Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Nr 46 Latvijai

Humanitārās palīdzības gadskārtējā akcija Adelaidē

Laikraksts Latvietis Nr. 302, 2014. g. 30. martā
Ilga Vēvere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Tilpnis pildās. FOTO Ivars Ozols.

No kreisās: A. Berķis, I. Vēvere, J. Caune, R. Berķe, E. Rikarde. FOTO Ivars Ozols.

Jau 22 gadus martā notiek humanitārās palīdzības akcija Latvijai. Sagatavošanās darbi sākas jau krietnu laiku iepriekš. Arī šogad 21. martā kārtējais konteiners jeb tilpnis novietojās pie Tālavas žoga jau plkst. 6.00 no rīta, kur to laipni sagaidīja Jānis Caune. Kā katru gadu, arī šogad tajā rosīgi darbojās Artūrs Berķis, Jānis Caune, Tālis Dīcmanis un viņu daudzie palīgi. Darāmā ir daudz, jo sūtījumi ir dažādi – gan grāmatas, gan lietotas drēbes un apavi un tikpat dažādi ir arī paku izmēri. Katrs sūtījums ir jāizmēra, jāpārbauda pavaddokumenti, un tie jāiegrāmato atbilstoši Austrālijas un Latvijas muitas noteikumiem, lai tas savu mērķi sasniegtu.

Šogad kopā turpat vai 100 pakas atceļoja no Brisbanes, Kanberas, Melburnas un Sidnejas. Pēc pāris mēnešiem šie 232 sūtījumi sasniegs Latviju, un tos piegādās saņēmējiem. Grāmatu sūtīšanas un dokumentācijas nodevas no Adelaides līdz Rīgai pilnā apmērā apmaksāja Adelaides Draudžu palīdzības apvienība, bet LAAJ atvēlēja 1170 dolārus piegādei no Rīgas līdz saņēmējiem.

Paldies Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas bibliotēkai un ALB bibliotēkai par grāmatām Latvijas Nacionālo bruņoto spēku bibliotēkai, jo pēc iepriekšējā gada atsauksmēm, karavīri savā brīvajā laikā labprāt lasa grāmatas no ārpasaules. Tāpat ir saņemti daudzi paldies no apzinātām grūtdieņu ģimenēm dažādos Latvijas nostūros – sūtījumi ir atbalsts tiem, kam materiālā situācija nav tik spoža kā vēlētos.

Ja turpmāk ziedotāju skaits krasi nesamazināsies un birokrātiskais process nekļūs neizpildāms, tad arī nākamgad notiks kārtējā humanitārās palīdzības akcija, 47-to tilpni piepildot Adelaidē.

Ilga Vēvere
Laikrakstam „Latvietis“
2014. g. 23. martā



Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI




Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija




SLUDINĀJUMI


BookDepository.com