Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Aicina turpināt rosīgo darbu

Brisbanes Latviešu biedrības 60 gadu darbības svinības

Laikraksts Latvietis Nr. 79, 2010. g. 10. martā
Māra Siksna -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
BLB601

BLB602

Ansamblis Zigrīdas kalpi. FOTO Mišela Farugija.

BLB603

Brisbanes Latviešu biedrības priekšnieka Adolfa Lāča uzruna 60 gadu darbības atceres aktā.

Brisbanes Latviešu namu 20. februārī līdz pēdējai vietai pildīja daudz ļaužu, atsaucoties uz izsūtītiem personīgiem aicinājumiem un uz paredzēto svētku programmu. Jauki bija redzēt arī tālus viesus no citām pilsētām, it sevišķi Kanberas Latviešu biedrības priekšnieku Ēriku Ingevicu, diakoni Brigitu Saivu no Sidnejas un Adelaides jauniešu ansambli Kalna kalpi.

Brisbanes Latviešu biedrības priekšsēdis Adolfs Lācis un Maira Zālīte bija sagatavojuši interesantu ieskatu biedrības darba pagātnē, to ilustrējot ar projektētiem skatiem no sākuma gadiem, kā arī tās nākotnes iecerēs. To papildināja divu bijušo priekšnieku – Irēnes Kūkumas un Arņa Siksnas – atmiņas un aicinājumi turpināt rosīgo darbu. Sekoja apsveikumi no vietējām Brisbanes organizācijām, no LAAJ prezidija priekšsēža Jura Ruņģa, no visām Austrālijas latviešu biedrībām un no Jura Meijas, Latvijas goda konsula Kvīnslandē. Svētku akta daļu noslēdza kopīgi dziedātas Nevis slinkojot un pūstot un brisbaniešu sen iemīļotā tautas dziesma Mazs bij tēva novadiņis.

Otrā daļā skatītājus izsmīdināja divas Ulda Siliņa īsslugas. Pirmajā – Laimīgā zeme – redzējām Sprīdīša vilšanos, kad atgriezies mājās pēc ilgiem gadiem cīnoties ar milzi, vēja mātes dēliem, Sīkstuli un velnu, viņš atrod, ka viss ir mainījies un viņa varoņdarbus pat Lienīte augstu nevērtē. Pateicoties Ulda pacietīgām pamācībām, pēc izjusta Mairas Zālītes prologa, savas lomas atjautīgi nospēlēja Arnis Siksna (Sprīdītis), Māra Siksna (Lienīte) un Sarmīte Lācis (Lienītes dēls). Otrā – Vai te var dabūt šņabi? – Uldis Siliņš pats spēlēja šņabja meklētāju pie valsts ierēdņa Ulda Zodiņa, kas godam turēja līdzi aktierim ar milzu pieredzi. Mums ļoti pietrūks Uldis Siliņš, kad viņš maijā pārcelsies dzīvot Vollongongā, un mēs pateicamies par šo viņa devumu jubilejas vakaram!

Un tad sākās bagātīgs mūzikas koncerts, kurā mūsu ansamblis Zigrīda (Valda Biezaite, Ance Deksne, Tija Lodiņa) muzicēja atsevišķi, un tad jaunā sastāvā ar nosaukumu Plika balta kopā ar Latvijas folkloristi Aiju Rozentālu. Turpinājumā Adelaides Kalna kalpi (Matīss Biezaitis, Arvīds Medenis, Mārtiņš Medenis, Aija Rozentāla, Aleksandrs Šmits) braši nodziedāja pašu aranžētas karavīru tautas dziesmas. Nobeigumā visi kopā savas spējas mums beidzot parādīja Zigrīdas kalpi, iepriecinot ar dziesmām, ko bija gatavojuši, piedaloties Austrālijas mēroga festivālā Kanberā pagājušā gadā. Paldies par jauniešu sparīgo un svaigo sniegumu!

Pēc garās programmas mūs visus sagaidīja vēl viens pārsteigums – šampanietis un svētku galds, ko bija sarūpējusi Indra Putniņa ar palīgiem. Skaisti pasniegtais launags liecināja par Indras pieredzi, klājot svētku galdus Latvijā. Viesi vēl ilgi mielojās, jo launagam sekoja biedrības dzimšanas dienas kliņģeris un tortes. Paldies galvenajiem akta un svinību rīkotājiem Adolfam Lācim, Mairai Zālītei un visiem daudzajiem palīgiem – lielie BLB jubilejas svētki tika godam nosvinēti!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com