Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaides Latviešu ev. lut. draudzei – 70

70 gadu draudzes darbības atceres sarīkojums

Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.
Bruno Krūmiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Svētku dievkalpojumu vada diakons Ivars Ozols. Tēvs Pēteris (Agnis Rozītis) lasa no bībeles. FOTO Rūdis Dancis.

Draudzes jubilejas pusdienas. FOTO Rūdis Dancis.

Draudzes jubilejas pusdienas. FOTO Rūdis Dancis.

Pie Tevis Kungs, nu šodien nākam un lūdzam: svētī, sargi mūs!
Ko Tavā vārdā darām, sākam, to vadi pats, tad spēks mums būs!
Kaut gadi nāks un atkal ies, Tavs gods, Kungs mūžam nebeigsies!
Jānis Ermanis

Šogad Adelaides latviešu ev. lut. draudzei apritēja 70 darba gadi, un draudze šo gadījumu atzīmēja ar speciālu Pateicības dievkalpojumu svētdien, 22. septembrī, plkst.11.00, Sv. Pētera baznīcā ar sekojošām pusdienām baznīcas zālē.

Svētku dievkalpojumu vadīja diakons Ivars Ozols, sprediķi teica prāvests Dr. Jānis Priedkalns un ar lasījumiem no svētās Bībeles dievkalpojumā piedalījās katoļu baznīcas pārstāvis, prāvests Tēvs Pēteris (Agnis Rozītis).

Ar divām dziesmām – Slavēts tas Kungs (H. Šulcs) un Debesis ir tuvu klāt (Gr. Jorspeis) dievkalpojumu kuplināja ALB koris Dziesmu laiva, diriģente Lilita Daenke. Pēc Svētā Vakarēdiena un Beigu Liturģijas vārdiem, ērģelnieces Edītes Zimmermanes pavadījumā, gaiši izskanēja pēdējā dziedātā dziesma:

Vairo mums ticību, Kad saule riet,
Uz tālo mūžību, kad ceļš jau iet!
Tad nāvē dzīvību caur krusta uzvaru,
Mēs beidzot mantosim, ja ticēsim!

Uz draudzes jubilejas pusdienām pulcējās 80 draudzes locekļi ar lūgtiem viesiem. Pusdienas šim sarīkojumam bija gatavojušas Daugavas Vanagu dāmas ar Ilzi Mūsiņu kā vadītāju. Svinības zālē sāka ar prāvesta Dr. Jāņa Priedkalna teikto galda lūgšanu. Pēc galda lūgšanas sekoja draudzes priekšnieka, diakona Ivara Ozola uzruna, kurā viņš pateicās visiem draudzes darbiniekiem, kas strādājuši draudzes darbā, pateicās ziedotājiem un draudzes labvēļiem, kas ziedojuši lielākas summas, novēlot savus īpašumus testamentos, kā arī visiem par mazajiem ziedojumiem draudzes darbam. Tāpat priekšnieks pieminēja korus un mūziķus, kas rīkoja baznīcas sarīkojumus par labu draudzes izdzīvošanai.

Turpinot savu uzrunu, draudzes priekšnieks aicināja Bruno Krūmiņu saņemt Latvijas ev. lut. baznīcas ārpus Latvijas (LELBAL) Baznīcas virsvaldes un arhibīskapes Laumas Zušēvicas Atzinības Rakstu par uzticīgo un pašaizliedzīgo darbu draudzē un Kristus baznīcā.

Turpinot Atzinības Rakstu saņemšanu, draudzes priekšnieks aicināja Draudzes Dāmu komitejas priekšnieci Maiju Silu saņemt arhibīskapes Laumas Zušēvicas Atzinības Rakstu, kas piešķirts Draudzes Dāmu Komitejai par ilggadīgu kalpošanu draudzei.

Draudzes priekšnieks turpināja savu uzrunu, ar aicinājumu Ilgai Vēverei, iepazīstināt svētku viesus ar viņas sakārtoto grāmatu Adelaides Evanģeliski Luteriskai Draudzei 70. Šī ir izskatīga, labi ilustrēta grāmata, pārdošanā ALB veikaliņā Sakta. Grāmatas atklāšanai sekoja apsveikumi. Rakstiskos apsveikumus no arhibīskapes Laumas Zušēvicas, Melburnas latviešu ev. lut. draudzes, Sidnejas latviešu ev. lut. draudzes, Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudzes un Kanberas latviešu ev. lut. draudzes nolasīja I. Vēvere. Mutiski draudzi jubilejā sveica DLOA priekšsēde Skaidrīte Agulēviča, ALB valdes priekšsēde Ilze Radziņa, DV Adelaides nodaļas priekšsēde Ilga Vēvere, ALB kora Dziesmu laiva diriģente Lilita Daenke, DV vīru kora Daugava priekšnieks Edgars Ceplītis, Reinis Dancis Adelaides latviesu skolas vārdā un DV vanadžu ansamblis ar dziesmu. Paldies visiem sveicējiem un laba vēlētājiem!

Apsveikumu noslēgumā Maija Sils Dāmu komitejas vārdā un Bruno Krūmiņš pateicās par Atzinības rakstiem un apsveikumiem. Draudzes priekšnieks vēlreiz pateicās jubilejas mielasta rīkotājām un pasniedza Ilzei Mūsiņai pateicības velti.

Draudzes dibināšanas 70 gadu atceres sarīkojums noritēja labā noskaņā un pacilātībā.

Mēs stipri paliksim, ja ticēsim. (A. Lūsis)

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com