Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde Toronto

Ziņo par plašo darbu visā pasaulē

Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.
Ināra Sīkā -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

No kreisas: Aivars Sinka, Ināra Sīkā, Zigurds Rīders, Asja Ramata, Līga Nutere, Gunārs Spodris, Gunta Reinolda (Reynolds), Silvija Kaugere, Andrejs Mežmalis. FOTO Silvija Kaugere.

Sēdes dalībnieki. FOTO Silvija Kaugere.

2019. g. no 9. līdz 11. jūlijam notika Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde, skaistā Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā Sidrabene, netālu no Toronto pilsētas Kanādā. Sēdes dalībnieki bija DV priekšnieks Gunārs Spodris, DVCV kasiere Asja Ramata, DVCV informācijas nozares vadītāja Silvija Kaugere, Anglijas pārstāvis Aivars Sinka, ASV pārstāvji Līga Nutere un Zigurds Rīders, Kanādas pārstāve Gunta Reinolda (Reynolds), Latvijas pārstāvis Andrejs Mežmalis un es pati – Ināra Sīkā, kā Austrālijas pārstāve.

Sēdes vadībā bija DV priekšnieks Gunārs Spodris, un pēc sēdēs atklāšanas, informācijas nozares vadītāja Silvija Kaugere nolasīja Latvijas Valsts prezidenta apsveikumu, ar šādiem vārdiem:

„Sveicu visu zemju DaugavasVanagus, DaugavasVanagu Centrālās Valdes svinīgās sēdes dalībniekus! Paldies jums par ieguldījumu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas procesā Atmodas laikā un labajiem darbiem Latvijai arī tagad! Vēlu aktīvu un raženu darbu Latvijas labā arī turpmāk! LatvijasValsts prezidents Egils Levits.“

Sēdes laikā izskatījām visu zemju pārskatus un atskaites par 2018. g. darbību. Pasaules mērogā biedru skaits uz 31.12.2018, datumu palicis mazāks. DV Biedru skaits ir: Kanādā – 304, Austrālijā – 404, ASV – 1104, Anglijā – 843 un Latvijā – 562.

It īpaši, visiem gribas zināt par DV CV Pārstāvniecības darbību un sasniegumiem. 2018. g. naudas palīdzību saņēma 161 bijušais leģionārs un gaisa spēku izpalīgs un 8 atraitnes. Pabalsta lielums bija EUR 140 katram, izmaksājot EUR 70 divas reizes gadā. Medicīniskā aprūpe turpinās, un 2018 gadā izdalīja EUR 60 927 vērtībā zālēm. Zāļu sadale notiek kā līdz šim, reizi mēnesī DVL īpašumā Slokas ielā paši leģionāri var personīgi saņemt ārsta izrakstītās zāles un tiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas, vai tiem, kuri paši netiek, zāles tiek aizvestas uz mājām. Daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm pabalsts tika izmaksāts divas reizes gadā, kopumā EUR 30 478 apmērā. Privātā aprūpe turpinās un tiek izdalīta pēc ziedotāja norādījumiem. Tāpat Vītolu fonda stipendijām izmaksāts EUR 17 021 un Okupācijas muzeja Nākotnes namam izmaksāts EUR 11 411.

DV Latvijā jau 5 gadus rīko skolnieku konkursu Pazīsti Latviju, kur piedalās gandrīz visas Valmieras skolas 9. klases skolēni. 2019. gadā tiek plānots pirmo reizi noturēt šo konkursu arī Latgales skolās. Visas Latvijas mērogā ar labu atsaucību notiek DVL skolēnu rakstveida konkurss Oskars Kalpaks.

DVCV Informācijas nozares vadītāja Silvija Kaugere aicina visām DV zemēm un nodaļām regulāri sūtīt rakstus par darbību, lai tos var ievietot mājas lapā dvcv.lv.

Kā DVCV pārstāvis Diasporas konsultatīvā padomē tika apstiprināts DV Anglijas pārstāvis Aivars Sinka. Aivaram ir plaša pieredze Daugavas Vanagu organizācijā un latviešu sabiedrībā. Viņa dalība, kā DV pārstāvim diasporas sēdēs un darbos būs pozitīvs un vērtīgs devums.

Pēc sēdes pārrunām bija daudz, ko pārdomāt un apsvērt. Bija plaši temati, kur ne vienmēr vienbalsīgi domājām. Tika pieņemti seši sēdes lēmumi.*

DVCV sēdes vakaru programmā baudījām Sidrabenes un Toronto DV nodaļas viesmīlību. Vecās draudzības atjaunojās un jaunas veidojās. Skanēja dziesmas, visādas interesantas pārrunas un zolītes spēles. Nākošā DVCV sēdē paredzētā 2020. gadā 5. – 7. jūnijā Klīvlandē, ASV.

Ināra Sīkā

* Skat. rakstā „Daugavas Vanagi no visas pasaules „Sidrabenē““Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com