Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas skolā 63. izlaidums un Eglīte

2018. mācību gads ir nobeidzies

Laikraksts Latvietis Nr. 530, 2019. g. 11. janv.
Iveta Samule -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLBDaugavasSkola_2v

Absolventi ar vecākiem. No kreisās: Andrejs Kristovskis, Markus Rolavs, Emīlija Cīrule, Kristaps Hach, Matīss Daliņš. FOTO Kalvis Jaunalksnis.

Karoga nodošana. FOTO Kalvis Jaunalksnis.

Bērnudārznieki. FOTO Iveta Samule.

Daugavas_skola_4_1

Pirmā klase. FOTO Iveta Samule.

Otrā klase. FOTO Iveta Samule.

Ceturtā klase. FOTO Iveta Samule.

Ziemassvētku vecītis ar sesto un septīto klasi. FOTO Iveta Samule.

MLB Daugavas skolas 2018. mācību gads ir nobeidzies ar divām svinībām – Izlaidumu un Eglīti. Sestdien, 1. decembrī, Izlaidumā skolu absolvēja pieci skolēni un sestdien, 8. decembrī, skolas saime pulcējās Eglītei.

Skolas izlaidums

Skaistā rītā absolventi kopā ar savām ģimenēm, visiem skolēniem, skolotājiem un lūgtiem viesiem pulcējās atzīmēt Daugavas skolas 63. izlaidumu un kopā smelties ilggadīgās tradīcijās.

Savas Daugavas skolas gaitas 2018. gadā beidza Emilīja Cīrule, Matiss Daliņš, Kristaps Hach, Andrejs Kristovskis un Markus Rolavs.

Izlaidums iesākās ar karogu ienešanu, un sekoja svētbrīdis māc. Daiņa Markovska vadībā. Notika arī liecību izdalīšana skolēniem pārejās klasēs.

Absolvēšana iesākās ar karoga sardzes maiņu un Dievs, svētī Latviju.

Tad Aldis Sveilis, skolas pārzinis un 8. klases audzinātājs, sniedza savu uzrunu, aprakstot katru audzēkni. Absolventi saņēma savas apliecības, kuras izsniedza MLB pārstāvis Markus Dragūns.

Turpinot skolas tradīciju, absolventi piestiprināja sudraba plāksnīti pie skolas karoga kāta. Uz plāksnītes iegravēta 2018. gada absolventu devīze – Godā manu valodiņu!

Absolventi un skola saņēma vairākus apsveikumus no skolas ilglaicīgiem labvēļiem.

Ar lielu interesi visi klausījās absolventu sagatavoto uzrunu par savām skolas gaitām. Visi skaidrā latviešu valodā stāstīja par katru skolotāju, kas viņus ir mācījuši. Absolventi tad pasniedza ziedus saviem skolotājiem.

Absolventu vecāku vārdā Andrejs Kristovskis pateicās pārzinim, skolotājiem un skolas saimei par bērnu audzināšanu un mācīšanu. Viņa runa bija krāšņa un ar humoru – Nama Lielajā zālē atskanēja daudz smieklu.

Izlaidums nobeidzās ar Daugav's abas malas nodziedāšanu un karoga iznešanu. Sekoja 8. klases vecāku klātais kafijas galds un viesu pieņemšana.

Ziemsvētku vecītis apciemo skolu!

Nākamajā nedēļā, sestdien, 8. decembrī, skolas gada nobeigumu svinēja ar Eglīti. Ar prieku un satraukumu skolas saime pulcējās Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē; jaunākie audzēkņi ar sajūsmu gaidīja Ziemsvētku vecīti! Ievadvārdus un viesus sveica pārzinis Aldis Sveilis. Tam sekoja svētbrīdis māc. Daiņa Markovska vadībā.

Skolas saime tad baudīja skolēnu tautas deju uzvedumu ar trīs dejām pēc Lāras Brenneres iestudējumu. Apmeklētāji arī ņēma dalību ar kopdziesmu Jūs, bērniņi, nāciet!

Pirmo pusi nobeidza ar Skolas Padomes uzrunām un pateicībām. Lāra Brennere sniedza gada pārskatu, uzsverot skolas rosīgo darbību. Viņa arī pateicās visiem skolotājiem par lielo darbu, pasniedzot ziedus. Īpašu pateicību saņēma Ilze Kasparāne, kura izbeidza darbību pēc ilggadīgas kalpošanas.

Un tad Ziemassvētku vecītis ieradās ar lielu dāvanu maisu bet šogad īsajās biksēs pēc lielā karstuma!

Lai saņemtu saldumu sainīti, skolēniem no sagatavošanas līdz 8. klasei bija jāskaita dzejoļi. Katra klasīte ar sajūsmu un prieku stājās visiem priekšā, pēc tam saņemot savu dāvaniņu. Pat skolēnu mazās māsiņas un brālīši arī varēja iet vecītim klāt, kaut daži bija negribīgi un reizēm kautrīgi.

Eglīti nobeidza ar kopdziesmu Klusa nakts, svēta nakts.

Daugavas skola atsāks darbību 2019. gada 2. februārī. Tuvāku informāciju sniedz Aldis Sveilis 0428 347401 vai aldis@daugavasskola.com.au.

Iveta Samulis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com