Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaidē atzīmē pozitīvu notikumu

„Baltijas ceļu“ pieminot

Laikraksts Latvietis Nr. 516, 2018. g. 23. sept.
Mārīte Rumpe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Jolanta Lūse. FOTO Pēteris Strazds.

„Baltijas ceļa“ piemiņas koncerts. FOTO Reinis Dancis.

„Baltijas ceļa“ piemiņas koncerts. FOTO Pēteris Strazds.

Koklētāju grupa „ Ausma“. FOTO Pīters Makmalens (Peter McMullen).

2017. gadā Baltiešu padome Adelaidē nolēma, ka jāsāk atzīmēt arī pozitīvie notikumi Baltiešu vēsturē. Tāpēc tapa Baltijas ceļa piemiņas koncerts, kurā piedalās visas trīs Baltijas valstis ar saviem priekšnesumiem. Šis koncerts ir laiks, kad pieminam cilvēku ķēdi (ap 2 milj. cilvēku), kas 1989. gadā cīņā par brīvību sadevās rokās, lai parādītu mūsu tautu spītu un lepnumu par to, kas mēs esam. Tā ir viena diena gadā, kad igauņi, latvieši un lietuvieši pulcējas kopā un atkal sadodas rokās, lai šī tradīcija turpinās un lai esam vienoti. Koncertā parasti rādām savu senču mantotos tautas tērpus un lepojamies ar savu folkloru, dejām un dziesmām.

Arī šogad, 19. augustā svinējām šo nozīmīgo notikumu ar koncertu Adelaides Igauņu namā. Baltiešu Padomes priekšsēde Jolanta Lūses k-dze atklāja šo piemiņas koncertu ar runu, kurā izklāstīja vēstures notikumus un šīs mierīgās demonstrācijas nozīmīgumu. Runu beidzot, viņa mūs mudina, skatoties nākotnē, saglabāt ciešas saites ar mūsu dzimtajām zemēm, saglabāt mūsu tradīcijas, kultūru un galvenais – valodu. Lai to panāktu, ir jāatbalsta etnisko valodu skolas un jādalās ar mūsu bērniem un mazbērniem savās zināšanās, lai viņi saprastu, ka sestdienu skolas ir viņu durvis uz baltiešu kultūru, valodu un piederību savai zemei.

Šajā svētdienā bija prieks redzēt, ka Adelaides Latviešu skolas bērni nenobijās un uzstājās godam, dziedot Bēdu manu, lielu bēdu R. Celinskas vadībā. Arī dejas solis bija raits skolotājas Dailas Mohr vadībā. Latvieši kopumā ļoti radoši piegāja šim koncertam, jo apvienotajā korī dziedāja gan DV vīru koris, gan ALB Dziesmu laiva un arī Vanadžu ansamblis; arī koklētāji uzdrīkstējās uzstāties, kaut arī nepilnā sastāvā.

Mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši priecēja skatītājus ar skanīgiem un jestriem priekšnesumiem. Ir dzirdētas atsauksmes, ka viens no emocionālākajiem koncerta momentiem ir bijis visu trīs Baltijas valstu himnu dziedāšana koncerta beigās. Kā punktu uz i esot pielikuši mazie adelaidieši no Adelaides latviešu skolas, kuri miera stājā ļoti cītīgi dziedājuši Dievs, svētī Latviju.

Mēs lepojamies ar mūsu skolniekiem un viņu vecākiem. Paldies Baltiešu padomei par šo iespēju būt kopā un pieminēt.

M. Rumpe
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com