Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas Valsts dibināšanas dienas svinības Filadelfijā

Latvijas aizsardzības atašejs pasniedza apbalvojumus

Laikraksts Latvietis Nr. 287, 2013. g. 5. dec.
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
FiladelfijasBLB

No kreisās: ASV Jūras kājnieku kapteinis Alfons Mednis, Latvijas aizsardzības atašejs ASV pulkvedis Ivo Mogilnijs, atvaļinātais ASV jūras kājnieku seržantu-majors Zigurdu Lieljuris. FOTO Pēteris Alunāns.

Aktu atklāj Nilss Namejs Jansons ar Karogu godināšanas aicinājumu. FOTO Pēteris Alunāns.

Latvijas karogu ienes (no kreisas): Māra Līva Jansone, Kristaps Liziņš, Viktorija (Lauska) Okansija (Ocansey). FOTO Pēteris Alunāns.

Skolēni dejo tautas dejas. FOTO Pēteris Alunāns.

Svetku runu „Uz simtgades sliekšņa - nākotnes zelts?“ teic Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēde Anita Bataraga. FOTO Pēteris Alunāns.

„Teiksma“. Sēž (no kreisās):  Ilze Kļaviņa, Elga Pone (vadītāja), Zinta Pone. Stāv: Laila Švalbe, Nora Treiberga Lund, Jānis Zeltiņš, Gunta Pone Herron, Kira Birmane. FOTO Pēteris Alunāns.

Sestdien, 16. novembrī Brīvo latvju biedrībā Filadelfijā notika Latvijas Valsts 95 gadu dibināšanas dienas atcere. Valsts svētku svinības bija Filadelfijas Latviešu organizācijas padomes sarīkojums. Svinīgo aktu atklāja Nilss Namejs Jansons ar Karogu godināšanas aicinājumu. Latvijas karogu ienesa Māra Līva Jansone, Kristaps Liziņš un Viktorija (Lauska) Okansija (Ocansey). Tika nodziedāta Latvijas Valsts himna.

Ievada svētku dalībniekus uzrunāja Filadelfijas Latviešu organizāciju padomes priekšsēdētājs Valdis Basens. Svētbrīdi vadīja māc Dr. Uldis Ukstiņš.

Apsveikumu nolasīja Pensilvānijas štata universitātes Emeritus vēstures profesors Dr. Peter Rebane. Viņš apsveica akta dalībniekus no Pensilvānijas tautisko mantojumu komisijas un Igauņu Amerikas nacionālās padomes. (Professor Emeritus of History, PennState, Member of the Pennsylvania Heritage Affairs Commission, Past Member of the Estonian American National Council Dr. Peter Rebane)

Filadelfijas Latviešu skolas skolēni izpildīja trīs tautas dejas; vadītāja Astrīda Liziņa.

Sekoja svētku runa Uz simtgades sliekšņa – nākotnes zelts? To sniedza Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēde Anita Bataraga. Pēc svētku runas tika pasniegti apbalvojumi. Draudzes priekšniece Mudīte Jansone paziņoja Amerikas Latviešu apvienības Atzinības rakstu saņēmēja vārdus: Māra Buks, Astrīda Liziņa, Ruta Ore.

Pēc apsveikuma Filadelfijas svētku akta dalībniekiem, Latvijas aizsardzības atašejs ASV pulkvedis Ivo Mogilnijs, asistējot dēlam Aleksim un kundzei Svetlanai, apbalvoja atvaļināto ASV jūras kājnieku seržantu-majoru Zigurdu Lieljuri un atvaļināto ASV jūras kājnieku kapteini Alfonu Medni ar Latvijas virsnieku apvienības 90 pastāvēšanas gadu piemiņas medaļām. Abi apbalvotie pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ir ar savām zināšanām palīdzējuši atjaunot mūsu militāros spēkus.

Starpbrīdī turpat Lielajā zālē visi tika aicināti un glāzi vīna un uzkodām.

Sarīkojuma otrā daļā tautas dziesmu ansamblis Teiksma sniedza koncertu. Ansamblis dzied kopš 1970. gada Mineapolē, Minesotā, un kā paši atzīst: Visu savu darbošanos veltot latviešu tautasdziesmai. Dziesmu kamolā ir sakrāts daudz un dažādu tautasdziesmu, kuras dziedam kokles, akordeona, vijoles un stabules pavadījumā. Ansamblis Teiksma bieži uzstājies ne tikai vietējos Mineapoles latviešu sarīkojumos, bet arī citos ASV Latviešu centros; koncertējis arī Latvijā, Trinidadā un Tobago.

Pēc koncerta visi tika lūgti palikt uz vakariņām un sadziedāšanos kopā ar Teiksmu.

Pirmdien, 18. novembra vakarā bija kopīgs valsts svētku dievkalpojums Sv. Jāņa draudzes dievnamā. ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com