Laikraksts Latvietis

Saulainas atvadas Sietlā

Latviešu grāmatu lasītāju pulciņš

  Laikraksts Latvietis Nr. 463, 2017. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Aizmugurē otrā no kreisās Iveta Grīnberga. FOTO Andris Rogainis.