Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Arhibīskape Lauma Zušēvica Austrālijā

Zvaigznes dienas dievkalpojums Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 576, 2020. g. 14. janv.
IN -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Zvaigznes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Arhibīskape Lauma Zušēvica un Melburnas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes vecākais Mārtiņš Biršs. FOTO Andris Atvars.

Arhibīskape ar Melburnas latviešu ev. lut. draudzes valdes locekļiem. No kreisās draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons, arhibīskape Lauma Zušēvica, draudzes kasieris Andris Atvars, draudzes vecākais Mārtiņš Biršs. FOTO no Andra Atvara personīgā arhīva.

Arhibīskape Lauma Zušēvica ar studenšu korporācijas „Spīdola“ biedrēm. FOTO Ilze Nāgela.

Arhibīskape Lauma Zušēvica un draudzes valdes priekšsēdis Kārlis Kasparsons. FOTO Andris Atvars.

Arhibīskape Lauma Zušēvica (otrā no kreisās) bērnu vasaras nometnē „Tērvete“. FOTO Andris Atvars.

Svētdien, 2020. gada 5. janvārī, Melburnas latviešu ev. lut. draudzes Svētā Krusta baznīcā bija īpašs viesis – LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica. Viņa vadīja Zvaigznes dienas dievkalpojumu, liekot tam iemirdzēties patiesā mirdzumā.

Pie altāra izrotātā egle liecināja par nule svinētajiem Ziemassvētkiem.

Dievkalpojuma norisi bija sastādījusi arhibīskape pati, šim svētku dievkalpojuma izvēloties lielāku skaitu dziesmu. To skanīgumu kuplināja vairāki Melburnas jauktā kora Daina un vīru kora Veseris dalībnieki.

Svētrunā Jēzus – mūsu rīta zvaigzne arhibīskape aicināja mums katram pārdomāt par bijušo, esošo un nākotni. „Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā Rīta Zvaigzne.“ (Jāņa atklāsmes gr.22:16.)

Dievkalpojumā ērģelnieks Brian Copple ne tikai izjusti pavadīja dziesmas, bet pēc arhibīskapes Laumas Zušēvicas Svētrunas sniedza savu priekšnesumu – muzikālo meditāciju.

Liels skaits dievlūdzēju saņēma Svēto vakarēdienu no arhibīskapes rokām.

Melburnā un tās tuvumā dzīvojošās studenšu korporācijas Spīdola dalībnieces lielā skaitā bija ieradušās uz dievkalpojumu, jo arī arhibīskape Lauma Zušēvica ir studenšu korporācijas Spīdola biedre. Ļoti draudzīga bija viņu tikšanās pēc dievkalpojuma ar arhibīskapi, un visas spīdolas kopā fotografējās pie svētku egles, lai atzīmētu šo jauko tikšanos.

Zvaigznes dienas dievkalpojumā piedalījās, apmēram, 80 cilvēku.

Pēc dievkalpojuma visi tika aicināti baznīcas zālē uz pusdienām. Arhibīskape īsumā pastāstīja par saviem šī apmeklējuma darba plāniem un atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

Ļoti atsaucīgi bija visi, kad draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons aicināja ziedot Melburnas Sarkanajam Krustam, lai atbalstītu Viktorijas pavalstī lielajos ugunsgrēkos cietušos; tika saziedoti $ 1060.

Pirmdien, 6. janvārī, arhibīskape apmeklēja Melburnas Latviešu ciemu, kur arī noturēja dievkalpojumu ar dievgaldu, kā arī apmeklēja viņu istabiņās tos Ciema iemītniekus, kuru spēki ir par vājiem, lai ierastos uz dievkalpojumu. Lauma Zušēvica apskatīja Latviešu ciemu un iepazinās ar tā vadītāju Ingrīdu Houku (Hawke) un Ciema darbiniekiem un iedzīvotājiem.

Otrdien, 7. janvārī, arhibīskape apmeklēja bērnu vasaras nometni Tērvete, iepazinās ar bērniem, viņu vecākiem apskatīja nometni un tās apkārtni.

Trešdien, 8. janvārī, arhibīskape Lauma Zušēvica devās uz Annas Ziedares Vasaras vidusskolu Adelaides tuvumā Dzintaros.

IN
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com