Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Koru svētki Melburnā

Svinēja kora „Daina“ 35 gadu jubileju

Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.
Ivars Mirovics -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Notis

Apvienotais koris. FOTO Jānis Lešinskis.

Anita Andersone. FOTO Jānis Lešinskis.

Diriģents Ivars Cinkuss. FOTO Jānis Lešinskis.

Koris dzied. No labās: Sandra Birze, Anita Andersone. FOTO Jānis Lešinskis.

Svētdien 21. jūlijā Koru Svētku koncertā piedalījās mājas jauktais koris Daina un vīru koris Veseris. Reprezentējās arī Adelaides Dziesmu laiva un Sidnejas Jauktais koris. No Latvijas bija ieradies virsdiriģents Ivars Cinkuss, ņemot aktīvu dalību koncerta norisē.

Tā kā viens pieminēts iemesls šī koncerta rīkošanā bija Dainas kora 35 gadu jubilejas atzīmēšana, tad, lai varētu labāk izskaidrot publikas lielo sajūsmu šajā Koru Svētku lieliskā koncertā ir jāpamet skats atpakaļ uz Dainas 30 gadu jubileju. Tas bija notikums pirms 5 gadiem, kad kori Melburnā bija nedrošā norieta stāvoklī, un Daina parādīja ceļu., ko var izdarīt, pieaicinot mūzikā izglītotus māksliniekus, jaunus apdāvinātus dziedātājus, ar iespēju tālāk izkopt savas balsis, un manīgus mūzikas instrumentu spēlētājus, tā dodot iespēju dziesmai un mūzikai savienoties, vienam otru atbalstot un papildinot.

Šodien Koru Svētku koncertā redzējām un dzirdējām papildinātā veidā to, ko Dainas koris parādīja publikai savā 30. jubilejā diriģentes un pianistes Zanes Riteres vadībā. Pa šiem 5 gadiem Dainas koris pats ir vairojies skaitā un tālāk cēlies muzikālā izpausmē, izaudzinot jaunus dziedātājus, diriģentus un turpinājis iesaistīt instrumentālo mūziku pēc vajadzības koru dziesmās. Šajā posmā Melburnā ir arī izaudzis jauns vīru koris Veseris pianistes Sandras Birzes skolots un Roberta Birzes vadīts. Šai īsā laikā Veseris ir izveidojies par nobriedušu kori, piesaistot dziedātājus un instrumentu spēlētājus, dodot tiem iespēju apmierināt un izkopt pašiem savas muzikālās tieksmes, un tā kopā veidot kori, kas paceltu dziesmas daiļumu vēl augstākā līmenī.

Šodienas koncerts parādīja, cik labi var sasaistīt instrumentālo mūziku ar koru dziesmām. Tas tālāk liek secināt, cik izdevīgi ir koriem pievilkt mūzikā apdāvinātus jauniešus, kuri spēlē kādu instrumentu. Jaunieši un mūzikas instrumenti, kā piedzīvojam šodien koncertā, piesaista publikas interesi, izraisot prieku un aplausu jūru.

Jau pats koncerta sākums iesildīja klausītājus, kad koristi iesoļoja zālē klaviermūzikas pavadījumā, uzkāpjot uzstādītos podestos. Vēlāk, koncerta gaitā, kad noklausījāmies kora dziesmu Virs galvas mūžīgs piena ceļš, sapratām, cik grūti būtu bijis šo dziesmu iedomāties bez jaukā trompetes pavadījuma. Tāpat dziesmā Dievaines divi instrumenti un divas jaunas solo balsis izraisīja lielu publikas piekrišanu, kā arī seši jaunie diriģenti, katrs pa pantiņam novadot tautas dziesmu Pūt,vējiņi.

Ar to sajūsmu, ko publika izrādīja šo Koru Svētku programmu noklausoties, var diezgan droši secināt, ka tā paliks kā jauna mēraukla, izvērtēt koru koncertus nākotnē. Ja šodienas Melburnas koru aktivitāte neapsīks, varbūt Koru Svētki, kur var aktīvi piedalīties visplašākais trimdas sabiedrības spektrs no bērniem līdz sirmgalvjiem abos dzimumos, dos iespēju trimdai izdzīvot vēl kādu paaudzi ilgāk. Citi sabiedriskie kultūras pasākumi, kur dalībnieku aktivitātes spektrs ir daudz šaurāks, izsīks pirms koriem, un nākotnē Kultūras dienas būs jāsamazina uz Koru Svētkiem. Varbūt ir jau pienācis laiks svinēt Koru Svētkus tajos gados, kad izlaižam Kultūras dienas.

Nobeidzot savu pārskatu par šiem Koru Svētkiem, gribu izteikt uzslavu un pateicību visiem koristiem no soprāniem līdz baritoniem – visiem solistiem, instrumentu spēlētājiem un diriģentiem par vienreizēji jauko koncertu. Paldies arī tiem, kas nāca pie domas rīkot tādus Kora Svētkus, un beigās tiem, kas tos sekmīgi izkārtoja; paldies, Anita*!

Ivars Mirovics,
Viens no skatītājiem
Melburnā, 27.07.2019.
Laikrakstam „Latvietis“

*Red. Anita Andersone – „Koru svētku“ koordinatoreAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com