Laikraksts Latvietis

Ulda Marhilēviča Jubilejas autorkoncerti

Tos pavada skatītāju stāvovācijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 463, 2017. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Uldis Marhilēvičs Jubilejas autorkoncertā. FOTO Roberts Vidzidskis.