Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Apstiprināts NIPSIPP

Identitātes un integrācijas plāns 2017.-2018. gadam

Laikraksts Latvietis Nr. 462, 2017. g. 6. jūnijā
Lita Kokale -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
KulturasMinistrijaGerbonis

30. maija sēdē valdība apstiprināja Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018. gadam īstenošanas plānu 2017.–2018. gadam, nosakot Kultūras ministriju (KM) par atbildīgo institūciju plāna īstenošanas koordinēšanā.

Plāna mērķis – īstenojot pamatnostādņu 3 rīcības virzienos: pilsoniskā sabiedrība un integrācija, nacionālā identitāte – valoda un kultūrtelpa, un saliedēta sociālā atmiņa – ir stipra, saliedēta Latvijas tauta: nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai. Katrā no plāna rīcības virzieniem ir definēti sasniedzamie mērķi un uzdevumi, norādīti veicamie pasākumi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji, atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, kā arī izpildes termiņš.

Plānā ietverti jauni, svarīgi akcenti, kas atspoguļo Latvijas šī brīža prioritātes un aktualitātes – Latvijas valsts simtgades norises sabiedrības integrācijas sekmēšanai un notikumus Eiropas un globālajā politikā, uz kuriem nepieciešams reaģēt.

Plāna īstenošana ir cieši saistīta ar Latvijas valsts simtgades norisēm un tās lomu vienotas sabiedrības veidošanā, piemēram, simtgades pasākumu īstenošana mazākumtautību kultūras vēstnieku programmas ietvaros. Simtgades dimensija ietverta arī plānotajā Mazākumtautību forumā un citos plānā ietvertajos pasākumos.

Notikumi Eiropas un globālajā politikā, kas radījuši pieprasījumu pēc jauniem darbības virzieniem (bēgļu krīze, notikumi Ukrainā u.c. faktori, kas rada ģeopolitisku nestabilitāti) ienesuši jaunus pasākumus, tostarp tādus, kas paredzēti patvēruma meklētāju sociālekonomiskajai iekļaušanai. Globālo notikumu kontekstā plānā ietverti arī uzdevumi informatīvās vides uzlabošanai un demokrātijas stiprināšanai.

Plāna izstrādē KM sadarbojās ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi; nozaru ministrijas un institūcijas sniegušas informāciju par nozarē plānotajiem pasākumiem pamatnostādņu īstenošanai, tāpat tika ņemti vērā nevalstiskā sektora partneru, dažādu mērķa grupu priekšlikumi un aktuālie pētījumi sabiedrības integrācijas jomā.

Iesaistītās institūcijas 2017. gadā plānā paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošinās atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2018. gadā plānā paredzēto uzdevumu nodrošināšanai 2 549 119 eiro apmērā tiks izskatīts MK likumprojekta Par valsts budžetu 2018. gadam un likumprojekta Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com