Laikraksts Latvietis

JDV novusa meistarsacīkstes

Rezultāti

  Laikraksts Latvietis Nr. 463, 2017. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: P. Mežaks, J. Grīnbergs, E. Nemme, G. Vagars (rezultāti), A. Lazdiņš, I. Graudiņš, R. Puisēns. FOTO Aleksandrs Grimms.