Laikraksts Latvietis

Saules mūžu Latvijai!

Dienvidvācijas latvieši svin Valsts svētkus Eslingenā

  Laikraksts Latvietis Nr. 120, 2010. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Centrā stāv arhib. Elmārs Ernsts Rozītis. FOTO Lana Ūlmane (Uhlmann).