Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Lībiešu dzeja četrās valodās Brisbanē

Brisbanes igauņu literatūras svētki

Laikraksts Latvietis Nr. 286, 2013. g. 28. nov.
Māra Siksna -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sarīkojuma afiša.

Brisbanes igauņu kopiena ik gadu rīko literatūras svētkus, un šogad piedalīties aicināja arī latviešus, jo sarīkojumu veltīja nupat iznākušajam, neparastam dzeju krājumam Salats joug kolm aģa. Tas ir trīsvalodu – Salacas lībiešu, igauņu un latviešu – izdevums, ar ko Tartu Universitātes valodu profesors Karl Pajusalu (rakstot zem pseidonīma Ķempi Kārl) atzīmēja savu 50. dzimšanas dienu. Grāmatas atvēršana notika 22. jūnijā Salacas pilskalnā Saulkrastos, un mēs ar to iepazināmies 3. novembrī Brisbanes Latviešu namā.

Piedalīties šādā sarīkojumā bija ļoti interesanti, jo lasījām dzeju trīs un pat četrās valodās. Autors Ķempi Kārl dzeju rakstījis Salacas apkārtnes lībiešu valodā, un to igauniski atdzejojis Karl Pajusalu un latviskojis Valts Ernštreits. Bijām kāds pusducis, kas izmeklētos darbus lasīja latviski un tad klausījāmies kā tie skan lībiešu un igauņu mēlēs. Igauņu izcelsmes Delaney Skerrett dažus darbus bija veiksmīgi pārcēlusi arī angļu valodā. Dzeju lasījumus papildināja lauku un dabas skati no Salacas apkārtnes.

Kad Austrālijā viesojās Helmi un Dainis Stalti, varējām iepazīties ar Kurzemes lībiešu mēli, bet manai pavisam nezinīgai ausij dzejā dzirdētā valoda izklausījās no tās diezgan atšķirīga. Salacas lībiešu valoda tika uzskatīta par zudušu jau 19. gadsimta vidū, un tā šis dzejoļu krājums ir milzīgi nozīmīgs arī mums, latviešiem, jo tas liecina par tautu un valodu dažādību mūsu saknēs.

Kaut grāmatas nosaukums latviski sola dzeju par dabu Salacas upes trīs krastos, tās saturs ir daudz dziļāks. Jāpiekrīt igauņu rakstnieka un mākslas kritiķa Marta Velskera vērtējumam, ka „Salacas lībiešu dzeja jau piedzimšanas brīdī ir apguvusi modernistisku izpausmes veidu“ un ka „šajos dzejoļos nozīmes pilnas ir valoda, vietas un mīlestība, kam nerūp laiks“.

Sirsnīgs paldies igauņu kopienai par tik interesantu un skaistu piedzīvojumu!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Publikācijas detaļas:

Ķempi, Kārl. Salats joug kolm aģa = Salatsi joe kolm kallast = Salacas upes trīs krasti [atdzejojums igauniski: Karl Pajusalu, latviskojumi: Valts Ernštreits]. Metsepole: Lībiešu draugu biedrība, 2013 [Rīga]. Teksts paralēli lībiešu, igauņu un latviešu valodā.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com