Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Melburnas nodaļai – 70

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēža Jāņa Kārkliņa runa

Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš. FOTO Ilze Ābele.

Rīt aprit 70 gadi kopš 1949. gada 29. jūlijā Melburnā sanāca kopā pieci bijušie leģionāri A. Lejiņš, Z. Liepiņš, V. Kalimants, J. Konderovskis un V. Rūniks, lai nodibinātu Daugavas Vanagu Melburnas nodaļu. Par pirmo nodaļas valdes priekšsēdi ievēlēja A. Lejiņu. Tajā laikā Austrālijā bija tikai viena DV nodaļa – Amber Creek meža cirtēju nometnē Tasmānijā, kura tika dibināta tikai nepilnu mēnesi agrāk 22. jūnijā. Pašlaik Melburnas nodaļa ir vecākā pastāvošā DV nodaļa Austrālijā. Visilgāk par nodaļas priekšsēžiem ir kalpojuši Aivars Saulītis – 13 gadus, Valentīns Rolavs – 10 gadus un Ilmārs Kapelis – 8 gadus.

Daugavas Vanagu organizācija ir dibināta kā aprūpes organizācija. Aprūpēt, it sevišķi, bijušos leģionārus ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kā minēts mūsu organizācijas darbības noteikumos. Arī Melburnas nodaļa ir jau no dibināšanas bijusi aktīva aprūpes darbā. Jau pirmajā darbības gadā Melburnas nodaļa, izmantojot sarīkojumu ienākumus, nosūtīja uz Vāciju 123 pārtikas sainīšus kara invalīdiem. Pašlaik Daugavas Vanagi Melburnā atbalsta ne tik vien bijušos leģionārus, bet arī daudzbērnu un audžubērnu ģimenes Latvijā, Latvijas zemessardzi, jaunatni – kā Latvijā, tā šeit Austrālijā un kulturālus pasākumus Austrālijā. Šo visu mēs varam darīt tikai ar visas latviešu sabiedrības palīdzību. Paldies jums visiem, ka esat visus šos gadus palīdzējuši Daugavas Vanagiem šajā vērtīgajā darbā.

Nodaļa savos 70 gados ir bijusi ļoti aktīva savā dzīvē. Mums ir bijušas 13 dažādas sekcijas, kuras darbojušās Daugavas Vanagu darbā, kultūras jomā un ar sportu un izpriecām. Daugavas Vanagu darbā kā sekcijas mums ir vanadžu kopa, un ilgāku laiku darbojās arī jaunatnes kopa.

Kultūras jomā, kas gan varētu aizmirst dubultkvartetu, vēlāk vīru ansambli Kursa ar ilggadīgo vadītāju Juri Pommeru, bet mums arī īsu laiku bija vanadžu dziesmu ansamblis, ko iesāka un vadīja Ārija Merita, mums ir bijušas trīs tautas deju kopas: Daugavieši, Sakta un vēlāk apvienotā tautas deju kopa Daugavieši/Sakta ar ilggadīgo vadītāju Sašu Grimmu. Melburnas nodaļai bija pat savs teātra ansamblis – Mazais Teātris, ko vadīja Lūcija Kalniņa.

Pēdējos 70 gados pie Melburnas nodaļas ir arī darbojušās sekcijas, kur piekopts sports un citas izpriecas. Pirmā šāda sekcija bija šaušanas sekcija. Tas liekas tīri loģiski, ka organizācijai kā Daugavas Vanagiem, ko dibināja bijušie karavīri, būtu jābūt šaušanas sekcijai. Šaušanas sekcijas darbība notika Linarda Apiņa ģimenes īpašumā, kur Linards uzbūvēja šautuvi, lai sekcijai būtu kur darboties. Bez šaušanas sekcijas pie Melburnas nodaļas vēl darbojās rokdarbnieču kopa, zolītes klubs, šaha klubs un vēl šodien – novusa kopa. Diemžēl, pašlaik vairs ir tikai divas aktīvas sekcijas – Daugavas Vanadzes un novusa kopa.

Šodien gribētu izcelt vienu sekciju, proti, – Daugavas vanadzes. No visām nodaļām Daugavas vanadzes ir bijušas visaktīvākā sekcija. Bez vanadzēm es neticu, ka Melburnas nodaļa būtu sasniegusi šo 70 gadu jubileju. Pie Melburnas nodaļas dāmu kopa sāka darbību ar nodaļas dibināšanu. Trīs gadus vēlāk tika nodibināta vanadžu kopa. Vanadžu kopa ir darbojusies nepārtraukti no 1952. gada līdz šai dienai, un līdz ar to ir vecākā sekcija pie mūsu nodaļas. Visilgāk vanadžu kopu vadījušas Silvia Miglis, Marta Balode, Dzidra Grīnberga un pašreizējā kopas vadītāja ir Koidula Nemīro. Vēlos pateikties visām vanadžu kopas vadītājām un visām vanadzēm, kuras pielikušas roku vanadžu un nodaļas darbā šos pagājušos 70 gados.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa var lepoties, ka savos 70 pastāvēšanas gados mums ir bijuši trīs sabiedriski īpašumi. Ziemeļmelburnas īpašums, kurā esam šodien un kur esam sekmīgi darbojušies jau vairāk nekā trīsdesmit gadus. Daudzi no klātesošiem arī atcerēsies iepriekšējo Daugavas Vanagu mītni Dickens ielā 5, blakus Latviešu namam. Daži varbūt arī atcerēsies Melburnas nodaļas pirmo īpašumu ārpus Monbulkas pilsētiņas, Dandenongas kalnos.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa savu pirmo īpašumu Monbulkā iegādājās 1965. gadā. Kaut zemes gabals bija liels, uz tā pirkšanas laikā bija tikai viena maza guļkoku ēka. Šo ēku nosauca par seržanta Riekstiņa namu. Īpašumu Daugavas Vanagi nosauca par Vanagiem. Kad īpašumu nopirka, cik atceros, viena no iecerēm bija, ka tur varētu uzbūvēt vairākas nelielas mājiņas, kurās bijušie leģionāri, mūsu nodaļas biedri, varētu pavadīt savas vecumdienas. Tātad, jau 1965. gadā Daugavas Vanagi domāja par sava veida Veco ļaužu ciemu. Šī ideja tomēr netika tālāk, kā tikai ideja.

Jau drīz pēc pirkšanas bija skaidrs, ka ar vienu mazu būdiņu mums nepietiks, un talkas veidā tika uzcelta lielāka sarīkojumu zāle. Zālei klāt bija maza virtuve un trīs atsevišķas istabas. Viena jau drīzumā tika nozīmēta kā saimnieka istaba, bet otras divas bija domātas viesiem. Vanagu pirmais saimnieks un to sirds un dvēsele bija kapteinis Jēkabs Dzenis. Bez Jēkaba Vanagi nebūtu izveidojušies kā mīļa un patīkama vieta, kur iegriezties un pavadīt laiku.

Tomēr Monbulkas Vanagu zieda laiki nepastāvēja mūžīgi. 1980. gados Vanagus vairs neizmantojuma tik bieži kā agrāk. Arī talcinieku skaits ar katru gadu saruka, un 1984. gada ārkārtas pilnsapulcē nodaļas valde proponēja īpašumu Monbulkā pārdot.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa ir arī ņēmusi un vēl tagad ņem ļoti aktīvu darbību visas Daugavas Vanagu Austrālijā darbā. Pirmā Daugavas Vanagu Austrālijā vadība bija uzticēta Tasmānijas nodaļai Amber Creek, bet kad jau 1950. gada beigās tā izbeidza darbību Daugavas Vanagu organizācijas vadība, kas toreiz vēl bija Vācijā, uzticot atbildību par visas Austrālijas Daugavas Vanagu darbības vadīšanu Melburnas nodaļai. 1954. gadā Daugavas Vanagi delegātu salidojumā nolēma, ka Daugavas Vanagu Austrālijā vadību rotācijas kārtībā uzņemsies trīs lielākās nodaļas – Adelaide, Melburna un Sidneja. No šī laika Melburnas nodaļa ir vienmēr uzņēmusies sastādīt DV Austrālijā valdi, kad ir bijusi mūsu kārta. Arī pašlaik Daugavas Vanagu Austrālijā valde atrodas Melburnā.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, protams, savos 70 gados ir darījusi vēl daudz vairāk. Šis ir tikai īss pārskats par mūsu nodaļas darbību. Zinu, ka neesmu visu pieminējis, esmu pieminējis tikai ļoti mazu daļu no mūsu nodaļas dzīves. Ceru, ka man piedosiet, ja esmu izlaidis kaut ko, kas jūsu acīs ir ļoti, ļoti svarīgs.

Nobeidzot vēlos pateikties mūsu nodaļas dibinātājiem, kā arī visiem agrākajiem nodaļas valdes priekšsēžiem, nodaļas darbiniekiem, vanadžu kopas vadītājām un vanadzēm, kas šos 70 gadus strādājuši tik pašaizliedzīgi, lai mūsu nodaļa varētu tik ilgi pastāvēt.

Paldies arī visai latviešu sabiedrībai par atbalstu Daugavas Vanagu darbam, un paldies jums visiem, kas esat klāt, lai atzīmētu šo svarīgo dienu Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas dzīvē.

Jānis Kārkliņš
28.07.2019.,
DV Melburnas nodaļas namāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com