Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Augsti viesi „Garezerā“

Latvijas izglītības un zinātnes ministre un vēstniecības ASV vadītājs

Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.
Andra Zommere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Garezers

Latvijas kultūras vēstneši kopā ar viesiem. FOTO Andra Zommere.

Ministre vada nodarbību III klases skolēniem. FOTO Andra Zommere.

Amerikas Latviešu apvienības valdes locekļi un viesi. FOTO Andra Zommere.

Baltijas ceļa atcere. FOTO Samuels Knochs.

Viesi ciemojas GSS mākslas nodarbībā. FOTO Andra Zommere.

Saulainajās jūlija dienās Garezera saime pie sevis sagaidīja Latvijas Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un Latvijas vēstniecības ASV vadītāja vietnieku Juri Pēkali.

Amerikas Latviešu apvienība un Garezers vēlējās iepazīstināt jauno Izglītības un zinātnes ministri ar ASV lielāko latviešu skolu – Garezera Vasaras vidusskolu, kā arī ar Garezera kvalitatīvajām mācību programmām jaunākiem skolēniem. Trīs dienu apciemojums deva iespēju ministrei iepazīties ar Garezera darbu, ar mācību programmu vidusskolā, kā arī darbiniekiem, kuri Garezerā strādā ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

Šī ir GVV 55. mācību vasara, un vidusskolā sešas nedēļas mācās 132 skolēni no ASV un Kanādas. Šogad Garezera sagatavošanas skola sagaidīja 62 skolēnus 3 posmos, Bērnu nometnē pa trim posmiem 90 skolēnu, un Bērnudārzs savās telpās pulcināja 52 jaunākos bērnus.

Vizīte Garezerā sākās ar teritorijas apskati; Sagatavošanas skola, Bērnu nometne un Bērnudārzs, iepazīstināja ministri ar savu darbu un skolēniem. Trīs muzeji atvēra savas durvis viesiem.

Teritorijas apskate atklāja to, cik Garezers ir milzīgs un cik latviešu tajā darbojas un atpūšas. Ir gan programmu darbinieki, gan skolēnu vecāki, gan ļaudis no ciema Latvija, kā arī viesi.

Pusdienas ministre un vēstnieka vietnieks ēda kopā ar skolotājiem un audzinātājiem no Latvijas, kas ieradušies strādāt GVV. Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2018. gada vasaras atbalsta vidusskolas darbu, sūtot 15 spējīgus un ieinteresētus skolotājus un audzinātājus – Kultūras vēstnešus, Camp Counselors USA apstiprinātos darbiniekus, strādāt ar skolēniem.

Jāpiemin, ka šonedēļ Garezera Vasaras vidusskolā uzturas Valsts izglītības satura centra speciālistes Anta Lazareva un Baiba Mūrniece Buļeva. VISC speciālistes atbraukušas veikt Valsts valodas prasmes pārbaudījumu ar IV klases skolēniem. Pusdienu laikā vairāki skolotāji un audzinātāji dalījās ar ieskatiem un atziņām par piedzīvoto. Latvijas skolotājus un audzinātājus iespaidojusi GVV skolēnu vēlme uzlabot valodu. Citi stāstīja, ka vietējo latviešu ciešā sadarbība un savstarpējais atbalsts ir aizkustinošs. XV Latviešu dziesmu un deju svētki Toronto bijusi iespēja Latvijas viesiem piedzīvot nepiedzīvoto.

Trešdienas turpinājumā viesi un Kultūras vēstneši no Latvijas devās ekskursijā uz ASV augsti vērtēto Notre Dame Universitāti. Izglītības ministrei, kura ir ne tikai politiķe, bet arī latviešu literatūras zinātniece un universitātes pasniedzēja, kā arī Kultūras vēstnešiem, bija paredzētas izglītojošas ekskursijas. Pēcpusdiena pagāja pastaigā pa plašo universitātes teritoriju, klausoties jaunajā gidā, kas iepazīstināja ar slavenās ASV universitātes darbību.

Ceturtdiena sākās ar GVV rīta lūgšanu, kur ministrei bija iespēja sveikt skolēnus, audzinātājus un skolotājus ar laba vēlējumiem un veltēm. Skolēni, savukārt, sveica Ilgu Šuplinsku ar dziesmu latgaliski. Izglītības ministre izmantoja izdevību pasniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus iemīļotām GVV darbiniecēm. Sandra Kronīte-Sīpola saņēma IZM Atzinības rakstu par daudzu gadu Garezera mācību programmas vadīšanu. Elisu Freimani apbalvoja ar IZM Atzinības rakstu par daudzu gadu darbu, mācot GVV skolēnus.

Pārējais rīts pagāja sarunās ar skolēniem, apciemojot mācību stundas, piedaloties nodarbībās un uzdodot skolēniem vai skolotājiem jautājumus. Īpaši jaukas bija pusdienas kopā ar III klases skolēniem. Skolas direktore iepazīstināja viesus ar skolēnu mītnes pilsētām, pieredzi, apciemojot tēvutēvu zemi, mājās runātām valodām un nometnes pieredzi. Sarunas pusdienu laikā bija dzīvas un abpusēji interesantas.

Netālajā Kalamazū pilsētā atrodas Rietummičiganas Universitāte, kur 1980. gados latviešu studenti mācījās Latviešu studiju programmā. Maira Bundža strādā RMU bibliotēkas pētniecības nodaļā un kopā ar viesiem izstaigāja universitātes teritoriju, stāstot par Latviešu studiju programmu un studiju centru, kā arī par universitātes nākotnes vīziju. Kalamazū apciemojumā bija iespēja izstaigāt arī Kalamazū latviešu sabiedrisko centru, kurā atrodas latviešu skolas telpas.

Vakarā ministre Ilga Šuplinska stājās tautiešu priekšā, uzrunājot viņus šīs vasaras pēdējos Mūžizglītības kursos. Līga Ejupa, Klinklāvu Galerijas vadītāja, ik gadus rīko ceturtdienas vakara kursus vietējiem latviešiem un viesiem. Kursantus uzrunā dažādi speciālisti, kas tobrīd atrodas Garezerā. Pēdējo uzrunu sniedza Ilga Šuplinska, kas stāstīja Susātīvu konceptu Latgaliešu kultūrtelpā. Ilgai Šuplinskai ir mīļa Latgales kultūra un valoda. Klātesošie izjuta ministres entuziasmu, daloties ar literārajiem piemēriem un paskaidrojumiem.

Piektdien IV klases skolēni rakstīja Valsts valodas prasmes pārbaudījumus. Ilgai Šuplinskai un Jurim Pēkalim bija izdevība vērot pārbaudījumu norisi, kā arī paklausīties skolēnu sniegumu vidējā jeb B līmeņa runātprasmes pārbaudījumā. Valsts izglītības satura centra speciālistes šovasar ceturto gadu ierodas veikt pārbaudījumus ar GVV beidzēju klasi. Šogad vairāki skolēni izvēlējās rakstīt pārbaudījumu C līmenim, kas ir augstākais valodas prasmes līmenis. Garezera vidusskolas vadība izteica lepnumu par visiem IV klases skolēniem, kas ar nepacietību gaida pārbaudījumu rezultātus.

Vakarā Izglītības un zinātnes ministrei un vēstniecības vadītāja vietniekam vēl bija iespēja satikt Garezera administrāciju, Garezera padomes locekļus, programmu vadītājas un vairākus Amerikas Latviešu apvienības valdes locekļus pieņemšanā ciema Latvija paviljonā. Īpaši skaisti bija ALA Izglītības nozares vadītājas Elisas Freimanes ministrei veltītie vārdi. Elisa Freimane uzsvēra, ka katrs latviešu bērns ir svēts, lai kur dzimis un audzis. „Katrs latviešu bērns ir svēts, jo bez bērniem, kas tic Latvijai, mums nav Latvijas.“ Izglītības nozares vadītāja pateicās ministrei par sniegto atbalstu latviešu skolu darbam ASV un vēlēja labus panākumus izglītības darbā.

27. jūlijā viesi kopā ar GVV saimi pulcējās, lai godinātu Baltijas ceļa 30. gadadienu. Tika uzņemtas kopīgas fotogrāfijas, kurās visi sastājās plecu pie pleca, atveidojot Latvijas robežlīniju, un simboliski sadevās roku rokā, atveidojot Baltijas ceļa ķēdi no Tallinas līdz Viļņai caur Latviju. Garezera Vasaras vidusskola iezīmēja lielu Latvijas valsts kontūrkarti vidusskolas teritorijā – Pētersona sporta laukumā. Vēlāk Ilga Šuplinska un Juris Pēkalis devās uz Vašingtonas pavalsti, ciemoties Vasaras vidusskolā Kursa un Vašingtonas Universitātes Baltiešu studiju programmā.

Pateicamies Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai un Latvijas vēstniecības vadītāja vietniekam Jurim Pēkalim par Garezeram veltīto laiku un interesi. Priecājamies un pateicamies par līdzšinējo sadarbību ar Latvijas iestādēm un Latvijas vēstniecību ASV. Garezera saime turpinās strādāt par labu nākamajām latviešu paaudzēm, ar devīzi Dievam un Latvijai!

Andra Zommere
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com