Laikraksts Latvietis

Kamerai 23

Latviešu Tirdzniecības un rūpniecības kamera Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 463, 2017. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu Tirdzniecības un rūpniecības kameras Austrālijā pēcpusdienas dalībnieki. FOTO Ināra Strazda.