Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Austrālijas Latviešu Ev. Lut. Draudžu Apvienība

Ārkārtējā sinode Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 292, 2014. g. 17. janv.
Jānis Priedkalns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

ALELDA Sinode FOTO Ilze Lorija (Laurie).

ALELDA Sinode. FOTO Ilze Lorija (Laurie).

ALELDA pārvalde pie Melburnas Latv. lut. Bazn. altāra. Pirmā rindā no kreisās: Kristīne Saulīte, māc. Dainis Markovskis, ALELDA priekšnieks un prāvests Jānis Priedkalns, toreizējais kasieris Aleksandrs Impols, Māra Siksna. Otrā rindā: Egons Eversons, Aivars Saulītis, priekšnieka laicīgais vietnieks Miķelis Strīķis, diakons Ivars Ozols. FOTO Vita Eversone.

Sinode 2013. g. 29. un 30. novembrī tika sasaukta, lai skaidrotu un izvērtētu vairākus teoloģiskus jautājumus draudžu dzīvē un lai ievēlētu jaunu Apvienības pārvaldi.

Apvienības garīdznieku vidū bija izskanējusi nevienprātība par homoseksuālas orientācijas atklātu paušanu draudžu dzīvē. Šai sakarā sinodāļi vēlreiz apstiprināja rezolūciju, ko jau 2006. g. septembrī pieņēma Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL), kuras sastāvā ir arī Austrālijas Latviešu Evaņģēliski Luterisko Draudžu Apvienība (ALELDA). Rezolūcija cita starpā noteica, ka laulība ir tikai starp vīrieti un sievieti. Rezolūcija tai pašā laikā aicināja homoseksuālu orientāciju izvērtēt kristīgās mīlestības skatījumā, pieejot jautājumam ar lielu nopietnību un iejūtību, nosakot, ka šādi orientētu cilvēku kalpošanu draudzes dzīvē izvērtē vietējais mācītājs viņa pastorālās aprūpes ietvaros.

Austrālijas draudžu vidū gadījumi un pārpratumi par šīs rezolūcijas īstenošanu dzīvē nav bijuši, bet diskusija un nevienprātība radās, izvērtējot jautājumu teorētiskā plāksnē. Ārkārtējās sinodes dalībnieki vienprātīgi pauda atbalstu minētajai LELBĀL rezolūcijai, diskusijas bija atklātas un draudzīgas. Sinodāļi uzsvēra kristīgo vērtību nozīmību cilvēka personīgajā dzīvē un publiskajā telpā, un šo vērtību harmonisku mijiedarbību ar latviskajām kultūras tradīcijām un nacionālajām vērtībām, tai skaitā, dievkalpošanu latviešu valodā.

ALELDA ir atvērta apvienība, un tā ar patiesu laipnību aicina Sidnejas latviešu ev. lut. draudzi un garīdzniekus – mācītāju Kolvinu Makfersonu (Colvin MacPherson) un mācītāju Guni Balodi, kuri šīs nevienprātības dēļ no Apvienības izstājušies, tajā atgriezties, – lai saglabātu mūsu latviskās kristīgās baznīcas vienotību Austrālijā – par godu Dievam un par svētību mūsu tēvzemei Latvijai.

Ārkārtas sinodē ievēlētās ALELDA pārvaldes amatpersonas: priekšnieks/prāvests Jānis Priedkalns, priekšnieka garīgais vietnieks mācītājs Dainis Markovskis, priekšnieka laicīgais vietnieks iur. Miķelis Strīķis, apvienības sekretāre art. Anda Saulīte-Banikos, apvienības kasieris iur.oec. Dāvids Dārziņš.

Prāvests Jānis Priedkalns
ALELDA priekšnieksAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com