Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pertas Daugavas Vanagi svin savu 70 gadadienu

Dzimšanas diena svinēta jo glauni

Laikraksts Latvietis Nr. 556, 2019. g. 4. sept.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

DV Pertas nod. 2019. g. valde ar viesiem 70. gadadienas svinībās. Pirmā rindā no kreisās: V. Mazalevskis, R. Džonsona, A. Kaģe. Otrā rindā: J. Purvinskis, Adelaides DV pārstāvis A. Jaudzems, Kanberas DV pr. I. Skrīvere, I. Rudaks, J. Bernšteins. FOTO Jānis Vucēns.

DV

Daugavas Vanagi

Atklājot Daugavas Vanagu Pertas nodaļas septiņdesmitās gadadienas svinības, mūsu nodaļas valdes priekšsēdis Ilmārs Rudaks sveica mūs un mūsu viesus un lūdza Pertas latviešu mācītāju Guni Balodi vadīt mūs lūgšanā un pateikties tur tai vēl augstākai vadībai, mūsu Debesu Tēvam, par visu, ko Viņš mums šajos 70 gados ir devis un lai arī turpmāk mūs vada šajā svētīgajā darbā. Mācītājs savā lūgšanā pateicās Dievam par viņa gādību, ne tikai mums, bet visai latviešu tautai un mūsu valstij un izlūdzās no tā Kunga, spēku un izturību un vienotību darbā vēl ilgi darbojoties pēc mūsu mērķiem, darot šo svētīgo darbu mūsu tautas un Latvijas valsts labā.

Pēc mācītāja lūgšanas Ilmārs mūs aicināja uzdzert Daugavas Vanagu Pertas nodaļai, sveicot to 70 gadadienā. Tālāk, kājās piecēlušies, mēs atcerējāmies visus tos vanagus, mūsu priekštečus, kuri tagad guļ jau smilšu kalniņā un kuru vārdu plāksnīte ir piestiprināta pie mūsu pieminekļa Karakattas kapsētā. Tad, tāpat vēl stāvot kājās, mēs nodziedājām mūsu vanagu himnu Še kopā mēs, biedri pirmo un pēdējo pantu, kuri izskanēja jo braši; Ak retākas rindas ik gadus mums tiek.

Savu dzimšanas dienu mēs svinējām jo glauni, jo visu nodevām sagādniekam, lai tas mūs ēdina un par mums visiem gādā un sevišķi, lai mūsu vanadzēm nav jāskrien un jāvāra un jācep, bet lai arī viņas var ar mums kopā izbaudīt šīs svinības. Viss bija gatavots un ar sulaiņu uzmanību gādāts, lai glāze nav tukša un lai arī vēderā ir kaut kas garšīgs, ko likt un baudīt. Mūsu kluba lielo telpu neesmu ilgi redzējis tik piepildītu: ap diviem gariem, balti klātiem un dekorētiem, galdiem bija sasēdušies visi mūsu biedri ar mūsu viesiem. Bija ļoti labi redzēt, ka mūsu vidū nebija tikai sirmas galvas vien, bet šur tur arī pa galviņai ar tumšākiem matiem. Vai tiešām, mūsu vidū bija arī jaunāki mūsu nodaļas biedri? Apsveicami!

Pēc nolasītiem rakstiskiem apsveikumiem, mutiskus apsveikumus deva Latvijas goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis, LAAJ vicepr. Rietumaustrālijā Jānis Vucēns, Latviešu Biedrības Rietumaustrālijā valdes pr. Jānis Kukuls, DV Adelaides nod. pārstāvis Andris Jaudzems un DV Kanberas nodaļas valdes pr. Inta Skrīvere, DV Pertas nod. vanadžu vadītāja Rita Džonsona un Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudzes priekšniece Ieva Vlahova. Šeit ir sevišķi jāatzīmē, ka DV Kanberas nod. valdes pr. Inta Skrīvere savā koferī no Kanberas bija atvedusi mums mūsu 70 gadu dzimšanas dienas kliņģeri, kuru mēs visi dabūjām nogaršot. Andra Jaudzema atvesto dzimšanas dienas kukuli Ilmārs mums solīja dot garšot mūsu nākamajā valdes sēdē. Kad nu visi apsveikumi un laba vēlējumi bija galā, Ilmārs mums sniedza svētku runu.

Viņš mūs aizveda cauri šiem pagājušiem 70 gadiem, kopš 12 bijušie leģionāri drīz pēc ierašanās no Vācijas, 1949. gada 21. augustā, Pertā nodibināja Daugavas Vanagu nodaļu. No tiem 12 diemžēl visi jau atdusas smilšu kalniņā, bet mēs, viņu pēcnācēji, pēc Ilmāra aprēķina to skaitu esam desmitkāršojuši.

Savā runā Ilmārs mums nolasīja DV darba instrukcijas un mērķus un parādīja, ka mūsu nodaļa ir vienmēr panākusi un darbojusies pēc pirms 70 gadiem uzstādītiem mērķiem. Mūsu nodaļā vēl esam saujiņa cilvēku, kuri atbalsta un tic tam darbam, ko Pertas vanagi veic. Mēs sniedzāmies pēc un veicam tos pašus mērķus, uz kuriem nodaļa tika dibināta, proti: gādāt par latviešu un Latvijas pastāvību un gādāt par mūsu leģionāriem, grūtībās nonākušiem tautiešiem, uzglabāt latviešu valodu un tautas gara mantas. Ja gadu gājumā mūsu mērķu smaguma punkts ir svārstījies vairāk no viena mērķa uz citu, tomēr esam veikuši visus.

Kaut gan Latvija ir bijusi neatkarīga valsts nu jau divdesmit astoņus gadus, šodien mums vēl jo cītīgāk jāraugās, lai šo brīvību atkal kāds mums nenolaupa. Latvijā vēl ir ap divi simti vecie leģionāri, kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība, sagādājot ārstniecības zāles, un ir daudzbērnu ģimenes, kuras nevar izdzīvot bez mūsu palīdzības. Tātad, mūsu mērķi vēl ir tie paši, un mēs vēl tos godam veicam.

Kā vienmēr, Ilmārs sevišķi izcēla milzīgi lielo Pertas Daugavas vanadžu darbu mūsu nodaļā, bez kura nodaļa nebūtu spējīga pastāvēt. Veicot savus mērķus mūsu nodaļa tajos 70 gados ir uzturējusi vai atbalstījusi mūsu kulturālos un sporta pasākumus. Tādus kā Pertas latviešu teātri, kurš kļuva par Pertas dramatisko kopu, atbalstījusi Pertas Latviešu jaunatnes kopu, Tautas deju kopu Pērkonītis, vīru un sievu basketbola komandas, atbalstījusi Pertas latviešu skolu, DV vīru, sievu un jaukto kori, jauniešu dziesmu ansambli Kortelītis, jaunatnes vasaras vidusskolu un vasaras nometnes un devusi atbalstu Austrālijas Kultūras dienu rīkošanā.

Visi šie atbalsti ir veicinājuši Latvijas un latviešu pastāvību. Esam to visu veikuši, paši pieliekot savas rokas pie darāmā darba, piemēram, Latvijas goda konsules Pertā, LAAJ vicepr. Rietumaustrālijā, Latviešu Biedrības Rietumaustrālijā pr., ev. lut. Sv. Pāvila draudzes mācītājs Gunis Balodis ir visi DV Pertas nod. aktīvi biedri.

Pēc Ilmāra runas mielojāmies pie galvenās maltītes, kurai tad vēl sekoja saldais ēdiens un kafija ar Kanberas dzimšanas dienas kliņģeri.

Tā pagāja draugu un ciemiņu pulkā skaisti pavadīta un nosvinēta Daugavas Vanagu Pertas nodaļas 70. gadadiena, un lai Dieviņš mums dod spēku un izturību censties pēc mūsu nospraustajiem mērķiem vēl daudz gadus nākotnē.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com