Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sidnejas Latviešu biedrība pārvēl valdi

Pilnsapulcē pārrunā nākotnes ieceres

Laikraksts Latvietis Nr. 516, 2018. g. 23. sept.
VK, IG -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SidnejasLatviesuBiedriba

Sapulces vadība – Aldis Birzulis un Ināra Graudiņa.

Pilnsapulces dalībnieki.

Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Jānis Čečiņš.

Pilnsapulce notika svētdien, 26. augustā ar 28 biedru piedalīšanos.

Biedrības priekšnieks Jānis Čečiņš nolasīja pagājušā gadā mūžībā aizgājušo biedru vārdus; klātesošie ar klusuma brīdi tos pieminēja.

Par sapulces vadītāju ievēl Aldi Birzuli un protokolētāju Ināru Graudiņu.

Priekšnieks stāsta, ka sabiedrībā izrādīta liela interese par Latvijas simtgadi, kas pozitīvi iespaidojusi SLB dzīvi un piesaistījusi vairāk apmeklētāju, it sevišķi no jaunatbraucējiem. Sevišķi iespaidīgi bija Parnell ielas svētki un Jāņi. Veikts liels darbs; beidzot atjaunots nama zāles jumts, līdz ar to pozitīvi iespaidots elektrības patēriņš. Latviešu telpu īrētāju skaits samazinājies, taču tas palielinājies no sveštautiešiem.

Novembrī SLB svinēs svētku mēnesi: 11. novembrī Pieņemšana, kam sekos Latvijas grupas DeGama koncerts; 18. novembrī Akts ar latviešu operdziedātājas Maijas Kovaļevskas piedalīšanos. Runu teiks mācītājs Juris Cālītis, kura turneja sāksies 5. novembrī Pertā un beigsies Brisbanē. 23. novembrī Latvijas simtgades balle Jaundienvidvelsas parlamenta telpās. Ballē spēlēs grupa DeGamba no Latvijas, kā arī mūsu pašu mūziķi. Ceram, ka piedalīsies vismaz 200 viesu.

Ar nožēlu priekšnieks pieminēja, ka brīvprātīgo darbinieku skaits samazinājies. Kur palikusi vidējā un jaunākā paaudze?

Ināra Sīkā, oficiālā revidente, nolasa SLB kases grāmatas revīzijas pārskatu. Jānis Grauds izsaka lielu pateicību Inārai Sīkai par milzīgo un pašaizliedzīgo darbu. Revidente strādājusi bez kādas atlīdzības. (Citus gadus revīzija dārgi izmaksājusi.) Pateicās arī Maritai Lipskei par ik mēneša Finansiālo pārskatu sagatavošanu. Jānis Grauds piezīmē, ka grūti akurāti uzstādīt paredzamos izdevumus, jo ir lieli izdevumi, par kuriem nav kontroles, piemēram: Pašvaldības nodevas, apdrošināšana, elektrība, ūdens.

Uz Alda Birzuļa jautājumu, kādam nolūkam budžetā paredzēts $ 30 000 izdevums, paskaidro, lai nodrošinātu Latviešu Nama priekšu, ierīkotu pietiekami augstu žogu un vārtus, kurus naktī varētu aizvērt. Tāpat jāuzlabo apgaismošana Nama priekšā un jāiegādājas jaunas CTTV kameras. Šim projektam pieprasīts arī valdības atbalsts. Otrs projekts ir uzlabot Mārtiņa Siliņa zāli un kafejnīcas telpas.

Priekšnieks ziņo, ka pagājušajā darbības gadā SLB valde darbojusies 8 locekļu sastāvā (statūtos paredzēti 9 valdes locekļi).

Ar šo sapulci izbeidzas Jāņa Grauda un Klāras Brūveres mandāti. Pilnsapulce uzstāda sekojošos kandidātus: Klāru Brūveri, Ināru Graudiņu, Jāni Graudu, Baibu Harringtoni un Ināru Krūmiņu. Balso aizklāti. Valdē ievēl Ināru Graudiņu, Jāni Graudu un Ināru Krūmiņu. Par kandidātiem paliek Klāra Brūvere un Baiba Haringtone (Harrington); kandidāti var piedalīties sēdēs, bet bez balsstiesībām.

LAAJ priekšnieks Jānis Grauds ziņoja, ka kārtējo ziedojumu vākšanas akciju izsūtīs drīz un cer, ka atsaucība būs lielāka nekā pēdējā laikā. Atsaucība Mana dāvana Latvijai – Vītolu Fonda Latvijas trūcīgo studentu atbalstam ir bijusi ļoti vāja.

Uz jautājumu, ko SLB darīs nākotnē, priekšnieks atbild, ka sarīkojumi Parnell ielas svētki pievelk plašāku publiku un būtu jāatrod ko īpašu 2019. gada svētkiem.

Gada vidū Doma Jauniešu koris no Rīgas viesosies Austrālijā, lai piedalītos koru sacensībās Sidnejas Operas namā. Ir iecere izkārtot uzstāšanos Sidnejas Latviešu namā.

Jānis Čečiņš piebilst, ka problēma ar Senioru Saieta turpināšanu, jo pēc Ivara Šeibeļa aiziešanas mūžībā, nav neviena, kas uzņemtos saieta rīkošanu.

Pastāv liela problēma iesaistīt vidējo paaudzi darboties latviešu sabiedrībā.

Pēc pilnsapulces sekoja SLB Dāmu kopas sagatavotās uzkodas un pakavēšanās pie vīna glāzes.

VK un IG
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com