Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Iepazīsimies ar Intu Uškāni

Ievirzes vadītāja Melburnas 3x3 2014. g. janvārī

Laikraksts Latvietis Nr. 278, 2013. g. 4. okt.
Iveta Laine -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
3x3

Uskane_1

Inta Uškāne 2012. g. ģimeņu festivālā Polijā. FOTO no Uškānu ģimenes arhīva.

Viss „Uškānu ģimenes ansamblis“ 2012. g. ģimeņu festivālā Polijā. Vidū Artūrs Uškāns, labajā pusē Inta Uškāne. FOTO no Uškānu ģimenes arhīva.

Pagājušā rakstā par 3x3 Melburnā, no 2. – 8. janvārim Tulangi, iepazīstinājām lasītājus ar Artūru Uškānu.

Šoreiz pastāstīsim par Intu Uškāni. Inta ir dzimusi un augusi Rēzeknē. Viņa ir pabeigusi Rēzeknes 1. vidusskolu un tūlīt sākusi studēt Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kur apguva kultūras darba organizatora specialitāti, pēc tehnikuma beigšanas studēja Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur ieguva bakalaura grādu kā svētku režisore.

Viņa ir patiesi latvisks cilvēks, kas mīl savu zemi, savu novadu, savus cilvēkus un savu valodu un ir lepna par to. Viņas dzīvē ir vairākas sirdslietas. Vienai no tām viņa ir veltījusi savu profesionālo dzīvi, un tā ir kultūras dzīve. Viņa ir Daugavpils Kultūras centra direktore.

Jautāju Intai, kā viņa sāka vadīt Kultūras centru un kas ir šī centra direktora galvenie pienākumi:

„Atnācu strādāt uz Daugavpils novada Kultūras centru 1994. gadā par mākslinieciskās daļas vadītāju. Kultūras centra direktore esmu no 2004. gada. Tā kā Kultūras centrs ir Daugavpils novada pašvaldības pārziņā, tad mūsu galvenais uzdevums ir rūpēties par novada iedzīvotāju kultūras pieejamību. Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par amatiermākslas kolektīvu darbību. Tieši Kultūras centrā darbojas 6 kolektīvi, kas šogad visi bija XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieki. Tie ir Jauktais koris Latgale, TDA Līksme, vidējās paaudzes DK Līksme, teātra trupa Trešais variants, folkloras kopa Dyrbyni, vokālā studija Stage On. Tātad, man ir jārūpējas, lai visi šie kolektīvi varētu radoši strādāt Kultūras centrā (mēģinājumi, koncerti u.c. aktivitātes.)

Tāpat mēs veidojam lielākos visa novada sarīkojumus. Esmu radošā direktore Starptautiskajam tautas mākslas festivālam Augšdaugava, kas ir viens no grandiozākajiem novada rīkotajiem sarīkojumiem (www.augsdaugava.lv), liels sarīkojums ir Daugavpils novada dienas, kas katru gadu notiek septembrī (šogad 21. septembrī), kur arī Kultūras centrs rūpējas par kultūras programmas aktivitātēm.

Kultūras centra telpas un infrastruktūra ir sakārtota, un mēs arī iznomājam savas telpas dažādām organizācijām, tāpēc jārūpējas par cilvēkiem, kas īrē telpas, lai arī viņi justos pie mums labi, organizējot savus sarīkojumus.

Vēl mūsu pārziņā ir novada kultūras darbinieku tālākizglītošanas darbs, organizējam dažādus ar kultūras nozarēm saistītus seminārus, lekcijas, apmācības, kursus.

Uzskatu, ka mūsdienās Kultūras centriem un kultūras darbiniekiem ir jābūt zinošiem, mainīties spējīgiem, moderniem, tādiem, lai mēs kā iestāde varam konkurēt ar visām modernajām tehnoloģijām un internetu. Visu laiku ir jādomā par cilvēku – ko mēs varam piedāvāt interesantāku, nekā ir piemēram internetā, jo cilvēks pēc savas būtības ir slinks – ja viņam internets piedāvā visu pasauli pie kājām, neizejot no mājām, tad mūsu uzdevums ir dabūt cilvēku ārpus interneta un TV, jo pasaule ir dzīva, skaista un interesanta arī bez šīm tehnoloģijām.

Strādājot Kultūras centrā, tāpat arī veidojot sarīkojumus, ir svarīga komandas sajūta. Vienmēr esmu teikusi, ka viens cilvēks neko nevar izdarīt, ja viņu neatbalsta kolēģi un draugi, un tieši kultūras darbā tas ir ļoti svarīgi. Paldies liktenim, ka strādājot šajā Kultūras centrā ir iekārtojies tā, ka man līdzās ir kolēģi, kas atbalsta, rosina idejas, dzīvo līdzi visam tam, ko darām.“

Otra Intas sirdslieta ir mūzika. Inta ir kopā ar vīru Artūru un dēlu Matīsu gan dziedājusi, gan spēlējusi. Viņa stāsta:

„Pati esmu beigusi arī Rēzeknes Bērnu mūzikas skolas akordeona klasi, vēlējos mūziku mācīties arī tālāk, taču pēc vidusskolas beigšanas izlēmu iet citu ceļu, un ar to mana muzikālā karjera bija beigusies. Vairāk biju mūzikas klausītāja un baudītāja... Līdz iepazinos ar Artūru, kurš pakāpeniski mani iesaistīja savos muzikālajos projektos, sākumā spēlējot pavadījumus deju grupām, kopā izbraukājot dažādus festivālus Itālijā, Ungārijā, Polijā, Lietuvā, līdz pakāpeniski tas kļuva kā pats par sevi saprotams, ka spēlējam kopā Uškānu ģimenes ansamblī un arī grupā Laimas muzykanti. Pateicoties dalībai dažādos muzikālos projektos, mācos spēlēt perkusijas, stabules, cītaru un arī pēc 20 gadu pārtraukuma esmu paņēmusi rokās arī akordeonu.

Starp citu, uz to mani pamudināja divas latvietes no Austrālijas Lilita Daenke un Viktorija Mačēna. Kad bijām Austrālijā 2006. gadā 3x3 nometnē, redzēju kā Lilita un Viktorija mācās akordeona spēli pašmācības ceļā. Un toreiz man sametās kauns par to, ka esmu kādreiz mācījusies, zinu akordeona spēles pamatus un neko nedaru, lai attīstītos, bet te... cilvēki paši mācās un iemācās. Tāpēc tad, kad Artūrs teica, ka būs jāspēlē akordeons viņa sacerētajai dziesmai Sorgeņģeļs, pirmā doma bija Nē! Es taču visu esmu aizmirsusi, bet uzreiz pretī – Lilita un Viktorija vispār no nekā sāka spēlēt, viņas to var un es nē?! Saņēmos un iemācījos akordeona partiju! Un šodien saku Paldies Lilitai un Viktorijai, kas atgrieza mani pie akordeona. Šai dziesmai arī ir uzfilmēts videoklips, ko var apskatīt YouTube.“ (http://www.youtube.com/watch?v=j5WMO_jZWLc)

Trešā sirdslieta ir teātris. Tā ir neatņemama daļa Intas dzīvē. Jautāju Intai, kā tad tas viss sākās:

„Aizraušanās ar teātri ir aizsākusies jau sen 1995. gadā, kad man piedāvāja vadīt amatierteātri toreizējā Daugavpils rajona Kultūras namā. Man šī ideja likās interesanta, tāpēc piekritu.

Mana profesija ir svētku režisors, un toreiz likās, ka teātra režija ir stipri līdzīga, bet, ar gadiem strādājot gan vienu, gan otru darbu, tomēr uzskatu, ka katrai profesijai ir savas nianses un specifika. Un režija ir tas amats, ko jāmācās visu mūžu.

Strādājot ar savējiem – Daugavpils novada Kultūras centra teātra trupu Trešais variants, cenšos mācīties. Īstenībā, katrs iestudējums iemāca kaut ko jaunu gan man pašai, gan aktieriem. Nevaru arī kaut kā īpaši izcelt kādu iestudējumu, jo tajā brīdī, kad esi aizrāvies ar kaut ko, tad centies izdarīt pēc iespējas interesantāk un radošāk. Ja kāds ir īpaši jāizceļ, tad man pašai vistuvākais ir bijis angļu dramaturga Dž. B. Pristlija lugas Roze un kronis iestudējums. Ļoti patīk un ik pa brīdim iestudējam arī latviešu klasiķu darbus. Kā pēdējo varu minēt 2013. gada Skroderdienu iestudējumu pēc R. Blaumaņa lugas. Mūsu variantā tā saucās Skroderdienas Silmačos. Millenium. Darbības laiku un vietu esam pārcēluši mūsdienās. Ar šo izrādi bijām arī XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju svētku dalībnieki. Pie šī darba strādājām kopā ar režisoru un aktieri Viesturu Renci.

Esam iestudējuši A. Brigaderes Hetēras mantojumu, M. Zīverta Minhauzena precības, M. Fulstopa (H. Paukša) Vai Tev tas liekas dīvaini, Rodžer?, A. Čaka dzejas iestudējums, ...mana iela..., R. Blaumaņa No saldenās pudeles un daudzus citus darbus.

Savā teātrī esam iedibinājuši arī tradīcijas. Ik pēc 5 gadiem svinam teātra trupas Trešais variants jubilejas, ko arī vērienīgi atzīmējam. Veidojam īpašus pasākumus, kas veltīti jubilejai, pasniedzam arī īpašu balvu Zelta ola, ko katru reizi izstrādā un izgatavo mūsu pašu teātra aktieris Māris Čačka. (Zelta ola tāpēc, ka pats pirmais iestudējums teātrī bija Pasaka par zelta oliņu). Teātra trupai Trešais variants ir arī savas dziesmas – Teātra himna Misteria un Pavediens, kuru mūzikas autors ir Artūrs Uškāns un teksta autore Linda Kilevica (TT Trešais variants aktieri), esam uztaisījuši abām dziesmām videoversijas, kuras var apskatīties:

http://www.youtube.com/watch?v=gL8Y1xhigBE

un

http://www.youtube.com/watch?v=rUkHAS3SdvQ

Tā kā esmu bijusi Trešajam variantam visus šos gadus līdzās, varu teikt, ka tas man ir kā bērns. Tas, no kura es pati daudz mācos un ceru, ka arī cilvēki, kas nāk uz teātri, kaut ko no tā gūst.“

Nākamajā 3x3 saieta laikā Inta liks lietā visas savas zināšanas, pieredzi un mīlestību pret teātra mākslu, mūziku un sarīkojumu vadīšanu. Tā aicinām visus palīdzēt mums baudīt Intas vadīto ievirzi Teātris un dzīve, kā arī dziesmu un danču vakarus, ko viņa vadīs kopā ar Artūru. Uz tikšanos 2. janvārī Tulangi.

Tuvāka informācija mūsu mājas lapā: www.3x3australija.com

Lūdzam interesentus rakstīt uz e-pastu: ALRedakcija@netspace.net.au

vai zvanīt uz: (03) 9876 1448

Iveta Laine
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com