Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnas Latviešu biedrība jau 70 darba gadi!

Cītīgi turpina darbu

Laikraksts Latvietis Nr. 547, 2019. g. 21. jūnijā
Iveta Laine -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLB

Melburnas Latviešu biedrības valde. No kreisās sēž: Iveta Laine, Markus Dragūns, Melita Ozola, Juris Ozols un Gundega Druva. Stāv: Jānis Saltups, Elvijs Lainis, Daila Piksone un Māra Piksone. FOTO Valdis Lainis.

Melburnas Latviešu biedrība (MLB) cītīgi turpina darbu nu jau septiņdesmito gadu. Daudz kas gadu gaitā gan ir mainījies, bet mūsu galvenais mērķis – atbalstīt mūsu nozares – ir vēl spēkā.

Gadu sākām ar Draudzīgā aicinājuma sarīkojumu, un tad sekoja Melburnas Latviešu biedrības pilnsapulce. Tā notika sestdien, 23. martā, Melburnas Latviešu namā. Pilnsapulce mums ir nopietns pieturas punkts, kad domājam par paveikto un plānojam nākotni. Šī gada pilnsapulci atklājot, MLB priekšsēde Iveta Laine uzsvēra, ka šogad MLB ir īpaši svarīgs gads, jo šis ir 70 darba gads. Ar klusuma brīdi pieminējām mūžībā aizgājušos biedrus. Ir ļoti skumji, ka mūžībā aizgājis viens no mūsu ilggadīgiem valdes locekļiem Edgars Laķis un mūsu ilggadīgs referents Uldis Šterns. Mums viņu ļoti pietrūks.

Sekoja nozaru ziņojumi. MLB valdes priekšsēde ziņoja par pagājušā gada sarīkojumiem. Blakus parastajiem sarīkojumiem – Draudzīgā aicinājuma, Jāņu sarīkojuma, MLB organizēja profesora no Latvijas Spārīša referātu Latviešu ciemā un organizēja koncerta daļu 18. novembra – Latvijas simtgades atceres sarīkojumā. Profesora Spārīša referāts bija ļoti aizraujošs un interesants. Tas piesaistīja dažādu paaudžu klausītājus. 18. novembra – Latvijas simtgades svētki bija ļoti svinīgi un aizkustinoši. Koncerta daļā MLB iesaistīja gandrīz visas esošās mākslinieku grupas Melburnā, tajā skaitā deju grupu Ritenītis, korus Daina un Veseris, ALT aktierus, jauniešus – Melburnas Latviešu vidusskolas skolēnus, Kārlu Jaudzemu un Ivaru Štubi un arī grupu no Latvijas – Dagamba, kas deva sarīkojumam jauku saistību ar Latviju.

Tālāk MLB ziņojām par notikušajam valdes sēdēm un apspriestajiem jautājumiem. Tika nolemts, ka gada maksu atstās kā bija pagājušajā gadā – $10,00, un sarīkojumu ieejas maksa netiks pacelta. Šī gada plāns ir turpināt jau iesāktos tradicionālos sarīkojumus, bet tā kā šis ir MLB jubilejas gads, tad MLB rīkos īpašu jubilejas sarīkojumu, kurā būs neliels atskats MLB vēsturē, īpašs svētku koncerts un sarīkojuma nobeigumā pie kliņģera un šampānieša veltīsim MLB ražīgu darbu nākotnē. Sarīkojums notiks 31 augustā plkst. 15.00 Latviešu namā. Ar lielu prieku gaidīsim visus tautiešus ar mums kopā svinēt šo jubileju.

Pilnsapulcē ziņojumus sniedza arī visu mūsu nozaru pārstāvji. Ar prieku klausījāmies, ka bērnudārzs Daina un Daugavas skola, kā arī gaidas un skauti turpina veiksmīgu darbu.

MLB katru gadu sniedz finansiālu atbalstu mūsu skolām un nometnēm. Protams, lai to varētu darīt, mums vajag ienākumus. Sarīkojumos parasti vairs pārpalikums nepaliek, tāpēc bijām īpaši pateicīgi Brunu ģimenei par ziedojumu, kas tika sniegts caur Vaithorsa (Whitehorse) pilsētas valdes īpašu piemiņas brīdi, sakarā ar Imanta Bruna aiziešanu mūžībā. Mēs vēlreiz izsakām ģimenei līdzjūtību un pateicamies par ziedojumu.

Bibliotēkas pārstāve Vita Saltupa ziņoja, ka MLB bibliotēkas vadītāja Olga Siliņa ir aizgājusi pelnītā atpūtā. MLB pateicas Olgai Siliņas kundzei par daudzajiem, daudzajiem gadiem, kurus viņa veltīja mūsu bibliotēkas uzturēšanā. Līdz šim bibliotēka ir darbojusies sestdienās, kad ir skola, bet apmeklētāju skaits nav audzis. MLB pilnsapulcē pieņēmām lēmumu, ka šogad bibliotēka tiks atvērta reizi mēnesī – mēneša otrajā sestdienā.

Nākamais MLB sarīkojums būs Jāņu svinības, un tās notiks 21. jūnijā Melburnas Latviešu ciemā plkst. 14.00. Ieeja pret ziedojumiem. Būs kopīga dziedāšana, priekšnesumi, loterija. Piedāvāsim Jāņu sieru, varēs iegādāties alu un līdzi jāņem groziņi. Nu jau trešo gadu Jāņus svinam sadarbībā ar Latviešu ciemu, un tas mums labi izdodas. Gaidīsim visus jāņubērnus ar lielu nepacietību, lai kopīgi varam svinēt īsāko dienu šajā pasaules malā, pavadīt pēcpusdienu draugu pulkā un ielīgot Melburnā siltāku laiku.

Iveta Laine
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com