Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valsts Svētki Sietlā

Dievkalpojums, svinīgs akts un koncerts

Laikraksts Latvietis Nr. 287, 2013. g. 5. dec.
Sarmīte Lunde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Inta Vīste (Wiest), Jānis Rogainis, Bonija Veja-Rogaine (Bonnie Way-Rogainis), Sarmīte Dāvidsone. FOTO Marisa Veja-Rogaine (Way-Rogainis).

Indra Ekmane un Jēkabs Kramēns „Zaļā krūze“ uzvedumā. FOTO Edvīns Circenis.

Ar lielu cieņu un mīlestību tautieši Amerikas rietumkrastā Sietlā š.g. 17. novembrī atzīmēja Latvijas Valsts 95. gadadienu. Latviešu luterāņu baznīcā mācītāja Daira Cilne noturēja īpašu svētku dievkalpojumu. Baznīcā daudz ļaužu, daudz sarkanbaltu ziedu uz altāra. Jaunieši Indra Ekmane un Mārcis Rācenis ienes Latvijas karogu, viņiem seko skolas bērni ar karodziņiem un ziediem. Dziedam Dievs, svētī Latviju! Lūgšanas, izcils svētku sprediķis – veltījums Latvijai, latviešu tautai. Mācītāja Daira Cilne nedaudz ieskatās Latvijas himnas vēsturē un sāk sprediķi ar pateicību Dievam par mūsu tautu, kas, kaut arī pasaulē izkaisīta, tomēr vienota domās, pateicībā, priekā. Viņa citē zīmīgu mācītāja Jura Rubeņa rakstu, runājot par Latvijas attīstību otrajā neatkarības posmā; lai valsts iegūtu īsto kvalitāti, jāmainās cilvēkiem. Realitāte atšķiras no sapņiem! Es, mēs, Latvija ir process. Viņa akcentē ticības, cerības mīlestības spēku. Tad seko satriecoši spēcīgā Imanta Ziedoņa Lūgšana Dievam: ,,Kungs, palīdzi augt mums, es lūdzos...“ Lūdziet bez mitēšanās – visiem mīļi pateikdamās, vēl atgādina mācītāja Daira Cilne. Un tā kā brīnišķīga prelūdija svinībām ir izskanējis rīta svētbrīdis, kuru emocionāli bagātināja Maijas Riekstiņas ērģeļu spēle un jauktais koris Sigulda Plus.

Sietlas Latviešu nams svinīgi saposts par godu Latvijas Valsts svētkiem. Diena skaidra un saulaina, arī laiks labvēlīgs tālākajiem sveicējiem. Pēc dievkalpojuma Latviešu biedrība Vašingtona štatā (LBVŠ) lūdz viesus uz pusdienām. Apmeklētāji mielojās ar tradicionālajiem sautētajiem kāpostiem un desiņām latviešu gaumē, un nobaudīja čaklo saimnieču gardās uzkodas.

Svinīgajā aktā jaunieši ienes ASV un Latvijas Valsts karogus. Skan ASV himna Maijas Riekstiņas klavierpavadījumā. Mācītāja Daira Cilne sveic ļaudis un visi kopā nodzied Mēs viena tauta, viena saime. Seko LBVŠ priekšsēdes Sarmītes Dāvidsones svētku uzruna, kas veltīta Latvijas 95. gadadienai ar nelielu atskatu vēsturē, pieminot 1918. gada 18. novembra Kārļa Ulmaņa pagaidu valdības deklarāciju, kurā uzsvērts, ka ,,Latvija būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt ne apspiešanas, ne netaisnības.“ Priekšsēde sniedz īsu pārskatu par tik atšķirīgajiem posmiem Valsts 95. gadu garajā mūžā, atzīstot, ka tieši pēdējais – šie 22 neatkarības gadi pēc PSRS sabrukuma – ir vissarežģītākais. Uzrunas nobeigumā viņa novēl Latvijai laimīgu un saulainu nākotni. Dāvidsones runai seko Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa (video) apsveikums un Latvijas Valsts himna, Igaunijas un Lietuvas organizāciju Vašingtonas pavalstī prezidentu apsveikumi, kā arī Vašingtonas Universitātes Baltijas studiju programmas lektores no Latvijas Ivetas Grīnbergas apsveikums un pateicība par atbalstu Baltijas studijām.

Sarmīte Dāvidsone pasniedz ALAs atzinības rakstu Vairai Pelēķei-Christopher par pašaizliedzīgu, ilggadīgu sabiedrisko darbu izglītības un kultūras laukā; Vairas grāmatu draugu klubiņš jau gadiem ilgi ir stabils Baltijas studiju sponsors, tāpat kā Mārtiņdienas svinēšanu kopā ar lietuviešu un igauņu draugiem. Plašs interešu loks, milzīga informācijas bagātība un dāsna sirds – tā ir Vaira.

Latvijas Deju svētku organizēšanas komiteja piešķīra Atzinības rakstu Sietlas tautas deju ansamblim Trejdeksnītis par piedalīšanos lielajos Deju svētkos Rīgā šovasar. Atzinības rakstu saņēma Mārcis Rācenis, viens no ansambļa dejotājiem.

LBVŠ priekšsēdes vietniece Inta Vīste (Wiest) pasniedza LBVŠ Atzinības rakstus Bonijai Vejai (Bonnie Way) un Jānim Rogainim par ilggadēju darbību un panākumiem latviešu kultūras veicināšanā. Jānis ar Bonijas atbalstu 2010./2011. g. ziemā pārņēma Rietumkrasta Latviešu izglītības centra vadību un ir Kursas vasaras vidusskolas pagaidu direktors. Bez tam Jānis un Bonija ir iesaistīti arī latviešu draudzes un biedrības darbos.

LBVŠ apbalvojumus saņēma arī Maija un Jānis Atvari. Jānis savu mūžu ir ziedojis vietējai latviešu draudzei, būdams gan draudzes priekšnieka amatā, gan vēl šobrīd pildot draudzes priekšnieka vietnieka pienākumus. Maija ir draudzes Dāmu komitejas vadītāja, lieliska rokdarbniece, kulināre un pavāre, un nodod savu amata prasmi Kursā jaunajai paaudzei.

Svētku viesi ar lielu interesi noklausījās Sietlas Latviešu skolas absolventa Krišjāņa Lūša iespaidus par Latviju. Krišjānis šovasar piedalījās ALAs izglītības programmā Sveika, Latvija! Viņš stāstīja par iespaidiem Latvijā, par redzētajām ievērojamākajām un skaistākajām vietām, par iegūtajiem jaunajiem draugiem, tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu, Okupācijas muzeja apmeklējumu. Stāstījumu lieliski papildināja fotogrāfijas. Protams, bija arī skaists grupas uzņēmums Rīgā pie Brīvības pieminekļa, foto ar jaunajiem draugiem no Limbažu skolas. Noslēgumā Krišjānis Lūsis sirsnīgi pateicās par iespēju piedalīties šajā lieliskajā pasākumā.

Svētku runu teica Viktors Petzals, izcilais šahists un Kursas vasaras skolas harismātiskais vēstures skolotājs un skolēnu elks. Tā bija apcere par dzīvi, laikiem, tikumiem latvietim Latvijā un pasaulē mūža garumā – šajos 95 gados. Ievadvārdos Petzals citē Blaumaņa Indrānus: „Sēklu tīrumā kaisīt var visur pasaulē. Zeme paliek zeme... bet tas paugurs tur noras malā, tā upīte pirts gravā, tas sermūkslītis te ceļmalā, tie pieder tikai Indrāniem.“ Viņš pieskaras visiem trim tik ļoti atšķirīgajiem vēsturiskajiem posmiem, izvēloties spilgtākos akcentus laiku raksturojošajos notikumos, citē latviešu dzeju. Laiki krasi mainās, bet psiholoģiski cilvēks tikai pamazām pieskaņojas realitātei. Virtuālā realitāte! 50 gadi ir cilvēka mūžs... bet ticība, cerība mīlestība – valda pasaulē visos laikos, visos režīmos: „Tā cilvēks vienmēr cer to labāko, To Laima mums ielika šūpulī.“

Koncertā Sigulda Plus Maijas Riekstiņas vadībā nodziedāja Jūriņ' prasa smalku tīklu Aldoņa Kalniņa apdarē, Imanta Kalniņa Balto solījumu, Tālivalža Ķeniņa Augstāko Dzimteni un iemīļoto Jāzepa Vītola Gaismas pili. Maija paziņoja, ka ar šo sarīkojumu koris maina savu vārdu uz Siguldas balsis. Pēc karogu iznešanas tautieši sadevās rokās un ļāvās skaistajai Daugav' abas malas.

Sekoja neliels pārtraukums, kura laikā viesi mielojās ar kliņģeri, torti un saldām maizītēm. Īpašs pārsteigums bija Latvijas Valsts prezidenta A. Bērziņa dāvātā milzīgā kaste ar šokolādi,– ļoti, ļoti garšīgu. Par to paldies Maijai un Jānim Ikstrumiem.

Svētku izskaņā tautieši noskatījās saīsinātu Mārtiņa Zīverta lugas Zaļā krūze lasījumu. Lomās iejutās: Indra Ekmane, Jēkabs Kramēns un Inta Vīste (Wiest). No sirds izsmējušies, ļaudis vēl brīdi pakavējās mājīgajā namā, lai dalītos iespaidos par skaistajiem svētkiem.

S. Lunde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com