Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sidnejas ev. lut. latviešu draudzei 65

Dievkalpojums un mielasts

Laikraksts Latvietis Nr. 309, 2014. g. 14. maijā
Ojārs Greste -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Māc. Kolvins Makfersons. FOTO Ojārs Greste.

Draudzes ansamblis. No kreisās: Ināra Gedgova, Brigita Kubliņa, Imants Liepiņš, Tamāra Koškina un Karina Baumane. FOTO Ojārs Greste.

Sidnejas Latviešu vīru koris dzied Dainas Jaunbērziņas vadībā ar Džiahuijas Rongas (Jiahui Rong) klavieru pavadījumu. FOTO Ojārs Greste.

Daļa no Dāmu komitejas: Ārija Zodiņa, Māra Timermane, Brigita Kubliņa. FOTO Ojārs Greste.

Draudzes mācītājs Kolvins Mekfersons ar dzīves biedri Lindu un Dāmu komitejas priekšnieci Tamāru Koškinu. FOTO Ojārs Greste.

Baznīcas arhitekts Arnis Kārkliņš. FOTO Ojārs Greste.

Svētdien, 2014. gada 4. maijā Sidnejas ev. lut. latviešu draudze atzīmēja 65 pastāvēšanas gadus ar svinīgu dievkalpojumu un pēc tam ar bagātu mielastu draudzes namā.

Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin Macpherson). Savam sprediķim mācītāja bija izvēlējies tēmu sāls. „Pārdomas par sāli ir daļa no Jēzus kalna sprediķa. Viņš tikko izsacījis svētības vārdus, norādot uz kristīgo cilvēka īpašībām, un tad saka Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama (Mat.ev.5:13)... Sālij ir divas galvenās funkcijas mūsu dzīvē: mēs izmantojam sāli, lai pasargātu ēdienu no bojāšanās un to arī lietojam, lai dotu garšu savam ēdienam. Vairums teologi un komentatori uzskata, ka tas ir, ko Jēzus arī domāja, ka Viņš teica saviem sekotājiem – Jūs esat zemes sāls. ...Šodien mūsu draudzes jubilejā pateiksimies Dievam par 65 nokalpotiem gadiem un apņemsimies katrs savā sirdī cieši un tieši turēties pie Dieva caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu. Atgādināsim sev, ka bez Viņa nekas nav un nebūs. Turēsimies pie Viņa kā zars pie vīna koka un nesīsim daudz augļu Viņa valstībai. Būsim sāls, kas aptur bojā eju, un kas dod dzīvei garšu.“

Dievkalpojumu kuplināja Draudzes ansamblis ar četrām dziesmām – Tas Kungs ir mans Gans, Sava Gara straumes liešu, Vadi Kungs un 139. Dāvid dziesma. Sidnejas Latviešu vīru koris piedalījās ar piecām dziesmām – Dievam slava, Dieva varenība, Pacel galvu, baltā mat', Zibsni zvaigznes aiz Daugavas un Aleluja – Dainas Jaunbērziņas vadībā un ar Džiahuijas Rongas (Jiahui Rong) klavieru pavadījumu.

Pēc dievkalpojuma draudze pulcējās draudzes namā, kur Dāmu kopa Tamāras Koškinas vadībā bija sagatavojušas greznu un bagātu mielastu. Varēja izvēlēties cūkas cepeti ar skābiem kāpostiem, vai ar gaļu pildītas pankūkas un buljonu. Un pie kafijas un tējas varēja iegādāties daudz un dažādas gardas smalkmaizītes un tortes. Paldies dāmām!

Protams, bija arī vairākas loterijas, kuras piedāvāja dažādus gardumus – sālītu lasi, žāvētas foreles, sierus, viņus un arī citas vērtīgas lietas.

Pēc mielasta mācītājs pastāstīja par draudzes vēsturi. Draudze iesāka darbību 1949. gadā, kad neliela saujiņa Otrās pasaules kara bēgļu nolēma dibināties kā draudze, lai varētu uzņemt Dieva vārdu savā dzimtajā valodā. Draudzi dibināja tā gada 20. maijā pēc dievkalpojuma, ko noturēja mācītājs Buģis. Draudzes pirmais mācītājs bija Jānis Krauklis.

Pirmā jaunatnes iesvēte draudzē notika 1950. gada 2. aprīlī. Tika iesvētīti 14 jaunieši, no kuriem vēl arvien aktīvi kalpo Karīna Baumane.

1962. gadā draudzes īpašumu Redfernā pārdeva par $9 000 un nopirka tagadējo baznīcas zemi kopā ar māju par $10 600. Ar draudzes ziedojumiem sāka celt baznīcu un 1967. gadā ielika baznīcai pamatakmeni. Baznīcas arhitekti bija Arnis Kārkliņš un Aivars Drēziņš (aizgāja mūžībā 2011. gadā). Draudzes dievnamu iesvētīja 1968. gada 10. novembrī prāvests Grosbachs kopā ar māc. J. Kraukļa un māc. V. Voitkusa līdzdalību. Iesvētīšanas dievkalpojumā piedalījās Sidnejas Latviešu vīru koris, kuram kopš tā laika pastāv tuvas saites ar draudzi. Ieejas durvis jaunajai baznīcai noziedoja galdnieks Jānis Mačēns, kurš vēl joprojām ir aktīvs draudzes loceklis. Draudzes namam ielika pamatakmeni 1972. gadā un to iesvētīja 1974. gadā.

Liela maiņa notika 1987. gadā, kad māc. Jānis Krauklis aizgāja pensijā un draudzes mācītāja darbu pārņēma Kolvins Makfersons. Draudzes locekļu skaits 1967. gadā bija 1524. Šodien locekļu skaits ir 302.

Draudzes mācītāju Kolvinu Makfersonu un priekšnieku Eigitu Timermani apsveica Lauma un Juris Reinfeldi no Volongongas Latviešu ev. lut. draudzes; Ivars Šeibelis no Sidnejas Latviešu biedrības; Daina Jaunbērziņa no Sidnejas Latviešu vīru kora un Ināra Graudiņa no Okupācijas muzeja. I. Graudiņa pateicās par naudu, kas laiku pa laikam ir nākusi no draudzes kolektes Okupācijas muzeja darbam.

Lauma Reinfelde nesa arī īpašus sveicienus no Volongongas draudzes priekšnieka Arta Medeņa, kas nereti ir bijis viesis Sidnejas draudzes vidū. Abām draudzēm ir kopējs mācītājs un kopēja ērģelniece. L. Reinfelde veltīja ziedus visai draudzei, bet ziedi paši tika nodoti „tam mazam brīnuma lodziņam aizmugurē (zāles virtuvē) no kura tik daudz laba nāk.“

Daina Jaunbērziņa savā uzrunā uzsvēra, ka „Sidnejas ev. lut. Latviešu draudze ir viena no latviešu sabiedrības pamatiem, kuri tika noliki 65 gadus atpakaļ. Novēlu draudzei augt un turpināt mācītāja Kraukļa iesākto darbu vēl ilgus gadus un smelt spēku un izturību no sava draudzes gana un no Dieva vārda.“

Draudzes priekšnieks E. Timermanis pateicās par izteiktiem sveicieniem, pateicās draudzei, ka bija atnākuši svinēt šo jubileju tik kuplā skaitā, un it sevišķu pateicību izteica Dāmu kopai par rosīgo darbu sagādājot tik brīnišķīgu mielastu.

Dievkalpojumā himnas uz ērģelēm pavadīja Ināra Gedgova. Mielastā mūziku spēlēja un kopdziesmas pavadīja Imants Līcis, spēlējot elektroniskās ērģeles.

Īss foto pārskats par dievkalpojumu un turpmāko jubilejas atzīmēšanu ir redzams video filma ar vīru kora pavadījumu: https://www.youtube.com/watch?v=-gGjUVNpxUQ

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com