Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Trīsreiztrīs pasaulē

2018. g. pārskats

Laikraksts Latvietis Nr. 520, 2018. g. 20. okt.
Līga Ruperte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Austrālijā – saiets notika no 2. – 8. janvārim, Kanberā; to vadīja Iveta Laine. Saietā bija 57 dalībnieki; 17 no tiem – bērni. Austrālijas 3x3 šogad svinēja 35 gadu jubileju.

Īrijā – saiets notika no 31. maija – 4. jūnijam; Lāsmas Andersones vadībā. Saietā bija 84 dalībnieki. Kā ievirzes vadītāja piedalījās Dace Melbārde, Latvijas kultūras ministre.

Latvijā – Pirmais saiets notika Krāslavā no 8. – 15. jūlijam; un to vadīja Ilze un Lauris Cekuli. Saietā bija 448 dalībnieki, 77 – no ārzemēm.

Latvijā – Otrais saiets notika Zaļeniekos no 22. – 29. jūlijam Ilvas Miezes un Edmunda Barkāna vadībā. Šai saietā piedalījās 419 dalībnieki, ap 55 no ārzemēm. Abos saietos piedalījās ap 60 dalībnieku no vietējās apkārtnes. Kā parasti, saietos bija daudz bērnu un jauniešu.

LielbritānijāNometne angļu valodā notika no 30. jūlija – 6. augustam; to vadīja grupa entuziastu. Grupas kontaktpersona ir Rita Harrison. Nometnē bija 60 dalībnieki.

LielbritānijāSaiets latviešu valodā notika no 5. – 12. augustam, Avitas O'Donnell vadībā. Saietā bija 85 dalībnieki.

Vācijā saiets notika no 29. jūlija – 5. augustam; to vadīja Indulis Bērziņš un Inese un Āris Aveni. Šis bija pirmais 3x3 Vācijā, un tur piedalījās 130 dalībnieki no 13 valstīm. Saietā visu nedēļu piedalījās arī Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde.

ASVGarezerā nometne notika no 5. – 12. augustam Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā. Nometnē bija 173 dalībnieki, no kuriem 43 bija bērni.

ASVKatskiļos nometne notika no 12. – 19. augustam Helēnas Vīksniņas vadībā ar 103 dalībniekiem.

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā) 2018. gada rudenī ir 247; kopējais dalībnieku skaits – 37 169.

2019. gada nometnes/saieti

Austrālijā, Adelaidē – no 2018. g. 31. decembra – 2019. g. 6. janvārim; vad. Vizma Boag un Daila Mohr.

Latvijā – Vecpiebalgā – no 7. – 14. jūlijam, vad. Inese un Ainārs Grīnvaldi.

Latvijā – Alojā – no 21. – 28. jūlijam; vad. Ieva un Eduards Krūmiņi

Lielbritānijā – angļu val. no 28. jūlija – 4. augustam; vad. Ingrīda Dzeriņa;

Lielbritānijā – latviešu valodā no 4. – 11. augustam; vad. Avita O'Donnell.

ASVGarezerā – no 4. – 11. augustam; vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa;

ASVKatskiļos – no 18. – 25. augustam; vad. Ingrīda Jansone.

Īrijā – no 19. – 25. augustam; vad. Zane Kažotniece.

www.3x3.lv ir atrodama informācija par 3x3, ieskaitot visu nometņu avīzes un Latvijas 3x3 ik rīta video ziņas, kā arī Vācijas 3x3 sagatavotais video par 3x3 Bērzainē un pasaulē.

3x3 pateicās LV Kultūras ministrijai par piešķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē. Īpašs paldies Kultūras ministrei Dacei Melbārdei par viņas dāsno pienesumu 3x3.

Līga Ruperte,
3x3 globālā koordinatore
PBLA IP locekleAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com