Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Aizvesto piemiņas atcere Kanberā

Atceres runas teicēja no Jaunzēlandes

Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā
Skaidrīte Dariusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Rota Stone. FOTO Andrejs Grigulis.

Šī gada 16. jūnijā Kanberas latviešu saime ar dievkalpojumu un tam sekojošu aktu godināja 14. jūnijā Aizvesto piemiņas atceri.

Kanberas latviešu ev. lut. draudzes piemiņas dievkalpojums notika Sv. Pētera baznīcā, Reid. dievkalpojumu vadīja diakone Rota Stone no Jaunzēlandes. Teiktajā sprediķī vijās pārdomas par cilvēka garīgo spēku, staigājot Sibīrijas ceļus.

Pēc dievkalpojuma baznīcai blakus esošajā zālē sekoja Kanberas Latviešu biedrības rīkotā piemiņas atcere.

Atceri ievadīja KLB priekšnieks Juris Jakovics. Viņš pieminēja kā 1940. gadā, tā arī 1949. gadā izvestos, kad nežēlīgās moku gaitās staigāja aizvestie, viņu vidū zīdaiņi un sirmgalvji.

Turpinājumā Jakovics klātesošos iepazīstināja ar atceres runas teicēju, diakoni Rotu Stoni no Jaunzēlandes. Rota Stone dzimusi Latvijā, studējusi Latvijas Universitātē un 1996. gadā ieguvusi Bakalaura grādu teoloģijā. Studiju turpinājumā viņa iegūst divus maģistra grādus – pirmo Latvijas Universitātē, Rīgā un pēc tam otro – Oksfordas (Oxford) Universitātē Anglijā.

Teoloģisko zināšanu paplašināšanā Stone pievērsās senajai ebreju valodai un seno ebreju un kristiešu attiecībām Vecās derības Otrā Mozus grāmatā (Exodus).

Sakarā ar sava vīra – zinātnieka darba gaitām viņa ir pavadījusi laiku dažādās pasaules malās. Pēdējā laikā vairākus gadus viņi ir dzīvojuši Ziemeļkalifornijā, kur viņa kā diakone ir darbojusies latviešu draudzēs. Kopš ģimenes pārcelšanas uz Jaunzēlandi (2018), viņa turpina jau Anglijā uzsākto diakones darbu anglikāņu draudzēs. Viņu ģimenē ir trīs bērni.

Atcere runā diakone Stone lasīja izvilkumus no Māras Zālītes grāmatas Pieci pirksti, kā arī minot aculiecinieku nostāstus. Tajos izskanēja cilvēka un pat maza bērna māka sevi pasargāt, lai izdzīvotu.

Noslēgumā atceres dalībnieki pie kafijas un uzkodām pakavējās pārrunās.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com