Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Redakcijā

Talka un bites

Laikraksts Latvietis Nr. 307, 2014. g. 1. maijā
Gunārs Nāgels -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sveicināti, lasītāji!

Sestdienā Lielā talka bija pārņēmusi visu Latviju – talkoja jauni, talkoja veci. Talkoja prezidents kopā ar Kanādas ārlietu ministru. Lielās talkas mājas lapā rakstīts: „Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. maijā.“

Tomēr talkas kā tādas ir latviešiem pazīstamas iz senajiem laikiem:

Bij manam bāliņam
Treja talka vasarā;
Rudzu talka, miežu talka,
apenīšu šķinamā.

Šādu pantiņu atradu, meklēdams vārda „talka“ tulkojumu vācu valodā. To dod Kārlis Mīlenbahs savā Latviešu valodas vārdnīcas IV. Sējumā 1929. gadā, ko rediģējis, papildinājis un nobeidzis J. Endzelīns, bet izdevis Latviešu kultūras fonds. (Protams, sava uzvārdu latviskā versijā Mīlenbahs raksta savādāk. Vai varat uzminēt? Nav ne Mīlenbachs, ne Mülenbachs, bet gan Mǖlenbachs – „u“ ar umlautu un vēl garumzīmi).

Mīlenbahs un Endzelīns nepiedāvā tulkojumu vienā vārdā, bet gan dažādus aprakstus, kā: „Arbeit auf dem Lande, zu der freiwillige Arbeiter aus der Nachbarschaft geladen werden, die dafür keinen Lohn bekommen, aber am Abend bewirtet werden“ (Zemes darbs, uz ko tiek no apkaimes aicināti brīvprātīgie darbinieki, kuri nesaņems samaksu, bet vakarā tiks mieloti).

Mūsdienīgais Google tulkotājs gan piedāvā vienkāršu tulkojumu: „Biene“. Diemžēl, vācietis nesapratīs, ka ar šo ir domāta talka, bet tikai, ka tā ir „bite“.

Kā nu tā? Tas pats Google tulkotājs angliski piedāvā: „bee“, arī, šķiet, „bite“. Šoreiz ir pareizi, tikai tā bite nav nekāda lidojošā bite. Angļu valodā vārds „bee“ apzīmē gan biti, gan pasākumu, kur sanāk vairāki cilvēki kopīgam darbam, visbiežāk par labu vienam cilvēkam vai ģimenei. Vārdu izcelsme varētu būt caur dialekta vārda „been“ (kaimiņu dotā palīdzība) no senās angļu „bēn“ (lūgšana).

Pirmo reizi drukā šis vārds parādījies 1769. gadā kombinācijā „spinning bee“ (vērpšanas talka), kad Amerikas sievietes tika mudinātas veicināt britu preču boikotu un izvairīties no britu nodokļiem, mājās ražojot audumu. Tas vēl bija pirms neatkarības pasludināšanas. Šīs vērpšanas talkas izveidojās kā atklātas sacensības ciemu laukumos.

Populāra vārdu kombinācija ir „working bee“ (darbu talka), bet mūsu Lielā talka tad varētu iznākt „Tidying bee“.

Interesants domu gājiens – talka – boikots – neatkarība.

Mūsu neatkarības uzturēšana prasa gan talkā nākšanu, gan pastāvīgu darbu ārpus talkām. Kā rakstīts Lielās talkas mājas lapā: „Viss turpinās! Ik dienu, ikvienam!“

GN
2014. g. 1. maijāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com