Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vasaras vidusskola – 36. reizi

Zinta Ozoliņa par skolas darbību

Laikraksts Latvietis Nr. 73, 2010. g. 30. janv.
Zinta Ozoliņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
VV1

VV2

Zinta Ozoliņa Vasaras vidusskolas noslēguma sarīkojumā. FOTO Pēteris Strazds.

2010. gada janvārī 36. reizi pulcējās jaunieši no dažādām Austrālijas pilsētām, kā arī no Rīgas. Iemesls jau visiem zināms – jaunieši pulcējās, lai piedalītos iemīļotajā skolā, LAAJ Annas Ziedares Vasaras vidusskolā. Šī ir skola, kas gadu pēc gada ir sekmīgi sniegusi intensīvus mācības kursus latviešu valodā. Skolas bijušie dalībnieki vēl arvien ieņem vietu latviešu sabiedrības norisēs, un ne viens vien dzīvo un strādā Latvijā.

Šogad skolā bija kādi 45 dalībnieki, kas ieskaita tā saucamās mazās skolas apmeklētājus. Skolēni bija 24, skolotāji un audzinātāji 16. Skolotāju vidū daudz ilggadīgo darbinieku, kas kopā veltījuši vismaz 77 vasaras VV labad. Varam tikai izteikt vislielāko pateicību Līgai Baumanei, Līgai Dārziņai, Markusam Dragūnam, Valdim Krādziņam, Ilzei Ostrovskai, Mārai Priedkalnei, Mārtiņam Reinfeldam un Mārai Saulītei, kas skolas laikā atliek savas ikdienas dzīves, lai veicinātu jauniešu latvisko izglītību, tā stiprinot viņu zināšanas un valodu. Viņi uzņemas lielu atbildību, lai Annas Ziedares uzstādītie mērķi par jauniešu latvisko audzināšanu un piederību latviešu tautai tiktu izpildīti.

Skolas darbība bija visumā priecīga, radoša un mierīga. Dalībnieki jau visi zināja, ko no viņiem sagaida un kā būtu jāuzvedas. Daži jaunieši tomēr ik pa reizei ne gluži pakļāvās skolas likumiem, bet tā kā vecāki par to esot zinājuši, tad liela problēma tā neesot. Skolas programma arī kā parasti: stundas (latviešu valoda, vēsture, ģeogrāfija, ticības mācība, dziedāšana, mājas darbi un lasīšana), vakara nodarbības (māksla, mūzika, teātris, tautas dejas un izpriecas vakari) un braucieni uz jūru un iepirkšanās. Bieži skanēja arī dziesmas. Audzinātāji ar godu pildīja savus pienākumus, sevišķi jāpiemin Dāvids, Lisa, Kīra un Tālis, kuri paspēja arī sagatavot skolas žurnālu; protams, bez kļūdām tas nav, bet ar to ir jauniešiem atkal iespēja kaut ko mācīties. Šajā grupā arī bija Jāna un Zinta, un ar prieku jāsecina, ka viņām ir spīdoša nākotne kā dziesmu un sadziedāšanās apmācītājām.

Neparasti īsais darba posms, kā cēlonis bija Jaungada iekrišana piektdienā, tomēr ļāva jauniešiem sagatavot bagātu programmu skolas noslēguma sarīkojumam. Bija teātra izrāde, kora uzstāšanās, muzikāls priekšnesums un tautas deja. Koncerta programma un sarīkojums jau agrāk ir sīkāk laikrakstā aprakstīts. Kā vienmēr koncerts skatītājus iepriecināja un aizkustināja. Daži viesi, no Melburnas pirmo reizi garo ceļu mērojuši, ar asarām acīs skaidroja, ka tiešām tas bijis vērts, un snieguma kvalitāte pilnīgi nesagaidīta. Apsveikumus sniedza D. Dārziņš (LIVKS) un I. Kronītis (DV), kā arī Brūno Krūmiņa kungs. Viņš savā uzrunā uzsvēra to, ka šis koncerts it kā katru gadu ir zvans, kas iezvana sabiedrības jauno darba posmu – te esot kopējais darbs, kultūra un latvietības stiprināšana. Krūmiņa kungs arī pasniedza Adelaides Latviešu Biedrības balvu absolventei ar vislabāko latviešu valodu – Laimai Ziedarei. Apbalvoja arī citus skolēnus par centību, labākām sekmēm un panākumiem ģeogrāfijā, vēsturē un ticības mācībā.

Kā jau tagad plaši zināms, no vadītājas lomas atkāpās Zinta Ozoliņa. Savā atvadu runā viņa uzsvēra to, ka skola patreiz ir ļoti stabila un stipra. Darbinieki strādājot mērķtiecīgi un ar lielu ticību skolas vērtībām. Viņa arī lūdza jauniešiem pašiem ņemt atbildību par savas valodas attīstību un latvisko audzināšanu, un ieteica visur, kur iespējams, runāt latviski. Viņa arī sirsnīgi pateicās visiem – skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem, draugiem un sabiedrības pārstāvjiem, kas viņas darbības laikā ir skolu atbalstījuši un kur vajadzīgs pielikuši roku. Nobeigumā novēlēja skolai un tās saimei vēl ilgu, gaišu un latvisku nākotni. 2011. gadā AZ VV darbosies no 5. – 22. janvārim; patreiz vadības jautājums atrodas LAAJ rokās.

Sarīkojums beidzas ar viļņojošiem aplausiem, skaidra atzinība par jauniešu sasniegumiem un devumu. Atzinība pienākas jaunajam diriģentam Markusam Dragūnam, kas ar palīdzi Līgu Baumani pirmo reizi izmēģināja un šķietami ar sekmēm sagatavoja kori savam lielam priekšnesumam. Pēc koncerta vēl atvadīšanās, parakstu un sveicienu savākšana; daži jaunieši jau sāka savu ceļu uz mājām: lidmašīnās un mašīnas uz Sidneju un Melburnu, citi tomēr palika vēl vienu vakaru, lai vēl kādu brīdi pavadītu ar saviem VV draugiem.

Zinta Ozoliņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com