Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Cesvaines 3x3 vadīs jaunā paaudze

Nometne Vulfu ģimenes pilī

Laikraksts Latvietis Nr. 125, 2011. g. 1. janv.
Ingus un Egija Krūmiņi -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
3x3

Egija, Gustavs un Ingus Krūmiņi pie Cesvaines pils. FOTO Baiba Krūmiņa.

Cesvaines skola. FOTO Baiba Krūmiņa.

Ko tava ģimene un mīļie darīs 2011. gada jūlija pirmajā nedēļā?

Mēs piedāvājam neaizmirstamu nedēļu Cesvaines 3x3 nometnē. Mēs esam Ingus, Egija un Gustavs Krūmiņi. Visbagātākā 3x3 pieredze ir Ingum, kurš Latvijas 3x3 piedalījies jau no pašas pirmās nometnes Madlienā, 1990. gadā, kad pašam bija tikai 10 gadi, un paguvis pabūt arī Austrālijas 3x3. Apņēmis sievu Egiju, arī viņu iesaistījis 3x3 kustībā. Nu jau arī mūsu dēls Gustavs pabijis savā pirmajā nometnē Mālpilī.

3x3 ir pasaules latviešu kustība, kas pulcē kopā latviešus no trim pusēm – Latvijas, Austrumiem un Rietumiem, lai satiktos trīs paaudzes – bērni, vecāki un vecvecāki – un stiprinātu īsti latvisku garu.

Latvijā ik vasaru nedēļas garumā notiek divas 3x3 nometnes. Pirmā šogad notiks Ingus un Egijas Krūmiņu vadībā Cesvainē no 3. jūlija līdz 10. jūlijam. Cesvaines 3x3 nometnē turpināsim kopt latviskās un ģimeniskās vērtības, domāt un dzīvot zaļi. Klaida latviešiem, dzīvojot dažādās zemēs, ir atšķirīga dzīves pieredze, bet šeit, 3x3, mēs būsim visi kopā gan no rietumu zemēm, gan no Krievijas – pat Sibīrijas, lai saprastu, kas mūs šķir un kas mūs vieno, lai apzinātos to kopīgo pamatu, kādēļ mēs, arī dzīvojot zemeslodei otrā pusē, joprojām uzskatām sevi par latviešiem.

Savukārt par otro nometni gādās Aloida un Viktors Jurčenko, tā notiks Liepnā no 17. līdz 24. jūlijam.

Ar Cesvaines ļaužu atbalstu un atsaucību nometnes dalībnieki varēs izmantot Cesvaines vidusskolas, pils un Cesvaines internātpamatskolas telpas. Cesvaine ir maza un brīnumskaista pilsēta Vidzemes vidienē, Madonas rajonā. Tās iedzīvotāji ļoti mūs gaida pie sevis un ir gatavi izrādīt savu lepnumu – pilsētu ar tik bagāto un seno vēsturi. Galvenās nometnes norises notiks Cesvaines vidusskolā. Lai gan Cesvaines vidusskolai jau 90 gadu, 2007. gadā skolēni mācības uzsāka pilnīgi jaunās, plašās, skaistās un mūsdienīgās telpās, kurās uzņems arī mūs. Nakšņosim mājīgajā internātpamatskolā, kurā ir istabiņas ar 2-4 guļvietām. Par papildus maksu būs iespēja dzīvot viesu namā. Mūs uzņems arī Cesvaines mūzikas un mākslas skola, kas atrodas Cesvaines pils ēkā. Cesvaines pils ir viena no skaistākajām Latvijas pilīm. Pils celta no 1893.-1896. gadam un ir spilgts eklektisma paraugs, kas apvieno gotikas, romānikas un jūgendstila elementus. Būs iespējams apskatīt gan pils atjaunotās daļas, gan arī neatjaunotās, nokāpt pagrabos, uzkāpt skatu tornī.

Cesvaines 3x3 nometne piedāvās interesantas un saistošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem visos vecumos. Kamēr bērni darbojas savās ievirzēs (bēbīšu skola, ½x½ ), pieaugušie var apmeklēt ievirzes, kas viņiem interesē: no politikas, vēstures un psiholoģijas līdz folklorai, teātrim un latviskai virtuvei. Nometnē būs arī iespējams apgūt rotu kalšanu, aušanu, pīšanu, tautastērpa vainaga darināšanu, knipelēšanu vai kādu citu daiļamatu. Ievirzes vadīs pazīstami tautieši no visām pasaules malām. Neatņemama daļa no katras 3x3 nometnes ir uzsvars uz latviešu dziesmām un mūziku – gan baudot to citu izpildījumā, gan pašiem dziedot, spēlējot un dancojot. Nometnē būs arī plaša kultūras programma, kurā redzēsim gan nometnieku, gan cesvainiešu, gan viesu varēšanu un talantus.

Šo vienu nedēļu veltīsim savu sakņu un savas piederības apziņas stiprināšanai, mēģināsim tās laikā izkristalizēt – ko mums katram nozīmē: būt latvietim, ko mēs domājam un ko mēs darām, lai jūtamies īsti latviski. Piedāvājam jums nedēļu būt kopā ar sirdsmīļiem cilvēkiem pasaules skaistākajā vietā – Latvijā.

Ārzemju latviešus lūdzam pieteikties pie Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI 49503. USA. Tālr. (616) 456-8023. Dalības maksa ir $250.- USD no personas (bērniem līdz 7 gadu vecumam puscena), bet ne vairāk kā $625.- USD no kodolģimenes.

Ingus un Egija Krūmiņi
Krumini3x3@gmail.comAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com