantu no Vanagu himnas Še kopā mēs biedri.

Šo sestdien patiešām dzīvojām kā savās mājās, un varējām izbaudīt namsaimnieku lepnumu par savu namu – reti kad tas tiek tik pamatīgi izmantots.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com