Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Dievam un Latvijai

Vasaras vidusskolas pateicības dievkalpojums Adelaidē

Laikraksts Latvietis Nr. 577, 2020. g. 18. janv.
Astra Kronīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
VV2015

Arhibīskape Lauma Zušēvica (priekšā, pirmā no kreisās), diriģents Gints Ceplenieks (aizmugurē, pirmais no kreisās) un Vasaras vidusskolas saime. FOTO Rudīte Bērziņa.

Vasaras vidusskolas kori diriģē Gints Ceplenieks. FOTO Rudīte Bērziņa.

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas pateicības dievkalpojums. Kalpo arhibīskape Lauma Zušēvica. FOTO Rudīte Bērziņa.

Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. (1.Kor.vēst.12:4)

12. janvāra skaistajā, saulainā svētdienas rītā Adelaides ev. lut. draudzes dievnamā, patiešām likās it kā Visu Varenais bija apveltījis latviešu sabiedrību ar dāvanām un labestību. Baznīca bija pilna ar jauniešiem, viņu vecākiem un labvēļiem. Arhibīskape Lauma Zušēvica vadīja pateicības dievkalpojumu, dziedāja Annas Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) koris, un svētvārdus lasīja skolnieki Ingus Sveilis, Lāra Veidnere un Karmena Drēziņa.

Skatoties jauniešu saulē iedegušajās, veselīgajās sejās, patiešām, gribējās pilnā balsī pateikties Dievam par tādu bagātību, par šiem jauniešiem, kuri ir mūsu latviešu tautas nākotne. Vēlme bija arī pateikties visiem skolotājiem, kuri ik gadus radījuši un turpina radīt iespējas katram jaunietim atrast un attīstīt savas spējas latviskā vidē.

AZVV koris 64 koristu sastāvā, diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā, nodziedāja divas dziesmas: Jāņa Strazda komponēto Zaļā zeme (Jāņa Petera vārdi) un Ērika Ešenvalda Gājputni (Ineses Zanderes vārdi). Abas dziesmas ir nākamo XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku koru koncerta Dziesmubērns repertuārā. Var tikai apbrīnot, ko var panākt tik īsā laikā, lai saliedētu jaunās balsis tik skaistā dziedājumā, un sadzirdēt tik skaidru latviešu valodu!

Kad jautāju kādam 2. klases zēnam, vai viņam patīk dziedāt korī, viņš atbildēja droši un pārliecinoši – jā. Dziedāšana korī, kā tie, kuri ilggadīgi dziedājuši koros zina, veido cilvēkā visādas pozitīvas, sabiebrībai noderīgas īpašības: draudzību, vienotības jūtas, pacietību un tieksmi sadarboties kopīgam gala mērķim. Diriģentam Gintam Cepleniekam noteikti ir harisma un zināšanas, kā jaunajos koristos iedvesmot šīs vērtības. Līdz ar to, viņš noteikti iedvesmos prāvu grupiņu AZVV dalībnieku censties piedalīties šī gada Skolu jaunatnes dziesmu svētkos Rīgā, jaunajā estrādē Mežparkā.

Adelaides latviešu dievnamā ir vitrāžas logs, kura metā ir sarkanbaltsarkani stikli. Tieši dievkalpojumu laikā ap vienpadsmitiem no rīta, kad notiek dievkalpojumi, saulei spīdot vitrāžā, Latvijas karoga krāsas tiek atstarotas uz dievnama sienas. Tā arī notika šoreiz, kamēr arhibīskape runāja par dabas aizsardzību un jaunieši dziedāja par skaistām Latvijas ainavām dziesmā Zaļā zeme.

Tas lika pārdomāt, cik ļoti bagāti mēs esam ar savu jaunatni un ar savu zemi, kultūru un tradīcijām.

Es arī esmu bagāts, man arī pieder daudz,
kad tēvu zemi manu par zaļo zemi sauc.
Kad sarkanbalti sarkans pār zaļo zemi plīv,
Tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com