Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Grāmatas – tilts starp Cesvaini un Siguldu

Popularizē Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības

Laikraksts Latvietis Nr. 496, 2018. g. 6. martā
Sanita Dāboliņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Grāmatas „No Cesvaines līdz Siguldai“ vāks.

Grāmatas „Reiz... un tagad“ vāks.

Tūlīt, tūlīt Juris Sārnis saņems pirmo grāmatas eksemplāru no redaktores Sanitas Dāboliņas. FOTO Ivars Raudziņš, „Siguldas Avīze“.

Cesvainieši (2. no kreisās — skolotāja Vita Krūmiņa) ar grāmatas „Reiz… un tagad“ autoru un redaktori. FOTO Ivars Raudziņš, „Siguldas Avīze“.

Grāmatas „No Cesvaines līdz Siguldai“ atvēršanas svētkos Siguldas namiņā sarunājas spalvasbrāļi (no kreisās) Aivars Berķis un Juris Sārnis. FOTO Ivars Raudziņš, „Siguldas Avīze“.

Vietas mēdz izcelties ar senu vēsturi, vērienīgām celtnēm un skaistām ainavām, un, tiesa, ar to visu lepojas gan Sigulda, gan Cesvaine. Šoruden, savienojot dažus pavedienus, ceļam grāmatu tiltu starp abām vēsturiskajām un skaistajām pilsētiņām.

Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (CKVB) ir sagatavojusi izdošanai divas grāmatas: lasāmo un krāsojamo grāmatu bērniem Reiz… un tagad (stāsti, teikas, pasakas, krāsojamas ilustrācijas; 128 lpp.) un pārdomu un atziņu suvenīrizdevumu No Cesvaines līdz Siguldai (miniatūras, dzejoļi, krāsainas fotogrāfijas; 96 lpp.). Kā un kāpēc šī ideja ir radusies, un kas to realizē?

Nesen, 2017. gada 21. oktobrī, 85 gadu jubileju svinēja siguldietis Juris Sārnis, daudzu prozas un dzejas darbu autors, daiļliteratūrā autodidakts, kam dažādu apstākļu dēļ dzīves virpuļos ir pietrūcis iespēju īstenot dramaturga Gunāra Priedes novēlējumu mācīties profesionāli rakstīt, izkopt savu stāstnieka talantu. Tomēr izjūtas un vērojumi ir lauzušies uz papīra, tāpēc nu jau sirmā kunga pūrā ir ne tikai publikācijas Siguldas Avīzē, Cesvaines Ziņās u.c. laikrakstos, bet arī vairākas grāmatas, kam tūlīt piepulcēsies vēl divas. Savukārt Jura Sārņa bērnība saistās ar Cesvaines novadu, kādreizējo Kārklu pagastu.

Jura Sārņa dzīves vērojumi ir pārauguši stāstiņos, teikās un pasakās. Tajos var iepazīt dabu – ūdeņus, mežus, dzīvniekus, putnus; lauku sētas dzīvi pagājušā gadsimta 30. un 40. gados, kad autors bija mazs zēns un pusaudzis. Dažādi darbi – lopu ganīšana, maizes cepšana, kalēja arods; svētki – Lieldienas, Vasarsvētki, Jāņi, Ziemassvētki, dzimšanas diena; sarunas, bērnu rotaļas un mācīšanās, kara notikumi un kaimiņu sadzīve – viss notiek savā ritmā. Kā autors saka, mājā, kurā katrs dara savu darbu un mājo saskaņa, viļņo skaists lauku mājas dzīves ritms. Grāmatas Reiz… un tagad stāstus, teikas un pasakas jau pirms apkopošanas grāmatā iepazina Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas un Siguldas Mākslu skolas Baltais flīģelis audzēkņi skolotāju Vitas Krūmiņas (Cesvaine) un Maijas Avotas (Sigulda) vadībā, kā arī daži bērni, kas Cesvainē ir tikai viesojušies. Skolotājas ieguldīja lielu darbu, gan pārrunājot ar bērniem un jauniešiem lasītos tekstus, gan konsultējot mākslas tehniku un metožu izvēlē. Ir izdevušās tiešām lieliskas ilustrācijas, ko grāmatas lasītājiem būs iespēja arī izkrāsot. Bērni kopā ar zinošu pieaugušo varēs iepazīt arī neparastus vārdus, nedzirdētas vārdu formas, ko mūsdienās dzird reti vai vairs nelieto.

Pārdomu un atziņu grāmatā No Cesvaines līdz Siguldai būs lasāmas Jura Sārņa miniatūras un dzejoļi par draudzību, mīlestību, mūziku, dabu. Tos papildinās siguldieša Pētera Veģa un cesvainietes Sanitas Dāboliņas fotogrāfijas.

CKVB ir sabiedriska organizācija, kas darbojas kopš 1997. gada, popularizējot Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības. Plašākie projekti – Cesvaines novada un pils dienu, 1. Latvijas skolotāju novadpētnieku konferences praktikuma sarīkošana un trīs lieli Cesvaines grāmatas izdevumi (292, 336, 528 lpp.). Biedrība ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Nākamais lielais darbs ir 4. Cesvaines grāmata, kas tiks izdota uz valsts simtgadības svinībām.

Visa grāmatu veidošana (darbs ar tekstiem, zīmējumiem, konsultēšana, fotografēšana, redaktora un korektora darbs, sponsoru piesaiste) notika sabiedriskā kārtā, – ceļot kopēju tiltu, un atlīdzība būs gandarījums, turot rokā siguldiešu un cesvainiešu kopdarbu – abas grāmatas. Īpašs šis notikums varētu būt bērniem, kuri savu vārdu grāmatā ieraudzīs, iespējams, pirmoreiz.

Lai izveidotu grāmatu maketus un tās tipogrāfiski iespiestu, lūdzām palīdzību abu novadu uzņēmumiem (uzņēmējiem). Paldies par atsaucību sponsoriem SIA Silk Secret (vadītāja Inga Vasilišina), SIA Lāma (vadītājs Pēteris Jonins) un SIA Centrs MORA (vadītāja Ginta Ustinova), ziedotājiem ZS Sviķi (vadītājs Zigfrīds Krieviņš), ZS Krūmiņi (pārstāvis Gatis Krūmiņš), SIA Sēlis (vadītāja Olga Klimanova), ZS Kalna Tenči (vadītājs Jānis Jūra), SIA Pārtikas veikalu grupa (pārstāvis Guntars Skutelis), SIA Halle B (vadītājs Jānis Buļs) un Anitai Greidiņai!

Grāmatu atvēršanas svētki, kad varējām ieraudzīt mūsu kopdarba rezultātu, satikt autoru un pateikties visiem iesaistītajiem, norisinājās Siguldā 9. decembrī: tikāmies Siguldas pensionāru biedrības telpās Namiņā, lai ielūkotos grāmatas No Cesvaines līdz Siguldai lappusēs, bet Baltajā flīģelī atvērām grāmatu Reiz... un tagad. Cerēsim, ka jaunajā gada sākumā Juris Sārnis varēs atbraukt uz Cesvaini, lai tiktos ar lasītājiem arī te. Cesvaines un Siguldas novada izglītības iestādes un bibliotēkas grāmatu saņems dāvanā.

Abas grāmatas ir gan zīmīgs pieturas punkts biedrības 20 gadu ilgajā darbībā, gan velte Latvijai simtgadībā. Tās lepni nesīs arī īpašo zīmi LV100 un uzsaukumu Es esmu Latvija, jo Latviju veidojam mēs ikkatrs, arī cesvainieši un siguldieši.

Sanita Dāboliņa,
grāmatu redaktore
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija Amerikā“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com