Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu luterāņa draudžu sadarbība

Mācītājs no Sidnejas viesojas Pertā

Laikraksts Latvietis Nr. 300, 2014. g. 17. martā
Signe Balode -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Māc. Kolvins Makfersons, priekšniece Ieva Vlahova, māc. Gunis Balodis. FOTO Signe Balode.

Svētdien, 2. martā, Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) viesojās Pertas Sv. Pāvila draudzē, lai stiprinātu sadraudzību un sadarbību starp abām draudzēm.

Neraugoties uz svētdienas rīta lielo karstumu, Pertas Latviešu centrā bija sapulcējies kupls dievlūdzēju skaits. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Gunis Balodis, Dieva Vārdu lasīja draudzes priekšniece Ieva Vlahova. Savukārt svētrunu teica mācītājs Kolvins Makfersons. Svētrunas tēma bija Dieva mīlestība (Agape). Mācītājs uzsvēra, ka lai mēs pildītu Kristus pavēli vienam otru mīlēt, mums ticībā ir cieši jāturas pie mūsu Pestītāja. Pie dievgalda nāca visi dievlūdzēji, un abi mācītāji izdalīja svēto mielastu.

Pēc dievkalpojuma draudze baudīja bagātīgu kafijas galdu ar ļoti garšīgām sviestmaizītēm un kūkām, par ko bija gādājušas draudzes Dāmu komitejas locekles.

Sekoja mācītāja Kolvina Makfersona referāts par Dieva Vārda autoritāti. Mācītājs uzsvēra, ka Bībeles autors ir pats Dievs. Dieva Svētais Gars iedvesmoja rakstītājus uzrakstīt Bībeli, bet Viņš pats ir tas, kas dod šiem vārdiem autoritāti un spēku. Dieva Vārds apstiprina, ka nav atļauts cilvēkam grozīt un tulkot Bībeli pēc pašu vēlmes. „Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.“ (2.Pēt.1:20-21) .

Mācītāji Kolvins Makfersons un Gunis Balodis uzsvēra dievkalpojuma apmeklētājiem, ka viņi ir pārliecināti par Dieva Vārda absolūto autoritāti visās lietās un ir apņēmušies viens otru atbalstīt. Abi mācītāji uzskata, ka draudzēm, kas pastāv uz bībelisko Dieva Vārdu, ir svarīgi vienai otru atbalstīt un turēties pie pareizās mācības Baznīcas.

Šķiroties, mācītājs Kolvins Makfersons mudināja draudzes locekļus turēties stingri savā ticībā un pārliecībā, atgādinot, ka paklausība Dievam vienmēr nes svētību.

Signe Balode
2014. gada 5. martā
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com