Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnas Latviešu vidusskolas 2018. g. pārskats

Skolas gads ir bijis interesants un dažāds

Laikraksts Latvietis Nr. 529, 2019. g. 3. janv.
Ingrīda un Andris Eimaņi -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLV_2v

Melburnas Latviešu vidusskolas 2018. gada saime. FOTO Ingrīda Eimane.

3. klases abiturienti. No kreisās: Ēriks Stepaņuks, Oskars Cīrulis, Edmunds Eimanis. FOTO Kalvis Jaunalksnis.

Sestdien, 24. novembrī, svinīgi atzīmējām Melburnas Latviešu vidusskolas (MLV) 2018. mācību gadu ar noslēguma aktu Melburnas Latviešu namā.

„Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāja.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.“

Pateicamies mūsu MLV skolotājiem par viņu aktīvo darbību mūsu skolā, pavadot jautrus sestdienas rītus, audzinot mūsu mīļos bērnus latviskā vidē. Šogad MLV saimē mums pievienojās arī skolotājas Līga Dārziņa un Līsa Jaunalksne. Kā jau vairākus gadus, atkal ar prieku ierodas skolas namā skolotāji Ieva Kaina, Karīna Jaunalksne, Ivars Štubis, Kārlis Brēmanis un Edīte Atvara.

Jāpasakās arī MLV kasierim Kalvim Jaunalksnim par viņa darbu, kā arī Latviešu namam par ilggadīgo atbalstu ar telpām un kafejnīcas darbiniekiem, kuri cītīgi gādā, lai mums sestdienās visiem būtu kafija, saldās maizītes un neskaitāms daudzums pīrāgu.

Pateicoties skolotāju pūlēm, skolas gads ir bijis interesants un dažāds, kaut gan skolēniem, kā parasti, visvairāk droši vien patika peldēšanās un picas pēcpusdiena. Pateicamies Anitai Andersonei par viesmīlību viņas mājā uzņemt visu skolas saimi.

Februārī iesākām šo skolas gadu ar lielu pulku – 18 skolēniem. Mēs varam lepoties, ka mums pašreiz ir vislielākā latviešu vidusskola Austrālijā. To mēs varam veikt tikai, ja skolēni vēlās piedalīties mācībās, skolotāji turpina ziedot savu laiku, un vecāki atbalsta MLV skolas darbību. Darbs vēl nav pabeigts un nākotnē tas mums būs daudz un ilgstoši. Šajā gadā MLV sanāca kopā vairāk nekā 30 reizes, un skolas klases sadalījums bija šāds: pirmajā klasē 8 skolēni, otrajā klasē – 5 skolēni, trešajā klasē 3 skolēni, kuri, kā abiturienti atstāja mūsu skolas saimi.

Apsveicam šos staltos ozolus – Oskars Cīrulis, Edmunds Eimanis un Ēriks Stepaņuks, kuriem latviešu skolas gaitas ir tagad beigušās ar šiem vārdiem:

„Draugs, paies skolas gadi,
Un tāles aizsauks mūs,
Bet senie skolas zvani
Vēl atmiņās mums būs.“

Pirmo reizi MLV arī sestdienas rītos jauniešiem piedāvāja valodas klasi. Mums pievienojās divi puiši, kurus Līsa Jaunalksne uzjautrināja ar intensīvām valodas mācībām pirmajā stundā, un otrajā stundā zēni piebiedrojās uz kopīgām mācībām ar pārējiem audzēkņiem.

Pieaugošo valodas klasēs mums šogad bija 23 audzēkņi, no kuriem 19 mācīja Kārlis Brēmanis un Edīte Atvara otrdienas vakaros, un 4, kuri mācījās ar Ievu Kainu sestdienas pēcpusdienās.

Šogad skolēni MLV klasēs mācījās par Latvijas simboliem, Latvijas politiku un tautas vēsturi 20 gada simtenī un kā tas ietekmēja LV100. Bija arī latviešu virtuve, kur audzēkņi Lieldienās vārīja pasku. Kā katru gadu, skolēniem bija arī uzdots lielāks projekts; šis bija rakstīšanas projekts ar Dr. Ted Reilly, kurā studenti iesniedza prozā vai dzejas veidā rakstudarbus – latviski vai angliski.

Piedalījāmies arī skolas sarīkojumā, kurā skolēni uzveda muzikālā un tekstu veidā īsu uzvedumu – Ņem zobenu rociņā. Šeit atcerējās Latvijas karavīru kaujas pirmajā un otrajā pasaules karā, kā arī tautas atmodas laikus 1980. gadu beigās, kurā arī ieskaitīja Rīgas barikādes un Baltijas ceļu.

Šogad no mūsu MLV skolas saimes aizgāja mūsu ilggadīgā bibliotēkas vadītāja un arhivāre Aija Grosa kundze. Viņa mūsu saimē strādājusi ilgus gadus, palīdzot audzināt vairākas bērnu paaudzes. MLV vārdā mīļi pateicamies Aijai Grosai par lielo darbu un ziedoto laiku.

MLV arī sirsnīgi pateicas Latvijas Izglītības un Zinātnes Ministrijai, kā arī Latvijas Valodas Aģentūrai par piešķirto naudas stipendiju MLV, ar kuru iegādājāmies skolai projektoru un ekrānu, kā arī vairākas latviešu mācības vielas.

Šis pirmais gads kā MLV skolas vadītājiem ir mums ir bijis abiem patīkams, interesants un pārsteidzoši ātri pagājis. Kaut gan šim amatam ir jāveic vairāki administratīvi darbi, mēs esam varējuši (ar prieku) aktīvi piedalīties skolas gaitās un sarīkojumos, iesaistīties dažās mācību klasēs, dziedot MLV korī un darbojoties bibliotēkā. Atskatoties uz šajā gada izdarīto, esam lepni, ko mēs kā MLV skolas saime esam visi kopā veikuši.

Pateicamies skolēniem par viņu jautrību, centību, sadarbību un laika ziedojumu sestdienās, mācoties mūsu tautas valodu.

Mīļi gaidīsim jauniešus MLV 2019. gada 2. februārī.

„Tā aizies gadi, aizies dienas,
Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaits,
Bet pāri paliks atmiņas tik vienas –
Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!“

Andris un Ingrīda Eimaņi
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com